Principy společnosti Omron

Dne 10. května 2006 zavedla skupina OMRON nové firemní principy – Principy společnosti OMRON.

Práce pro přínos společnosti

„Práce pro přínos společnosti“, krédo zakladatele společnosti OMRON Kazumy Tateisiho, slouží jako klíčová hodnota, která je základem aktivit skupiny OMRON. Náš zakladatel věřil, že skutečným účelem existence organizace je služba společnosti a že by organizace měla generovat zisky a těšit se udržitelnému růstu pouze tehdy, pokud je tento cíl splněn. Přečtěte si více

Principy řízení

Od založení společnosti tyto koncepce stále slouží jako rámec pro firemních strategií, priorit a aktivit skupiny OMRON. Přečtěte si více

Závazky vedení

Skupina OMRON usiluje o udržení a prosazování integrity, čestnosti a transparentnosti při aktivitách v oblasti obchodu a řízení. Snažíme se prostřednictvím otevřeného dialogu budovat vztahy s partnery založené na vzájemné důvěře. Skupina OMRON má v oblasti řízení následující závazky. Přečtěte si více

Základní principy našich aktivit

Abychom byli v souladu s naší klíčovou hodnotou „práce pro přínos společnosti“, usilují všichni zaměstnanci všech organizací, které patří do skupiny OMRON, o zlepšení kvality svých každodenních aktivit a zároveň pracují na svém osobním rozvoji a snaží se dosáhnout vynikajících obchodních výsledků. Přečtěte si více