Základní informace o společnosti Omron

Společnost Omron od svého založení v roce 1933 podporuje průmysl svými inovativními řešeními a pokročilými technologiemi. Skupina Omron má nyní cca 39 000 zaměstnanců po celém světě a její obrat činí 6 miliard eur.

Klikněte na obrázek níže a podívejte se na další klíčové informace o naší společnosti.

Net_Sales_by_Segments.jpg

Naši zaměstnanci

Společností OMRON, která je globální společností v pravém smyslu slova, se prolíná široká škála kultur. Společnost Omron velmi uznává hodnotu spočívající v respektování každého jednotlivce. Klíčovými a velmi uznávanými zásadami pro naše zaměstnance jsou etické chování, čestnost a vytváření otevřené atmosféry na pracovišti. Společnost Omron vyzývá své zaměstnance, aby aktivně posilovali silné stránky naší organizace a zároveň respektovali individuální rozdíly, a tím podpořili vzájemný růst.

Podívejte se na video, kde uslyšíte, co si naši zaměstnanci myslí o práci pro nás:

Working for Omron