Řídicí jednotka pro strojní automatizaci využívající umělou inteligenci (AI) je ve vývoji | OMRON, Česká republika

Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Řídicí jednotka pro strojní automatizaci využívající umělou inteligenci (AI) je ve vývoji

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Řídicí jednotka pro strojní automatizaci využívající umělou inteligenci (AI) je ve vývoji

Společnost Omron Corporation oznámila vývoj řídicí jednotky pro strojní automatizaci vybavenou algoritmem strojového učení umělé inteligence (AI).

Jako vůbec první řídicí jednotka svého druhu na trhu integruje tato řídicí jednotka vybavená umělou inteligencí v reálném čase funkci PLC automatu, která řídí výrobní linky a výměnu nástrojů v továrně v řádu mikrosekund, a funkci zpracování umělé inteligence. S využitím široké řady našich senzorů pro sledování stavu nástrojů a procesů řídicí jednotka vše bezpečně ovládá předtím, než může nastat odchylka. Předvídá neobvyklé pohyby stroje na základně kauzálního modelu, který se integrovaná umělá inteligence učí.

Jak je v posledních letech čím dál větším trendem přechod na výrobu v malých sériích pro širokou řadu výrobků a flexibilní výrobu v optimálních místech po celém světě, kontinuálně se zvýšila potřeba zavedení AI a internetu věcí (IoT) do výroby. To výrobcům umožňuje kompenzovat dopad chybějících zkušených pracovníků a stoupajících nákladů na zaměstnance při současném čím dál větším využití nástrojů a dosažení stabilní výroby kvalitních produktů. Aby bylo možné využít data ve výrobě, kde se provádí řízení v řádech mikrosekund, je potřeba vysokorychlostní a vysoce přesný sběr dat (např. údaje o poloze, vibracích a teplotě) a jejich přesné propojení s časovými údaji.

Analýza a využití kombinovaných dat nám umožňuje rychle předvídat možné chyby strojů, přičemž zabraňuje prostojům a snížení kvality výrobků. Mezitím s sebou rychlé rozšíření internetu věcí přineslo obrovské kvantity dat, což znesnadňuje přenos dat do cloudu pro účely analýzy umělou inteligencí bez ohledu na rozšířenou kapacitu přenosové sítě. Dalším problematickým místem při zavedení internetu věcí do výroby je opožděná reakce následkem oboustranného přenosu dat, ke kterému dochází kvůli potřebě přenést data ze snímačů, motorů a dalších zařízení do cloudu a z cloudu, zatímco je pro příslušné výrobní procesy klíčová okamžitá reakce.

Při hledání řešení těchto problémů představujeme „inteligenci budovanou prostřednictvím ICT“ ve výrobě. Integrujeme znalosti zkušených pracovníků do řízení nástrojů a procesů. To je zajištěno využitím široké řady zařízení průmyslové automatizace (FA), což umožňuje automatizovanou výrobu propojenou s internetem věcí nebo implementaci optimálních algoritmů umělé inteligence u těchto zařízení. Na tomto konceptu postavená řídicí jednotka s umělou inteligencí má za cíl okamžitě detekovat známky odchylky nástrojů. Algoritmy umělé inteligence řídicí jednotky strojní automatizace umožňují jednotce učit se opakované pohyby nástrojů z přesných dat sledování, což umožňuje zpětnou vazbu na monitorování stavu a řízení strojů v reálném čase.

Jak řídicí jednotka pro strojní automatizaci využívá umělou inteligenci (AI) ve výrobních procesech:

1. Shromažďuje data ze senzorů (např. vibrace, teplota) a výstupní data pro motory z nástrojů a zpracovává je chronologicky v reálném čase

2. Generuje charakteristické veličiny v pravidelných nebo nepravidelných intervalech na základě chronologických dat v reálném čase

3. Shromažďuje data charakteristické veličiny a generuje data modelu učícího se stroje po kauzální analýze

4. Odesílá zpětnou vazbu pro sledování podmínek a řízení na základě příslušných dat modelu v reálném čase

Abychom udělali z technologie s umělou inteligencí užitečný nástroj ve výrobě, budeme pokračovat ve vývoji řídicí jednotky, kamerového systému a dalších produktů využívajících AI. Využijeme AI a IoT k monitorování stavu nástrojů a procesů a zajištění kvality produktů, a budeme tak zákazníkům pomáhat realizovat výrobní procesy, které „produkují výrobky bez vad a nikdy se nezastaví“. Od doby, kdy jsme v roce 2016 dodali vzorky naší řídicí jednotky vybraným zákazníkům, provádíme demonstrace ve svých vlastních továrnách a továrnách zákazníků. Demonstrace jsou zaměřeny na predikci a analýzu odchylek nástrojů a budování znalostí o příčinném vztahu těchto odchylek před plánovaným uvedením na trh a poskytnutím servisní podpory v roce 2018.

Dlouhodobě vyvíjíme a dodáváme řešení výrobní automatizace, na kterých závisí velmi rozdílné výrobní procesy, a dál hrdě přinášíme svým zákazníkům nové výhody. Vylepšení, která byla umožněna proaktivním použitím špičkových IT technologií zahrnujících sítě EtherCAT®, IO-Link a další otevřené sítě. Protože čerpáme ze svého rozsáhlého know-how implementace algoritmů AI v zařízeních, které budujeme po více než dvě desetiletí, vyvinuli jsme robota FORPHEUS pro stolní tenis.

FORPHEUS je ztělesněním klíčové technologie Omron „Sensing & Control + Think“. Tento inteligentní vyučující robot využívá klíčové technologie, jako je technologie rozpoznávání tváře a osob OKAO Vision a vůbec první integrovaný senzor vybavený „technologií detekce úrovně koncentrace řidiče“. S využitím kombinace know-how z oblasti automatizace výroby, široké nabídky technologie výrobní automatizace a robotické technologie se špičkovými algoritmy umělé inteligence dokážeme pokrýt potřeby výrobních závodů, které se potýkají s nedostatkem lidských zdrojů a zvyšováním ceny práce. Akcelerujeme přechod na „výrobní proces budoucnosti“, ve kterém „stroje vyzdvihují lidské schopnosti a kreativitu“.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn