K2CU

Vlastnosti

Detekce spálení topného tělesa bez ohledu na jeho výkon

Přesně zjistí spálení topného tělesa nebo těles zabudovaných do lisovacího či balicího stroje a sepne výstup alarmového signálu. Přesně určí spálené topné těleso i v situaci, kdy dojde ke spálení jednoho z několika topných těles.

  • Tuto funkci lze použít u topných těles s nízkým i vysokým výkonem
  • Díky funkci kompenzace kolísání napětí odpadá planá signalizace
  • Všechny modely K2CU-F s vysokým výkonem pracují s 1 a 3 fázovými topnými tělesy.