Vertikální průběžná balička | OMRON, Česká republika

Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Vertikální průběžná balička

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Vertikální průběžná balička

Tavná kleština s přerušovaným pohybem (typ servo)

Na obrázku je zobrazen vertikální plnicí a balicí stroj pro balení produktů do sáčků. Materiál sáčků se nejprve odvine z cívky plastové fólie a poté je vytvarován mechanickým vřetenem do tvaru trubice. Současně dochází ke svislému zatavení trubice.

Hlavní funkce

Pohyb posuvu je přerušovaný a délka posuvu koresponduje s délkou sáčku. Po průchodu je sáček zataven vodorovně a může být naplněn produktem. Poté se proces opakuje plněním nového sáčku.

  1. Posuv: Fólie na sáčky se posouvá přes regulační smyčku do plnicí stanice. Regulaci napnutí fólie řídí systém plovoucího ramena a měniče.
  2. Registrace: Protože posuv fólie může prokluzovat, je přesná poloha fólie trvale monitorována senzorem registrační značky.
  3. Pohon: Dva postranní řemeny na podtlakové straně, ovládané dvěma servomotory, protahují fólii formovací zónou.
  4. Formování a svislé zatavení: Fólie je do tvaru sáčku formována nákružkem. Svislé zatavení zajišťuje podélná tavná jednotka.
  5. Dolní zatavení a plnění: Po zatavení dna sáčku uvolní plnicí jednotka výrobek do sáčku.
  6. Horní zatavení: Jakmile se sáček posune dolů o jednu délku, příčná jednotka zataví sáček a řezačka oddělí zabalený produkt od fólie.

Architektura automatizace

Řízení pohybu jednou jednotkou PLC

Řešení je vhodné pro vertikální průběžné baličky s tavnou kleštinou s přerušovaným pohybem a servopohonem. Protože není nutná synchronizace os, lze sekvence stroje (odvinutí, zaregistrování značky, formování, plnění a zatavení) naprogramovat do jednotky PLC řady CJ2‐díky blokům pokročilých funkcí knihovny CX‐One (programovací prostředí PLC/HMI/Pohon).

Jednoduché řízení polohy pulsním výstupem

Tato konfigurace využívá pouze jednu jednotku řady CJ2 (CJ2M‐MD212) se dvěma pulsními výstupy pro ovládání tří servo‐pohonů. První výstup se využívá pro ovládání servo‐pohonu zatavovacího systému. Druhý výstup je využíván pro ovládání (prostřednictvím propojovacích bloků) dvou servo‐pohonů řady G5 které ovládají tažné‐řemeny posuvu fólie.

Nákladově‐efektivní způsob zapojení uzavřeného cyklu s inverzí signálu PTO

Použití propojovacích bloků umožňuje reverzaci signálu PTO z jednoho servopohonu oproti jinému. S tímto způsobem zapojení se jeden servo‐motor otáčí ve směru hodinových‐ručiček, zatímco druhý se otáčí proti směru hodinových ručiček v dokonalé synchronizaci. Taková konfigurace umožňuje oběma servo‐pohonům běžet synchronizovaně bez potřeby složitého regulátoru.

Specializované řízení přerušování posuvu

Nastavení polohy fólie/sáčku před zatavením je dosaženo jednoduchým funkčním blokem přerušování posuvu, který zpracovává detekci registrační značky (E3U‐GL) přes přerušovaný vstup, který je použit jako spouštěč při řízení rychlosti pro sepnutí řízení polohy a poté pro posun o stanovenou hodnotu, ekvivalentní délce jednoho sáčku, před zpomalením do zastavení. Tato architektura udržuje nízkou cenu řešení, nepotřebuje pneumatický‐systém a vzhledem k požadovanému výkonu je velmi spolehlivá.

S tímto řešením souvisí

Další řešení automatizace