Oblast obchodu

V Evropě společnost Omron zastupují tři hlavní společnosti:

  • Divize průmyslové automatizace
  • Divize elektronických komponent
  • Divize zdravotní techniky

Tyto společnosti, které spolupracují s rozsáhlou sítí místních distributorů a poskytovatelů řešení, pokrývají svou působností všechny hlavní evropské země, země bývalého Sovětského svazu, Blízký východ a Afriku.

Již více než 30 let vychází společnost Omron Europe důsledně vstříc požadavkům a nárokům evropského trhu, přičemž v posledních 10 letech dosahuje průměrného meziročního růstu přesahujícího 11 %. S novátorským přístupem a trvalým úsilím o zajištění nejvyšší kvality si je společnost Omron jista, že toto tempo růstu dokáže udržet, a dokonce i dále zvyšovat.