Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Informace o ekologičnosti produktu

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Informace o ekologičnosti produktu

Jsme společnost šetrná k životnímu prostředí a součástí naší firemní kultury je dodržování všech platných zákonných povinností. Z tohoto důvodu – a ve snaze uspokojit požadavky našich zákazníků – vynakládáme veškerou snahu o zajištění shody celé řady našich průmyslových komponent se směrnicemi RoHS a WEEE a nařízením EU REACH.

RoHS

RoHS se rozumí směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a následné dodatky týkající se omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracovaná).

Tato směrnice zakazuje prodej jakýchkoli nových elektrických a elektronických zařízení, kterých se směrnice týká, obsahujících více než povolené úrovně zakázaných látek a hodnoty maximální koncentrace podle přílohy II směrnice.

WEEE

Účelem této směrnice je zabránění vzniku odpadu z elektrických a elektronických zařízení a navíc také podpora opětovného používání, recyklace a dalších forem zužitkování takovýchto odpadů, jež povede ke snížení množství likvidovaného odpadu.

Rovněž má za úkol zlepšovat ekologickou šetrnost všech stran zapojených do životního cyklu elektrických a elektronických zařízení, např. výrobců, distributorů, spotřebitelů a obzvláště těch subjektů, které jsou přímo zapojeny do zpracovávání odpadních elektrických a elektronických zařízení.

REACH

REACH, nařízení EU 1907/2006/ES týkající se chemických látek, má nahradit velké množství stávajících směrnic a nařízení, které se postupně objevovaly. Směrnice REACH vstoupila v platnost 1. června 2007.

Úřady v minulosti hodnotily a v případě zjištění rizik omezovaly použití určitých chemických látek. Směrnice REACH přenáší značnou část odpovědnosti na výrobce a dovozce, a to ať už jde o chemické látky jako takové a jejich přípravu, nebo o výrobky.