Fleet Manager | OMRON, Česká republika

Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Fleet Manager

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Fleet Manager

Optimalizace výroby s nejlepší správou robotického parku ve své třídě

Manažeři továren jsou pod neustálým tlakem na plnění různých cílů týkajících se vylepšování jejich továren. Naše řešení pro správu robotického parku je přizpůsobeno tak, aby poskytlo jednoznačně nejlepší správu robotického parku ve své třídě včetně vestavěných funkcí pro záznam dat, analýzu a vykazování, které podnikům umožní optimalizovat výkon celé továrny i jejich robotického parku Omron.

Spravuje flotily zahrnující až 100 robotů v jakékoli konfiguraci a simuluje10 robotů
Zobrazuje polohu a stav robota a frontu úloh
Identifikuje blokované cesty a vytváří alternativní trasy
Optimalizuje přiřazení úloh a nabíjení baterií
Vybírá nejrychlejší trasy na základě pohybu lidí a robotů

Vlastnosti

Optimalizujte efektivitu

V kombinaci s intuitivním vizuálním rozhraním lze snadno definovat úlohy, mapovat trasy a sledovat a přizpůsobovat stav jednotlivých robotů. Centralizované řízení znamená, že máte o všem přehled a máte možnost spravovat pracovní postupy v reálném čase pro dosažení maximální efektivity.
 • 1 Inteligentní přiřazování úloh
  Omezuje množství ztraceného času a zbytečné pohyby předvídáním, které roboty bude nejvhodnější použít pro nadcházející úkoly.
 • 2 Správa pohybu
  Zajišťuje hladký provoz v rušných prostředích díky koordinaci dopravy a efektivnímu řazení naložení a vyložení na cílových místech.
 • 3 Řízení provozu
  Upozorní roboty v případě, že se jejich vypočítané cesty sbíhají, a umožní jim tak přepočítat trasu a co nejefektivněji se vyhnout srážce.

Maximalizujte dobu provozuschopnosti

Náš správce robotického parku automaticky zajišťuje veškerou koordinaci a rozhodování, aby váš robotický park pracoval s maximální efektivitou a minimem lidských zásahů.
 • 4 Automatické aktualizace
  Automaticky provádí aktualizace v rámci celého robotického parku.
 • 5 Správa změn
  Sleduje stav nabití baterie u celého robotického parku a směruje roboty do nejbližší dostupné nebo preferované dokovací stanice podle plánu zajišťujícího nepřetržitý provoz robotického parku.

Zvyšte flexibilitu

Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí skupiny mobilních robotů.
 • 6 Snadná integrace s IT systémy
  Správce robotického parku se může připojit k vašim systémům MES, ERP a WMS, aby bylo možné úlohy automaticky přenášet do robotického parku v reálném čase.
 • 7 Správa schopností
  Rozumí možnostem každého vozidla v robotickém parku a vždy přiřadí správnou úlohu správnému robotovi.

Výkonná správa robotického parku

FLOW – Fleet Operations Workspace

Naše řešení FLOW (Fleet Operations Workspace) poskytuje inteligentní systém pro správu robotického parku, který monitoruje polohy mobilních robotů, dopravní tok a požadavky na plnění úloh, a zajišťuje tak maximální efektivitu provozu ve vašem závodě. Díky automatizaci robotických úkolů snižuje naše řešení FLOW Core také rozsah nutného programování v systémech provádění výroby (MES) nebo v systému pro plánování podnikových zdrojů (ERP).

 • Sada nástrojů pro integraci robotického parku využívající průmyslové standardy jako Restful, SQL, Rabbit MQ, ARCL
 • Simulace robotického parku: Malé robotické parky (do 10 kusů) lze simulovat v místech nových instalací nebo přestaveb továrny
 • Zvýšení efektivity robotického parku a stanovení priorit úloh pomocí inteligentnějších pravidel provozu
 • 15% zkrácení doby jízdy mezi cílovými body
 • Zvýšení přesnosti zaměření cíle z ±100 mm na ±8 mm díky systému CAPS (Cell Alignment Positioning System)
 • Naše softwarové rozhraní pro počítače a tablety vám pomůže se správou robotického parku

Hybridní robotické parky

Snadné řízení úloh různých typů robotů (LD60/90/CT, LD-250 a HD-1500) pomocí nové správy robotického parku a technik provozu při použití více typů robotů

Sada nástrojů pro integraci

Tato sada nástrojů pro integraci je aplikací rozhraní OMRON, která umožňuje integraci mezi manažerem skupiny a aplikací koncového uživatele, výrobním informačním systémem (MES) nebo systémem řízení skladu. Sada nástrojů pro integraci zprostředkovává řazení a správu všech typů pracovních úloh autonomních mobilních robotů, jako je zdvihání, ukládání a multisegmentace.

 • Standardní komunikační metody, včetně REST, SQL, a AMQP.
 • Zprostředkovává jediné kontaktní místo pro správu celého robotického parku.
 • Automatizujte sběr dat robotů a robotického parku pro použití v systémech MES a WMS.
 • Flexibilní přiřazování úloh umožňuje hromadně nebo dynamicky zadávat úlohy v závislosti na externím vstupu.
Přehrát video
 • OMRON's Integration Toolkit for the Fleet Manager

  OMRON's Integration Toolkit for the Fleet Manager

  The Integration Toolkit is OMRON’s interface application that enables integration between the Fleet Manager and the end user’s client application, manufacturing execution system (MES), or warehouse management system (WMS). This integration layer facilitates autonomous control for a fleet of AMRs using standard communication methods including REST, SQL, and AMQP. The Integration Toolkit facilitates queuing and monitoring of all AMR job types such as pickup, drop-off, and multi-segment. For more information on OMRON's Fleet Simulator visit our website:

  00:52

MobilePlanner

MobilePlanner je náš počítačový software určený ke správě robota nebo skupiny robotů.
 
 • Vytváří a distribuuje mapy pro využití mobilních robotů
 • Poskytuje konfigurační nástroje pro úpravy parametrů robotů, programování senzorů, kamery apod.
 • Přiřazuje úkoly a plánuje trasy
Přehrát video

Tablet MobilePlanner

Řada tabletů MobilePlanner nabízí snadno použitelné rozhraní navržené pro sledování a ovládání robotického parku prostřednictvím tabletu.

 • Využijte jej jako tlačítko Call – Stiskem jediného tlačítka můžete robota vyslat až na 6 předdefinovaných míst.
 • Zobrazte si naskenované mapy robota.
 • Odesílejte roboty do dokovací stanice nebo na jiná místa na mapě.
 • Ruční ovládání robotů.
 • Sledujte svůj robotický park kdykoli a kdekoli v rámci zařízení.
 • Sledujte umístění a stav robotů na barevně kódované mapě.
Přehrát video
 • FLOW - MobilePlanner Tablet

  FLOW - MobilePlanner Tablet

  Monitor and control on the go MobilePlanner Tablet Edition is an easy to use interface designed for monitoring and controlling your mobile robot fleet from a tablet. With MobilePlanner Tablet Edition, users can localize or manually drive robots when needed, initiate the map making process, and monitor the robot fleet anytime from anywhere inside their facility. For more information visit our website:

  00:53

Volitelná autonomie

Nyní můžete sami navolit, kdy se bude váš mobilní robot pohybovat opakovaně po stejné trase, podobně jako automaticky naváděná vozidla (AGV). Na rozdíl od těchto vozidel je však výhodou zařízení OMRON to, že k pohybu robota nejsou potřeba magnetické pásky nebo fyzická vodítka.

 • Zrychlení doby cyklu až o 15 % pro stávající robotické parky. V závislosti na aplikaci může být zrychlení i větší.
 • Méně blokování ve dveřích a v úzkých prostorech.
 • Méně zařízení pro řízení dopravy na mapě.
 • Zvýšená bezpečnost pracovníků obsluhy pracujících ve stejné oblasti díky konzistentnějšímu pohybu mobilních robotů.
Přehrát video
 • OMRON's Mobile Robots - Selectable Autonomy

  OMRON's Mobile Robots - Selectable Autonomy

  Choose your robot’s level of autonomy With the You can now choose when you want your Mobile Robot to move along the same path repeatedly, similar to the behavior of an Automated Guided Vehicle (AGV). Unlike AGV’s, OMRON’s advantage is enabled without any magnetic tape nor physical guides. For more information visit our website:

  00:50

Dynamické sledování překážek

Díky dynamickému sledování překážek se vyhnete kolizím a můžete se po skladu pohybovat bezpečněji. Tato funkce umožňuje plynulejší pohyb v okolí pěšího provozu, vysokozdvižných vozíků a jiných pohybujících se vozidel. Můžete sledovat:

 • Pohyb přesouvaného objektu sledovaný mobilním robotem.
 • Spolupracující a intuitivní pohyb mobilního robota, který sám rozhoduje, za kterým objektem či člověkem se přesune dál.
 • Mobilní roboti nyní rozpoznají pohyb překážek.
 • Lepší rozhodování a plánování cest.
Přehrát video
 • Mobile Robots - Dynamic Obstacle Tracking

  Mobile Robots - Dynamic Obstacle Tracking

  Avoid collisions and employ safer passage in the warehouse. Allows for smoother motion around pedestrian traffic, forklifts, or any other moving vehicles. The tracking algorithm projects the path of moving objects in the same space as the robot to avoid collisions and traffic jams. If a person is walking in the path perpendicular to the robot, rather than trying to cross in front of the person’s path, a robot with Dynamic Obstacle Tracking will slow down and move behind the person. For more information visit our website:

  00:33

Simulátor robotického parku

Vyřešte problémy dříve, než nastanou. Optimalizujte robotický park před jeho nasazením.
Náš simulátor robotického parku je prvním simulátorem mobilních robotů pro výrobní aplikace. Plánuje provoz a pracovní postupy pro robotické parky sestávající z autonomních mobilních robotů, aby zákazníci mohli identifikovat potenciální problematická místa a optimalizovat pracovní postupy bez toho, že by museli nasazovat skutečné roboty.
Přehrát video
 • OMRON Fleet Simulator

  OMRON Fleet Simulator

  Our Fleet Simulator offers the industry’s first mobile robot simulator for factory and manufacturing applications. It plans traffic and workflows for fleets of autonomous mobile robots so customers can identify potential bottlenecks and optimize workflows without ever having to deploy a real robot. For more information visit our website:

  00:50
Simuluje až 10 robotů v nejvýše třech samostatných robotických parcích
Pomáhá s posouzením dopadů změn mapy, velikosti a trasy a nových softwarových funkcí
Identifikuje problematická místa v provozu a vizualizuje plánování tras jednotlivých robotů a interakci s ostatními roboty
Simuluje prostředí na základě skutečných výrobních závodů
Pomáhá s ověřením softwaru od jiných dodavatelů

Shromážděte údaje z přizpůsobené analýzy pro váš závod.

Náš simulátor robotického parku napodobuje chování robotů, včetně lokalizace, plánování trasy, vyhýbání se překážkám a správy robotického parku, a poskytuje tak cenné poznatky o výkonnosti v reálném světě. Systém dokáže simulovat úlohy za účelem předvídání provozní rychlosti a optimalizace velikosti robotického parku na mapě skutečného výrobního závodu.

Snadno spravujte celý svůj mobilní ekosystém.

Náš simulátor robotického parku je navržený tak, aby byl kompatibilní s platformou OMRON FLOW (Fleet Operations Workspace) pro mobilní roboty. Simulátor lze spustit na zařízení EM2100, které lze konfigurovat jako správce robotického parku, záložního správce robotického parku a nyní i jako simulátor robotického parku. Chcete-li zařízení EM2100 používat jako simulátor robotického parku, lze je nakonfigurovat ve výrobě nebo pomocí softwarové licence v terénu.

Zákaznické případy

Trhy

Určeno pro průmysl

Naše mobilní roboty jsou od základu navrženy tak, aby splňovaly nejnovější průmyslové požadavky. Naše technologie zajistí to nejpokročilejší řešení řízení robotického parku pro různá odvětví. S našimi mobilními roboty se setkáte v tisícovkách aplikací v různých odvětvích – celosvětově jde o nejrozšířenější značku robotů.
hd-1500 automotive en prod

Automobilový průmysl

 • Montáž pneumatik
 • Elektronické součástky pro automobily
 • Automobilové příslušenství
 • Montáž a kontrola

mh30 mh40 conveyor pharma small prod

Farmaceutický průmysl

 • Přeprava ve sterilizačních místnostech
 • Přeprava laboratorních vzorků

robots food beverage prod

Potraviny a spotřebitelské zboží

 • Přeprava ve skladech materiálu
 • Doprava zboží do montážních a třídicích stanic

ld-250 digital 311019 6991x e sol

Digitální díly

 • Výroba polovodičů
 • Balení a testování polovodičů
 • Výroba mobilních zařízení
 • Sledování prostředí datových center

Videa

Specifikace & informace pro objednání

Produkt Robot accessory type Popis
Primary Fleet Manager, EM2100 Base package, 120 Day Temporary FLOW Core License
Secondary Fleet Manager, EM2100 Base package, 120 Day Temporary FLOW Core License
Bundle. Fleet Simulator, EM2100 appliance and Perpetual Fleet Simulator License
Nebyly nalezeny žádné výsledky. Rozšiřte nastavení filtru.
Resetovat všechny filtry
Porovnat produkty Ukázat více produktů

Máme takřka nekonečně mnoho kombinací, které vyhoví každé výrobě.

Zajímá vás to?

+420 234 076 010
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
+420 234 076 010
+420 234 076 010
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Nabídka pro Fleet Manager

Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

fleet manager 400x400 prod

Osobní údaje

Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Podrobnosti nabídky

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Stahování

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.

+420 234 076 010
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás Fleet Manager

fleet manager 400x400 prod

Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
+420 234 076 010
+420 234 076 010
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Nabídka pro Fleet Manager

Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

fleet manager 400x400 prod

Osobní údaje

Fleet Manager

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Podrobnosti nabídky

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Související produkty

 • hd-1500 400x200 prod

  Náš nejsilnější plně autonomní mobilní robot

 • ld-250 prod

  Plně autonomní mobilní roboty

 • mobilerobot 2 prod

  Plně autonomní mobilní roboty