Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Inovace v oblasti digitální techniky

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Inovace v oblasti digitální techniky

Bezproblémová integrace výrobního závodu prostřednictvím digitalizované filozofie tří realit

„Inovace v oblasti digitální techniky“ je základem dvou našich dalších konceptů pro výrobu: „Autonomie nad rámec lidských schopností“ a „Pokročilá spolupráce mezi člověkem a stroji“. Cílem je realizovat digitalizovanou filozofii tří realit replikací hmotných objektů na místě a vytvořit prostředí, kde mohou být podmínky přesně posuzovány ze vzdálených míst a poskytnout vzdálené inženýrství, které překonává bariéry času a místa. To umožňuje širokou, objektivní a kvantitativní vizualizaci podmínek v závodě a jejich analýzu za účelem zlepšení a optimalizace provozních opatření, efektivní akcelerace digitální transformace výrobního závodu a inovace pracovního procesu.

Virtuální návrh zařízení s možností instalace na místě
Stále kritičtější otázkou podnikání je schopnost rychle reagovat na náhlé výkyvy poptávky, zavádět nové produkty, měnit design produktů a reagovat na další nepředvídané události prostřednictvím opatření, jako je částečná výměna zařízení nebo změny uspořádání. Naše řešení vytvářejí digitální dvojče výrobního závodu replikací současného stavu ve virtuálním prostoru, zahrnující opakovaná a každodenní zlepšení a změny, včetně přesunů stávajícího vybavení a pracovníků. Tato řešení také umožňují odborníkům vzdáleně spolupracovat na návrhu, uvedení do provozu a úpravách, čímž se zkracuje doba zpracování a zároveň se zlepšuje kvalita práce. Díky modernizaci, která plně využívá stávající vybavení, vám naše řešení umožní pružně reagovat na změny na trhu.
Najeďte kurzorem na Více informací
Digitální údržba nad rámec odborných schopností
V minulosti byla standardem plánovaná údržba, kdy technici pracovali na přesném posouzení podmínek materiálních objektů ve výrobním závodě. S touto metodou však mohou zůstat neodhalena potenciální rizika, která mohou uniknout i těm nejkvalifikovanějším a nejzkušenějším pracovníkům. Vyžaduje také prostoje a generuje náklady na likvidaci obrobků a neúměrně vysoké náklady na správu dílů pro údržbu. Naše řešení sleduje aktuální podmínky zařízení a využívá umělou inteligenci a naše unikátní snímací algoritmy pro vizualizaci podmínek výrobních linek a jednotlivých zařízení v digitálním prostoru. Další digitalizace nepodchycených znalostí, jako je vnímavost a intuice kvalifikovaných pracovníků, umožňuje odhalit takové problémy zařízení, které ani ti nejzkušenější pracovníci nemusí být schopni zachytit dříve, než dojde k selhání, a umožňuje implementovat prediktivní údržbu pomocí technologie monitorování stavu a řešit problémy proaktivně.
Najeďte kurzorem na Více informací
Inteligentní řízení výroby propojené napříč závodem
Celková energetická účinnost, která musí být v zájmu dekarbonizace maximalizována, se zlepší pouze v případě, že zařízení a stroje mohou ve výrobní lince hladce spolupracovat. Naše řešení udržují přehled o organickém propojení mezi zařízeními navzájem a zařízeními a pracovníky, a tím vám pomáhají optimalizovat výrobu a efektivně řídit energii podle kolísání poptávky. Odhalují také překážky pro splnění různých ukazatelů KPI tím, že v reálném čase poskytují přehled o účinnosti výroby a energetické účinnosti celé výrobní linky.
Najeďte kurzorem na Více informací

Naše silné stránky

Nabízíme až 200 000 řídicích zařízení a řídicích aplikací po celém světě, všechny vyvinuté s ohledem na místní požadavky

více informací
automation products portfolio newsmulti prod