Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Pokročilá spolupráce mezi lidmi a stroji

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Pokročilá spolupráce mezi lidmi a stroji

Nový výrobní závod, který umožňuje spolupráci mezi člověkem a strojem

Cílem „Pokročilé spolupráce mezi člověkem a stroji“ je vytvořit nové způsoby výroby náročné na pracovní sílu prostřednictvím zdokonalených technologií spolupráce mezi člověkem a strojem, které umožňují strojům spolupracovat s lidskými pracovníky. To umožní pracovníkům uvolnit svůj plný potenciál a umožní lidem a strojům růst a vyvíjet se společně. Naše řešení se zaměřují na dříve obtížná dilemata při vyvažování technologického vývoje s lidskou odborností a produktivity práce s lidskou důstojností, a to prostřednictvím tří přístupů: bezproblémové propojení mezi člověkem a stroji, inteligentní závod podporující lidi a závody s volnou spoluprací.

Bezproblémové propojení mezi člověkem a stroji
Lidé pracující v duševně i fyzicky náročných výrobních závodech mají malý pocit růstu nebo uspokojení, což může způsobit pokles produktivity. Naše řešení umožňují strojům a robotům, které se pohybují kolem lidských pracovníků, aby se koordinovaly a plynule spolupracovaly podle pozic a pohybu těchto pracovníků, a vytvářely tak bezpečné prostředí, kde stroje mohou podle potřeby přebírat úkoly pracovníků nebo je podporovat. To zbavuje pracovníky psychické a fyzické zátěže a zvyšuje produktivitu práce.
Najeďte kurzorem na Více informací
Inteligentní závod podporující lidi
Čím pokročilejší dovednosti jsou od pracovníků vyžadovány, tím delší je cesta k získání kvalifikace. To může pracovníky vést k tomu, že učení se těmto dovednostem budou považovat za skličující nebo stresující. Modelováním know-how profesionálů v oblasti zlepšování IE* vytváříme řešení, která předávají znalosti potřebné pro kaizen a odbornost zpět lidem a strojům, a na oplátku vizualizují výsledky a růst. Tato řešení pomáhají budovat pracovní prostředí, kde se pracovníci mohou cítit pohodlněji při své práci a zůstat motivováni k růstu, což umožňuje jejich autonomii a neustálé zlepšování úkolů.
Najeďte kurzorem na Více informací
Závod s volnou spoluprací
Vzhledem k tomu, že se potřeby spotřebitelů mění každým rokem rychleji a razantněji, musí být výrobní závody schopny pružně a efektivně vyrábět potřebné produkty v potřebném množství a reagovat na výkyvy poptávky. Naše řešení vám umožní reagovat na výkyvy poptávky a zároveň zajistit produktivitu práce. Přesně sledují kvalifikovanost pracovníků a stav strojů v závodě a vyvozují nejlepší způsob umístění a rozdělení práce mezi lidské pracovníky a stroje tak, aby bylo možné vyrábět správné produkty ve správný čas. Celková produktivita závodu může být například maximalizována tím, že lidští pracovníci převezmou více úkolů během dne, kdy je pracovní síla snadno dostupná, a stroje odvedou více práce v noci.
Najeďte kurzorem na Více informací

Inovace v oblasti digitální techniky

Bezproblémová integrace výrobního závodu prostřednictvím digitalizované filozofie tří realit

více informací
i-automation digitalengineering concept sol