Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Autonomie nad rámec lidských schopností

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Autonomie nad rámec lidských schopností

Maximalizace produktivity závodu prostřednictvím nové globální perspektivy

Cílem „Autonomie nad rámec lidských schopností“ je vytvořit výrobní závody méně závislé na lidské práci. To osvobozuje pracovníky od těžké práce, takže se mohou cítit bezpečně a soustředit se na kreativní úkoly. Zavedení autonomie, která zlepšuje energetickou účinnost, navíc umožní nový způsob výroby, který dokáže nepřetržitě vyrábět kvalitní produkty efektivně a s menším dopadem na životní prostředí. Obtížná dilemata při hledání rovnováhy mezi produktivitou kapitálu a flexibilitou a ekonomickou racionalitou a ochranou životního prostředí řešíme třemi přístupy: reprodukcí zručnosti a citlivosti, autonomními zařízeními detekujícími trendy a vývojem výrobní linky s využitím řízení spotřeby energie.

Reprodukce zručnosti a citlivosti

Výrobní závody s úkoly, které vyžadují flexibilitu a pozornost věnovanou detailům, mají tendenci silně spoléhat na manuální práci. V těchto případech musejí pracovníci dlouhé hodiny vykonávat těžkou práci nebo se zapojovat do nebezpečných úkolů v náročných podmínkách. Replikujeme zručnost kvalifikovaných pracovníků pomocí softwaru k jemné koordinaci našich produktů ILOR+S*. Tato replikovaná zručnost je integrována s umělou inteligencí, což umožňuje autonomní provádění úkolů vyžadujících flexibilitu a obratnost, které byly dříve závislé na lidské práci. 

*Zkratka slov Input (Vstup), Logic (Logika), Output (Výstup), Robot a Safety (Bezpečnost), která popisuje produkty OMRON.

Najeďte kurzorem na Více informací
Autonomní zařízení detekující trendy
Udržení vysoké efektivity výroby a úrovně kvality vyžaduje takovou úroveň řízení a kontroly, která dokáže detekovat a pečlivě se přizpůsobovat nepatrným rozdílům a změnám v chování za podmínek čtyř faktorů: člověk, stroj, materiál a metoda. V minulosti byly pro takové snahy zásadní lidská citlivost, lidské smysly a „profesionální triky“ získané zkušeností. Naše řešení využívají rozmanité technologie snímání a monitorování stavu zařízení, aby umožnila autonomii úkolů, pro které je reakce na změny nutností. Tyto technologie vyvíjejí stroje do autonomních zařízení, která mohou trvale vyrábět bezchybné produkty bez lidského zásahu tím, že je vyzbrojí prediktivním řízením, jež dokáže detekovat a řešit potenciální změny kvality.
Najeďte kurzorem na Více informací
Vývoj výrobní linky s využitím řízení spotřeby energie
Zpracovatelský průmysl, stejně jako ostatní průmyslová odvětví, má povinnost přispívat k uhlíkové neutralitě. Dekarbonizace se tak při zavádění autonomie stala stejně důležitou jako efektivita výroby a zvyšování kvality. Systémy automatizované výroby, které řídí a kontrolují provozní podmínky výrobních zařízení a provozů, musí také řídit a kontrolovat spotřebu energie, která způsobuje emise skleníkových plynů. Podporou autonomie, jež optimálně řídí efektivní využívání energie, dodáváme autonomní výrobní linky, které umí reagovat na současné potřeby maximalizací energetické účinnosti a zároveň vyvažováním produktivity se zlepšováním kvality.
Najeďte kurzorem na Více informací

Pokročilá spolupráce mezi lidmi a stroji

Nový výrobní závod, který umožňuje spolupráci mezi člověkem a strojem

více informací
i-automation cooperation concept peop