Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k 2 512 nových modelů senzorů přiblížení řady E2E NEXT

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

2 512 nových modelů senzorů přiblížení řady E2E NEXT

Senzory jsou vybaveny funkcemi Internetu věcí pro prediktivní údržbu a vylepšují míru provozu zařízení, protože brání přerušování práce a prostojům

Společnost OMRON vydala celkem 2 512 modelů svých 3vodičových DC senzorů přiblížení řady E2E NEXT, které se chlubí nejdelší snímacím dosahem na světě,*1, nově vybavených funkcemi Internetu věcí. Tyto senzory snižují riziko náhlého přerušení práce zařízení na třetinu*2. Rovněž detekují varovné známky o přerušení práce a informují o nich uživatele prostřednictvím sítě. Přispívají ke zlepšení míry provozu zařízení tím, že zabraňují nečekaným přerušením práce zařízení a snižují dobu odstávek zařízení.

Ve výrobních závodech představují nepředvídaná přerušení práce zařízení značný problém, přímo spojený se ztrátou výrobních příležitostí. Aby se minimalizovaly prostoje, musí výrobci najmout personál pro údržbu, který bude identifikovat neočekávaná selhání. Výrobci hledají způsoby, jak využít chytrá zařízení a Internet věcí k udržení a vylepšení míry provozu zařízení, aniž by bylo potřeba spoléhat na lidské zkušenosti nebo dovednosti.

Typickým rysem stávajících senzorů přiblížení je krátký snímací dosah, s nímž jsou spojena určitá rizika. Například vibrace zařízení mohou způsobit posun těla senzoru příliš daleko, případně mohou zapříčinit kontakt se snímaným objektem. V 20 % případů jsou důvodem k přerušení práce zařízení právě poodobné incidenty*3.

Senzory přiblížení řady E2E NEXT (3vodičové DC modely) jsou vybaveny vlastním systémem OMRON Thermal Distance Control 2 a technologiemi hybridního obvodu PROX3, které v porovnání s předchozími modely umožňují dosahovat nejméně dvakrát tak velkého snímacího dosahu*4 a snižovat rizika takových přerušení práce zařízení na třetinu. Vzdálenosti mezi těly senzorů a snímanými objekty se neustále monitorují a uživatelé jsou informováni prostřednictvím komunikace IO-Link*5, pokud začnou být tyto vzdálenosti příliš velké nebo naopak malé. Díky tomu mohou uživatelé identifikovat varovné signály náhlých přerušení práce zařízení, což přispívá ke včasné údržbě a zajišťuje stabilní provoz zařízení, při kterém není třeba spoléhat na zkušenosti nebo dovednosti pracovníků údržby.

Společnost OMRON představila koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“ – „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Snahou společnosti OMRON je výrazným způsobem vylepšit produktivitu a kvalitu ve výrobních závodech. Za tímto účelem bude OMRON nadále rozšiřovat svoje portfolio řídicích zařízení s podporou Internetu věcí a s pomocí svých klientů bude urychlovat „inteligentní“ prvek (tj. zajišťování chytřejší výroby) ve výrobních závodech, což je klíč k naplňování konceptu „innovative-Automation“.

Hlavní vlastnosti senzorů přiblížení řady E2E NEXT (3vodičových DC modelů):

  • Nejdelší snímací dosah na světě*1, nejméně dvojnásobný v porovnání s předchozími produkty OMRON*4. To otevírá možnosti pro prostornější provedení s menším rizikem kontaktu.
  • Technologie pro stabilní detekci na velkou vzdálenost. Thermal Distance Control 2 a hybridní obvod PROX3. To umožňuje stabilní snímání na dlouhou vzdálenost díky velmi přesnému měření jednotlivých charakteristik senzoru za různých teplotních podmínek a výpočtu opravných hodnot s využitím vlastního polynomického algoritmu společnosti OMRON. Tyto hodnoty se následně zapisují do hybridního obvodu PROX3 senzoru.
  • Standardní osazení systémem IO-Link*6. Jeho zásluhou mohou uživatelé v reálném čase a z jediného místa odečítat stav více senzorů, což se projeví včasnou identifikací polohy a podstaty selhání.
  • Široké portfolio modelů. Společnost OMRON nabízí řadu 2 512 modelů, které jsou k dispozici v celém spektru fyzických velikostí a s různými snímacími dosahy, aby dokázaly uspokojit různé potřeby uživatelů.

*1 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018 o 3vodičových DC modelech.*2 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018.*3 Na základě průzkumu společnosti OMRON z prosince 2018 o příčinách přerušení práce zařízení v továrnách na výrobu automobilových dílů.*4 Porovnání mezi předchozími produkty (2vodičovými modely) a řadou 3vodičových modelů E2E NEXT.*5 Standardizovaná technologie pro komunikaci se senzory a akčními členy, podle předpisu mezinárodní normy IEC 61131-9.*6 Pouze řada 3vodičových modelů PNP E2E NEXT vybavená systémem IO-Link; 2vodičové řady nejsou systémem IO-Link vybaveny.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn