Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Společnost OMRON již 6. rokem po sobě získala ocenění Gold za iniciativy v oblasti LGBTQ+

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Společnost OMRON již 6. rokem po sobě získala ocenění Gold za iniciativy v oblasti LGBTQ+

Společnost OMRON s hrdostí oznamuje, že se již šestý rok v řadě stala držitelem ocenění Gold Standard Workplace podle indexu PRIDE. Index PRIDE, vyvinutý organizací „work with Pride“, hodnotí společnosti a organizace na základě jejich iniciativ týkajících se sexuálních menšin, včetně LGBTQ+. Toto uznání odráží trvalý závazek společnosti OMRON podporovat rozmanitost a inkluzivitu na pracovišti.

Index PRIDE hodnotí iniciativy v pěti klíčových oblastech: zásady, zastoupení, inspirace, rozvoj a angažovanost plus posílení postavení. Společnost OMRON se zaměřuje zejména na podporu rozmanitosti a rozvoj výkonnosti různých lidských zdrojů. V rámci tohoto úsilí společnost zavedla různé iniciativy týkající se začlenění LGBTQ+, jako je pořádání seminářů s cílem zlepšit porozumění rozmanitosti a revidování programů od roku 2015. Tyto iniciativy sehrály významnou roli při tom, aby společnost OMRON získala nejvyšší hodnocení.

Mezi hlavní iniciativy společnosti OMRON související se sexuálními menšinami, včetně LGBTQ+, patří:

1. Zřizování výborů pro lidská práva a linek pro otázky související s obtěžováním a rozmanitostí ve všech pobočkách společnosti v Japonsku.

2. Realizace školení v oblasti lidských práv pro všechny zaměstnance se zaměřením na podporu porozumění a inkluzivity vůči osobám LGBTQ+.

3. Pravidelné šíření informací s cílem zlepšit porozumění otázkám LGBTQ+.

4. Revize programů, které zahrnují partnery stejného pohlaví do definice manžela/manželky v programech lidských zdrojů, pravidlech a programech sociálního zabezpečení (začleněné v březnu 2019).

5. Revize programů v oblasti lidských zdrojů a benefitů za účelem uznání manželství podle společného práva jako součásti definice rodiny (s účinností od dubna 2021).

Společnost OMRON se snaží, aby se z ní stala firemní skupina, která podporuje rozmanitost a umožňuje jednotlivcům s různými myšlenkami a vnímáním hodnot plně demonstrovat své jedinečné schopnosti a potenciál. Tento závazek je v souladu s firemní filozofií společnosti „respekt ke všem“ a jejím posláním prostřednictvím svých činností zlepšovat životy a přispívat k lepší společnosti. OMRON bude i nadále vytvářet prostředí, které umožní svým rozmanitým zaměstnancům vzkvétat a přispívat k inovacím, čímž podpoří lepší a udržitelnou společnost, kde mohou jednotlivci a společnosti růst společně.

Tyto iniciativy rovněž přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje podporou inkluzivních pracovišť a inovací.

O indexu PRIDE: Index PRIDE byl založen ve spolupráci s nevládní organizací work with Pride, aby vyhodnocoval iniciativy pro sexuální menšiny, včetně LGBTQ+, na pracovištích. Posuzuje společnosti na základě jejich zásad, zastoupení, inspirace, rozvoje a angažovanosti plus posílení postavení.

O organizaci work with Pride: Organizace work with Pride byla založena s cílem poskytnout informace a podporu společnostem v Japonsku, pomáhat jim vytvářet pracoviště, kde mohou zaměstnanci LGBTQ+ důstojně pracovat a aktivně se angažovat.

O cílech udržitelného rozvojeCíle udržitelného rozvoje jsou globální cíle pro období od roku 2016 do roku 2030, jak je zdokumentováno v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 přijaté na summitu OSN v září 2015.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn