Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Společnost OMRON získala zlaté hodnocení od společnosti EcoVadis za udržitelnost

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Společnost OMRON získala zlaté hodnocení od společnosti EcoVadis za udržitelnost

Společnost OMRON Corporation získala od společností EcoVadis zlaté hodnocení na základě každoročního posouzení udržitelnosti. Zlaté hodnocení řadí společnost mezi 5 % nejlepších podniků posuzovaných z hlediska udržitelnosti.

Hodnocení provádí společnost EcoVadis, nezávislý a důvěryhodný poskytovatel sdílené platformy pro udržitelnost, která posuzuje více než 85 000 organizací a podniků pomocí své jedinečné metodiky hodnocení společenské odpovědnosti podniků, která pokrývá 160 zemí z celého světa a 200 kategorií podniků na základě několika tisíc externích zdrojů (včetně nevládních organizací, odborů, mezinárodních orgánů, místních samospráv a auditorských organizací). Aktivity společnosti na poli společenské odpovědnosti podniků jsou komplexně hodnoceny ve čtyřech oblastech: životní prostředí, pracovní postupy a lidská práva, etika a udržitelné zadávání zakázek.

Společnost OMRON si udržela vysoké skóre v oblastech pracovních postupů a lidských práv a udržitelného zadávání zakázek, což vedlo k hodnocení, které tentokrát získala. V oblasti pracovních postupů a lidských práv byla společnost OMRON oceněna za své zásady týkající se lidských práv, včetně zásad souvisejících s rozmanitostí, obtěžováním, dětskou prací, nucenou prací a obchodováním s lidmi, a také za své zásady podporující rovné odměňování, provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců a další snahy. To vše vedlo k získání skóre v nejlepších 2 % podniků pohybujících se ve stejném odvětví.

V oblasti udržitelného zadávání zakázek získala společnost OMRON vysoké hodnocení za své zásady týkající se konfliktních minerálů a udržitelného zadávání zakázek souvisejících s materiály, jakož i za své iniciativy pro identifikaci a zmírňování rizik v dodavatelském řetězci.

Pokročilé hodnocení v kategorii Skóre v oblasti řízení emisí uhlíku

Poprvé byla společnost OMRON hodnocena za Skóre v oblasti řízení emisí uhlíku, které bylo letos nově zavedeno v důsledku zaměření na změnu klimatu. Výsledkem bylo hodnocení „Pokročilé“.

Společnost OMRON byla oceněna jako společnost, která zavedla komplexní systém řízení emisí skleníkových plynů, podává zprávy v souladu s globálními normami a postupuje údaje k ověřování třetí stranou.

Společnost OMRON bude i nadále usilovat o trvalé zvyšování hodnoty své společnosti řešením otázek, které odpovídají očekáváním různých zainteresovaných subjektů v oblastech, jako jsou životní prostředí, pracovní postupy a lidská práva, etika a udržitelné zadávání zakázek.

Iniciativy společnosti OMRON v oblasti udržitelnosti

Společnost OMRON si stanovila dvě klíčová ohniska důležitých otázek udržitelnosti, o jejichž řešení usiluje. Jsou jimi sociální otázky, které lze řešit prostřednictvím podnikání v klíčových oblastech, a otázky, které vyžadují posílení její obchodní infrastruktury, aby mohla reagovat na očekávání zainteresovaných subjektů.

„Hodnocení v oblasti životního prostředí, sociálního zabezpečení a státní správy je pro naše zákazníky klíčové v jejich nově revidovaných kvalifikačních programech,“ říká Eleonora Denna, členka oddělení kvality a životního prostředí ve společnosti OMRON Industrial Automation Europe, a pokračuje: „EcoVadis je skvělým prostředkem pro podnikání a také jasně naznačuje naše společné hodnoty. V regionu EMEA přímo přispíváme k hodnocení EcoVadis jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska sociálního zabezpečení, včetně programů zpětného odběru pro zajištění správného zacházení s našimi produkty po skončení jejich životnosti a také různých iniciativ v oblasti lidských zdrojů, které mají zabránit diskriminaci a obtěžování.“

Podrobnosti týkající se iniciativ společnosti OMRON v oblasti udržitelnosti si můžete prohlédnout v integrované zprávě, která je k dispozici ke stažení. 

Přečtěte si více o iniciativách společnosti OMRON v oblasti udržitelnosti.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn