Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Třetí ocenění EcoVadis Platinum za vynikající výsledky v oblasti udržitelnosti pro OMRON

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Třetí ocenění EcoVadis Platinum za vynikající výsledky v oblasti udržitelnosti pro OMRON

Společnost OMRON dosáhla prestižního ratingu Platinum od společnosti EcoVadis, což ji řadí mezi první 1 % ze všech podniků posuzovaných z hlediska udržitelnosti. Je to již potřetí, co se OMRON dočkal tohoto mezinárodního uznání.

Vynikající výsledky společnosti OMRON ve čtyřech klíčových oblastech – Životní prostředí, Práce a lidská práva, Udržitelné zadávání veřejných zakázek a Etika – přispěly k získání ocenění Platinum za rok 2023.

  • Životní prostředí: Společnost OMRON byla oceněna jako první výrobní společnost v Japonsku, která se připojila k EP100, má certifikaci ISO 14001 pro všechny výrobní závody, komunikuje o pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje (SDG) a je certifikována iniciativou Science Based Targets Initiative1 (SBTi*).
  • Práce a lidská práva: Politika lidských práv OMRON v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze; posouzení dopadů identifikující potenciální dětskou práci, nucené práce nebo obchodování s lidmi; a komplexní podávání zpráv o pracovních a lidských právech v rámci první etapy (FY22–FY24) dlouhodobé vize společnosti OMRON nazvané Shaping the Future 2030 (SF2030).
  • Udržitelné zadávání veřejných zakázek: Školení pro zaměstnance v oblasti udržitelného zadávání zakázek a zveřejňování procentuálního podílu dodavatelů hodnocených sociální odpovědností podniků.
  • Etika: Provádět školení s cílem předcházet praktikám narušujícím hospodářskou soutěž, posuzování rizik v oblasti bezpečnosti informací a audity kontrolních postupů s cílem zabránit narušení bezpečnosti informací.

Yue Liu, Senior General Manager of Sustainability Office ve společnosti OMRON Corporation, s vděčností uvedla: „Je nám ctí, že naše úsilí o udržitelnost bylo oceněno jedním z největších a nejdůvěryhodnějších indexů udržitelnosti. Naše strategie SF2030 aktivně přispívá k pověsti společnosti OMRON jako lídra v oblasti cílů a opatření ESG. V souladu s našimi zásadami OMRON, jejichž cílem je zlepšit životy a přispět k lepší společnosti, nás naše ambiciózní cíle ESG inspirují k tomu, abychom zapojili všechny zúčastněné strany do naší cesty k vytvoření lepšího světa společně.“

*SBTi (Iniciativa pro vědecky podložené cíle): Mezinárodní iniciativa, která doporučuje stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých důkazů.

Příspěvek společnosti OMRON k udržitelné budoucnosti

Společnost OMRON pevně věří v komplexní začlenění své vize udržitelné budoucnosti do svého podnikání. V praxi se to projevuje tak, že prostřednictvím podnikání vytváří společenskou hodnotu a přispívá k rozvoji společnosti. To se také odráží v uznání společnosti OMRON několika dalšími institucemi pro hodnocení ESG po celém světě. Tím, že společnost OMRON podporuje lidi prostřednictvím automatizace, usiluje o zdravou, uhlíkově neutrální a inkluzivní digitalizovanou společnost.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn