Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Seznamte se s řídicími jednotkami NX502 od společnosti OMRON

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Společnost OMRON představuje řídicí jednotky NX502 s pokročilým řízením informací a bezpečnosti

Nové řídicí jednotky OMRON pomáhají dosáhnout vysoké kvality výroby a zvýšit energetickou produktivitu.

Společnost OMRON dnes oznámila, že současně s novými jednotkami NX-EIP201 EtherNet/IPTM začne nabízet řídicí jednotky pro automatizaci NX502 z řady NX s pokročilým řízením informací a bezpečnosti. Celosvětové uvedení na trh proběhne 24. dubna.

Toto uvedení na trh reaguje na zvýšenou snahu o dosažení uhlíkové neutrality ve výrobních závodech, které začínají upřednostňovat řízení kladoucí důraz na principy ESG (ochranu životního prostředí, sociální aspekty a správu). Výrobní linky pro rychle se vyvíjející technologicky vyspělé produkty, jako např. vozidla xEV (elektromobily s prodlouženým dojezdem) a digitální zařízení, musí být schopny zvládnout náhlé změny v poptávce a disponovat vybavením, které se těmto změnám dokáže snadno přizpůsobit.

Nová řídicí jednotka NX502 CPU a jednotky NX-EIP201 EtherNet/IP využívají jedinečné pokročilé zpracování informací, komunikační technologie a velkokapacitní paměť společnosti OMRON k analýze a modularizaci procesů v reálném čase*1. Tento přístup přispívá ke zlepšení udržitelnosti a minimalizaci odpadu ve výrobních závodech a pomáhá zkrátit dobu realizace při změnách linek.

Hlavní funkce

(1) Sběr dat s nejvyšší přesností na světě*2 a schopnost přenášet velké objemy pomáhají snížit množství ztrát a odpadu ve výrobních závodech 

Díky schopnosti jednotky NX502 sbírat data s vysokou přesností s rozptylem 1 μs nebo méně a kapacitou pro přenos dat přibližně čtyřikrát vyšší, než mají řídicí jednotky srovnatelné třídy*3, je možné v reálném čase provádět analýzu dat souvisejících s výrobou, jako je teplota, tlak a průtok, což se může odrazit v podmínkách zpracování. Tato funkce umožňuje rychlé zlepšování procesů a snižuje ztráty zdrojů v různých výrobních závodech.

【Příklad využití】 Proces výroby krystalů nutný k přesnému zpracování produktu

Výroba vysoce kvalitních krystalů vyžaduje monitorování v reálném čase a kolísání údajů souvisejících s výrobou na základě měnících se podmínek. Omezení v efektivitě komunikace představují překážku pro stálou kvalitu výroby. Pokročilá schopnost řídicí jednotky NX502 zpracovávat informace umožňuje včasnou identifikaci příčin problémů v procesech, což vede ke zlepšení výrobních podmínek a stabilní hromadné výrobě krystalů, například pro solární články.

(2) První integrovaná řídicí technologie řady NX*4 pro bezpečnost při vysoké rychlosti a ve velkém měřítku zkracuje dobu realizace při změnách výrobních linek

Jednotky NX502 a NX-EIP201 jsou vybaveny integrovanou řídicí technologií, která umožňuje řízení rozsáhlých výrobních linek rozčleněných na moduly, a to díky rozdělení systému až na osm částí a až 254 bezpečnostních připojení4. Tento přístup umožňuje úpravu a kontrolu dílčích procesů s minimálním dopadem na celkový provoz, a to i na velkých linkách. Pomáhá také maximalizovat energetickou produktivitu a významně zkracuje dobu realizace při změnách výrobních linek.

【Příklad využití】 Linka na svařování karosérií dokáže zpracovat širokou řadu produktů

Potřeby trhu jsou stále různorodější, a proto může být v průběhu výroby různých modelů vozidel potřeba přidávat nebo měnit procesy. Aby se zastavily pouze příslušné části a minimalizovala se tak doba realizace, rozdělí jednotky NX502 a NX-EIP201 systémy sítí, a to včetně bezpečnosti, což umožní flexibilně reagovat na konkrétní změny ve výrobních závodech, jako je např. přidání procesů svařování. Tato funkce přispívá ke zlepšení efektivity výroby.

Společnost OMRON využívá svou silnou pozici v technologii řízení v rámci konceptu innovative-Automation ke zlepšení produktivity ve výrobních závodech. V budoucnu bude společnost usilovat o dosažení udržitelných výrobních závodů, včetně uhlíkové neutrality ve výrobě, a zároveň se bude i nadále snažit zvyšovat produktivitu. Společnost OMRON bude díky inovativní automatizaci přispívat k lepší budoucnosti lidí, průmyslových odvětví i celého světa.

Přečtěte si více o řadě NX5

Poznámka

*1. Modularizace znamená rozdělení jednotlivých procesů na výrobní lince na funkční jednotky, které usnadňují flexibilní provádění změn.

*2. Založeno na průzkumu společnosti OMRON ke dni 31. března 2023.

*3. Ve srovnání s jednotkou NJ501. Založeno na průzkumu společnosti OMRON ke dni 31. března 2023.

*4. Jedinečná vícejádrová technologie společnosti OMRON zajišťuje současně zpracování informací, zpracování bezpečnosti a řízení.

*4. Bezpečnostní komunikační standardy „CIP Safety™“ a „FSoE (Safety over EtherCAT®)“.

EtherCAT® a Safety over EtherCAT® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky licencované německou společností Beckhoff Automation GmbH.

EtherNet/IP™ a CIP Safety™ jsou ochranné známky společnosti ODVA.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn