Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Společnost OMRON oznamuje vizi „Shaping the Future 2030“

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Společnost OMRON oznamuje vizi „Shaping the Future 2030“

Cílem jsou čistý obrat 930 miliard jenů a provozní příjmy 120 miliard jenů v 1. fázi (fiskální rok 2024)

Společnost OMRON oznámila svou novou dlouhodobou vizi pro fiskální rok 2030 a tříletý střednědobý plán řízení s cílem posílit tempo a rozsah celosvětového udržitelného rozvoje. Vize usiluje o řešení rozmanitějších sociálních problémů prostřednictvím technologií OMRON Sensing & Control + Think.

Prezident a generální ředitel společnosti OMRON Jošihito Jamada nazval tuto vizi „Shaping the Future 2030 (SF2030)“. Navazuje na proslulou filozofii řízení založenou na podnikových principech, která podtrhuje snahu firmy OMRON vytvářet udržitelnou společnost na základě průběžné tvorby společenské a firemní hodnoty pomocí integrace růstu a udržitelnosti podnikání.

sf2030 fcard d en sol

Od svého vzniku v roce 1933 přispívá firma OMRON k vytvoření lepší společnosti prostřednictvím průmyslové automatizace, řešení zdravotní péče a sociálních systémů. Vize SF2030 předpokládá, že nadcházející desetiletí nastíní, jak bude vypadat příchod „autonomní společnosti“* a rozvine mnoho dalších rozmanitých a složitých sociálních problémů, a proto vyjmenovává způsoby, jak maximalizovat lidské schopnosti prostřednictvím automatizačních technologií zaměřených na lidi. Mimo jiné se jedná o vytvoření pevnějších vztahů mezi lidmi a stroji, což je klíč k využití nejlepších lidských schopností umožňující řešení problémů. To následně povede společnost k vytváření nových firemních a společenských hodnot.

„Přestože se nám díky posílenému řízení společnosti a správě rizik podařilo posílit naši ziskovost, schopnost reagovat na změny, implementaci řízení udržitelnosti a hodnotu naší společnosti, sociálně-ekonomický systém zůstává dynamický. Naším cílem je vytvářet silný autonomní růst a dalším rozvojem našeho podnikového řízení zajistit udržitelný růst podnikání,“ dodává Jamada.

sf2030 fcard a en sol

„Přechod bude provázen narušením společenských systémů mnoha faktory, jako je například změna klimatu, stárnutí populace a rostoucí ekonomická nerovnost mezi jednotlivci. Tento scénář povede k novým, složitým sociálním problémům, které budou vyžadovat udržitelná řešení založená na novější technologii. A právě zde se snažíme rozvíjet náš přínos. Pokud se nám to podaří, vytvoříme větší společenskou hodnotu.“

Tři sociální otázky, které společnost OMRON označila za relevantní ve vizi SF2030, jsou uhlíková neutralita, realizace digitální společnosti a prodloužení očekávané délky zdravého života.

sf2030 fcard c en sol

Cílem společnosti je ve tříletém střednědobém horizontu v letech 2022–2024 v rámci 1. fáze plánu řízení vize SF2030 dosáhnout čistého obratu 930 miliard jenů a provozních příjmů ve výši 120 miliard jenů. Aby tyto cíle splnila, bude se v daných sociálních otázkách řídit následujícími obchodními trendy:

  • Průmyslová automatizace: Podnik urychlí pokrok ve výrobě směrem k zajištění udržitelné společnosti. Důraz se klade na zmírnění nedostatku pracovních sil a zvýšení produktivity. Společnost OMRON bude usilovat o vybudování výrobní haly, která bude utvářet udržitelnou budoucnost v souladu s globálním životním prostředím a spokojeností pracovníků. 
  • Zdravotnictví: Společnost OMRON se díky pokroku ve svém úsilí o snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění na nulu zaměří na preventivní a vzdálené sledování ve zdravotní péči a bude nadále propagovat zdravotnické prostředky k domácímu použití a řízení hypertenze založené na datech, aby bylo možné zajistit přístupnější zdravotní péči a zdravější život lidem po celém světě.  
  • Sociální řešení: Společnost OMRON přispěje k efektivnímu využívání obnovitelné energie a pomůže vytvořit udržitelnou digitální infrastrukturu na podporu autonomní společnosti. Zároveň bude využívat svou pokročilou technologii řízení energie k získání, uchování a optimalizaci energie.  
  • Zařízení a modulární řešení: Společnost OMRON přispěje k rozšíření nové energetiky a vysokorychlostní komunikace díky možnosti výroby odolnějších, vyspělejších a efektivnějších zařízení. 

Spolu s finančními milníky společnost také stanovila 10+1 nefinančních cílů jako součást svého cíle v oblasti řízení. Na podporu těchto ambiciózních směrů usiluje společnost OMRON o výrazné proměny ve své podnikové správě a organizačním fungování. Níže jsou uvedeny klíčové iniciativy:

  • Změna perspektivy z produktu na základní hodnoty: Změníme perspektivu společnosti z pouhého výkonu a hodnoty založené na kvalitě na vytváření základní hodnoty, která uživatelům pomůže stát se součástí vývoje řešení.  
  • Vývoj obchodních modelů: Cílem společnosti je rozšířit spolupráci a propojení s podobně smýšlejícími organizacemi a obchodními partnery a vytvořit lepší a novější řešení.  
  • Větší pozornost věnovaná „rozmanitosti a začlenění“: Věříme, že klíčem k úspěchu vize SF2030 jsou lidé, a to vyžaduje investice do rozvoje talentů a podporu inkluzivní pracovní kultury. 
  • Zlepšení odolnosti dodavatelského řetězce: Je třeba podpořit odolnost vůči rychlým změnám v podnikatelském prostředí, jako jsou přírodní katastrofy a geopolitická rizika, i provozní účinnost, zlepšení vývoje návrhu a decentralizaci výroby. 
  • Posílení iniciativ v oblasti udržitelnosti: Důraz na dosažení uhlíkové neutrality, snížení dopadu na životní prostředí prostřednictvím cílů snižování emisí skleníkových plynů a dodržování lidských práv v celosvětovém měřítku pomůže společnosti OMRON zvýšit svou konkurenční výhodu. 
  • Urychlení „podnikových operací založených na datech prostřednictvím digitální transformace“: Podpoříme transformaci podnikání a kvalitu života zaměstnanců pomocí robustního, bezpečného a progresivního pracovního stylu.

„V rámci vize SF2030 je naším cílem utvářet lepší společnost, na kterou se lidé mohou vždy spolehnout. Chceme být organizace, která nadále plní vysoká očekávání lidí z celého světa,“ shrnuje Jamada.

Další informace získáte kliknutím sem

*Další informace o vizi SF2030 a střednědobém plánu řízení najdete zde.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn