Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení

Řešení umělé inteligence v řídicí jednotce shromažďuje, analyzuje a využívá data na zařízení ‚Edge‘ pro prodloužení životnosti zařízení a detekcí abnormalit brání vzniku závad.

Společnost Omron Industrial Automation Europe nabízí nové řešení pro prediktivní údržbu a řízení. Jedná se o naši první knihovnu Sysmac pro umělou inteligenci pro řídicí jednotku strojní automatizace AI, první v odvětví*. Propojuje funkce řízení výrobních linek a zařízení s místním zpracováním výrobních dat AI v reálném čase.

Toto výkonné řešení pomůže výrobcům omezit riziko poškození zařízení a následných prostojů včasnou detekcí vzniku potenciálních problémů a výzvou k provedení nápravných opatření. Zákazníci budou moci využívat výhod naší pokročilé technologie a našeho vědeckého týmu pro zdokonalení prediktivní údržby a prevenci náhlých přerušení výroby.

Proces shromažďování nezpracovaných dat ze strojů zajišťuje zcela automaticky nová řídicí jednotka AI, která běží na zařízení „Edge“ ve stroji a poskytuje vyšší přesnost a konzistenci dat. Tato řídicí jednotka navíc automaticky vytváří datové modely z korelačních analýz a vyhodnocuje podle nich stav stroje. Bez této automatizace by konstruktéři a provozovatelé strojního vybavení museli vyvíjet vlastní analytická a optimalizační řešení, aby se vyhnuli nákladným cloudovým řešením.

Umělá inteligence v řídicí jednotce může identifikovat nepředvídané chování stroje i bez explicitního naprogramování. Protože je zde řada různých faktorů a měření, které při společném analyzování mohou indikovat problém, ušetří automatizace procesu extrakce významné množství času a zdrojů. Využití výsledků učení stroje během výroby je klíčem pro úsporu nákladů koncového uživatele.

Na rozdíl od cloudového řešení náš unikátní přístup k řízení s využitím umělé inteligence zahrnuje hardware, software a osobní služby. Není nutné připojení k internetu. Hardware vychází z procesoru Sysmac NY5 IPC a NX7 a obsahuje aplikační komponenty AI Omron, knihovnu předprogramovaných funkčních bloků prediktivní údržby s know-how společnosti Omron, založeným na typických aplikacích. Součástí je také několik dalších utilit specifických pro AI, jako je například funkce databáze časových řad, která shromažďuje a akumuluje data časových řad synchronizovaných s řídicím cyklem při vysoké rychlosti, a modul AI, který vysokorychlostně detekuje nepředvídané abnormality a na základě těchto dat vyhodnocuje přesnost.

V rámci konceptu „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) spolupracujeme se svými zákazníky. Díky řídicí jednotce AI a knihovně Sysmac můžeme urychlit realizaci konceptu inteligentního řízení automatizace. Tento koncept otevírá vývoj továren budoucnosti, kde má harmonická spolupráce strojů a lidské obsluhy zajistit další snížení prostojů, maximalizaci výkonu a nulovou poruchovost zařízení.

*1) Na základě průzkumu společnosti OMRON provedeného v listopadu 2016.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn