Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Konvergence IT/OT v průmyslové automatizaci

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Operational Excellence
automation blog
Industry 4.0

Setkání myslí: Konvergence IT/OT v průmyslové automatizaci

Zveřejněno Operational Excellence22. září 2023

Výrobci, kteří se orientují na budoucnost, se blíží svým ideálům flexibilní, efektivní a udržitelné výroby tím, že důkladně zkoumají možnosti digitální transformace. S rostoucím zájmem o digitalizaci se však ukazuje, že mezi světy OT (provozních technologií) a IT (informačních technologií) zeje obrovská propast. A tuto propast je nezbytné překonat, pokud se mají dnešní vize továren budoucnosti stát zítřejší realitou. 

Než se však podíváme na to, proč je sbližování IT a OT nezbytné a jak toho lze dosáhnout, vraťme se o krok zpět k základům a pojďme si vyjasnit některá nedorozumění týkající se terminologie.

IT, OT a IoT jsou tři podobné zkratky, které mají velmi odlišný význam. Stručně řečeno, OT se zaměřuje na chování a výsledky strojů, zatímco IT se týká informací a komunikace. OT zahrnuje systémy komunikující s reálným světem, jako jsou řídicí prvky, akční členy a senzory; IT zahrnuje počítače, datová úložiště, síťovou infrastrukturu, software a procesy sloužící k vytváření všemožných forem elektronických dat. OT monitoruje události, procesy a fyzická zařízení a generuje informace, které následně zpracovávají systémy IT. IoT představuje tok dat mezi těmito dvěma světy – bez dat není IoT.

Od samostatných řešení k ekosystémům

V průmyslové automatizaci historicky existovaly OT a IT jako dva odlišné světy, přičemž společnosti se specializovaly buď na jeden, nebo na druhý. Důvodem je prostý fakt, že žádná jednotlivá společnost – bez ohledu na svou velikost – se nemůže rozprostřít přes obě sféry. Problém tohoto odděleného přístupu spočívá v tom, že pokud se má potenciál IT a OT využívat naplno, neobejde se to bez propojení IT/OT.
 
Toto poznání je hnací silou vývoje tzv. „ekosystémů“. Společnosti s různými odbornými znalostmi se spojují do shluků, které podporují inovace na vyšší úrovni a přinášejí na trh integrovaná řešení IT/OT.
 
Hezkým příkladem tohoto synergického přístupu k inteligentní automatizaci je partnerství společnosti OMRON se společností Dassault Systèmes. Dassault přináší IT prvek (virtuální partnerství), zatímco OMRON přináší OT (průmyslovou automatizaci). Tyto dvě společnosti dohromady tvoří jádro ekosystému, který lze přizpůsobit různým aplikacím a trhům přidáním rozšířených partnerů se specializovanými dovednostmi v oblastech, jako jsou bezdrátové sítě, systémová integrace, robotika a stavba strojů. Model ekosystému poskytuje rychlou a flexibilní alternativu k získání vlastních IT/OT schopností prostřednictvím akvizice.

Když se skutečný svět setkává s virtuální realitou

To sice vysvětluje, jak lze dosáhnout konvergence IT/OT, ale nevysvětluje, proč je to nutné. Zde je příklad, který může pomoci ilustrovat potřebu propojení IT/OT: Jeden z mých dvou chlapců tráví většinu svého volného času hraním na leteckém simulátoru. Ve virtuálním světě jsou jeho pilotní schopnosti bezkonkurenční, ale řízení skutečného letadla bych mu nesvěřil, protože nemá žádné zkušenosti z reálného světa.

Totéž platí i ve světě průmyslové automatizace. Poskytovatel IT může mít schopnosti vytvořit virtuální dvojče továrny, systému nebo výrobní linky, ale chybí mu reálná znalost procesů a chování zařízení. Pokud se tedy ve virtuálním dvojčeti provede změna, která má optimalizovat proces, IT specialista neví, zda je to proveditelné v reálném výrobním prostředí. Právě v tomto případě přidává svoji hodnotu poskytovatel OT – tím, že dvojčeti poskytne data, která mu umožní pochopit, jak se bude systém chovat v reálném prostředí. Tímto způsobem IT a OT spolupracují a převádějí poznatky získané z obou světů do obousměrného vztahu, který vede k hmatatelným zlepšením, ať už jde o zrychlení doby uvedení nového produktu na trh, nebo efektivnější využití práce a zdrojů.

Je nutné zdůraznit, že to není totéž jako vytvoření jednorázové simulace procesu nebo stroje. Virtuální dvojče zrcadlí fyzický systém v reálném čase a může být spuštěno po celou dobu životnosti systému nebo produktu, takže vždy existuje možnost ověřit (v bezpečném paralelním digitálním prostředí), jak se budou chovat nové materiály, nové přísady nebo nové nástroje. Průběžné sledování stroje nebo procesu lze také nasměrovat pro účely preventivní údržby a řízení spotřeby energie.

Konektivita IT/OT v akci

Existuje celá řada příkladů, jak může propojení IT/OT přinést výhody pro odvětví, jako jsou e-mobilita, farmaceutická výroba a intralogistika. Vytvořením virtuálního modelu nového stroje nebo linky lze snížit riziko projektů a výrazně zkrátit dobu potřebnou k vybudování a otestování instalace, protože nákladné chyby je lepší dělat spíše ve virtuálním světě než v tom reálném. To se hodí pro všechna výrobní odvětví, ale zejména pro automatizační průmysl, kde je obrovský tlak na zrychlení doby uvedení nových produktů na trh a minimalizaci rizika selhání.

Dalším příkladem konvergence IT/OT jsou systémy SCADA (IT), které vizualizují dění na výrobní lince prostřednictvím sběru dat v reálném čase skrze připojení k OT prvkům linky. Řízení na okraji (OT) je pak nasazeno tak, aby poskytovalo rychlou zpětnou vazbu procesu a umožňovalo okamžité úpravy.

Klíčem je spolupráce

Interaktivní, integrovaná, autonomní a inteligentní automatizační řešení mají potenciál transformovat výrobu, ale aby přinesla skutečnou hodnotu, musí tato řešení hladce integrovat IT a OT. Naštěstí se to daří zásluhou vytváření ekosystémů, což má zajímavé důsledky pro navrhování flexibilních výrobních systémů připravených odolat zkoušce časem.

Kontaktujte nás pro více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Henry Claussnitzer

    Henry Claussnitzer