Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Čtyři tipy pro automatizaci pro malé a střední podniky

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Flexible Manufacturing

Čtyři tipy pro automatizaci pro malé a střední podniky

Zveřejněno Flexible Manufacturing25. Listopad 2022

Vedoucí představitelé podniků po celém světě v současnosti čelí jedné výzvě za druhou: Kromě rostoucích nákladů způsobených energetickou krizí hrají roli problémy s dodavatelským řetězcem, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, požadavky na udržitelnost a pokrok v otázkách digitalizace. Zejména malé a střední podniky musí rychle najít způsoby, jak tyto překážky vyřešit. Automatizace poskytuje nápravu, zahrnující robotiku, jako jsou koboty a AMR (autonomní mobilní roboty), dále senzory, kamerové systémy a technologie využívající umělé inteligence. I když si jsou společnosti dobře vědomy výhod těchto technologií, studie ukazují, že mnohé z nich vidí jejich skutečné využití stále skepticky.

Zejména firmy bez zkušeností s aplikací mají strach, že použití robotů by mohlo znamenat vysoké náklady. Pokud tedy v současnosti přemýšlíte, zda nákup kolaborativního nebo mobilního robotu dává pro vaši firmu smysl, vyzkoušejte nový kalkulátor návratnosti investic OMRON. Poskytuje rychlý přehled o návratnosti investic a zobrazuje, kdy investice do robotiky pokryjí své náklady.

Automatizace ve středně velkých podnicích nabírá na obrátkách

V Evropské unii je v současnosti přibližně 23,1 milionu malých a středních podniků. Jsou nedílnou součástí hospodářství, i když mezi jednotlivými státy existují rozdíly. Například v Německu pochází 82 procent přidané hodnoty země z malých a středních podniků. Ve Velké Británii bylo v roce 2021 5,6 milionu podniků v soukromém sektoru, což představuje 99,9 % firem, přičemž se každý den přidávala řada dalších podnikatelů. V EU jako takové se jedná o přibližně 56 procent. Důležitost malých a středních podniků jakožto zaměstnavatelů je nezpochybnitelná – téměř 84 milionů občanů EU pracuje v malých a středních podnicích. Problém je, že na mnoha místech je stále obtížnější najít zaměstnance. V EU byla v prvním čtvrtletí roku 2022 neobsazena přibližně 2,9 procenta volných pracovních míst, což je o téměř 50 procent více než ve stejném období minulého roku. V důsledku toho společnosti naléhavě musí najít nové způsoby, jak najímat a udržet vhodné zaměstnance.

Technologie, které přebírají odpovědnost za manuální a opakující se úkoly, mohou vylepšit bezpečnost zaměstnanců a efektivitu práce. Mezi další opatření se řadí například vzdělávací iniciativy, pobídky pro začínající pracovníky nebo programy pro zaměstnance. Koboty jsou vhodné pro malé a střední podniky díky své flexibilitě a široké řadě aplikací. Studie poukazují na to, že tento segment má obrovský potenciál. Očekává se, že trh kolaborativních robotů vzroste z 1,2 miliardy dolarů v roce 2021 na 10,5 miliardy dolarů v roce 2027. Do roku 2027 se předpokládá složená roční míra růstu (CAGR) ve výši 43,4 procenta.

Každý, kdo se tímto tématem zabývá poprvé, čelí řadě otázek a úvah. Společnost OMRON sestavila čtyři klíčové aspekty, které je potřeba zvážit na začátku projektů automatizace a které povedou k pokroku projektů, sníží skepticismus a přimějí partnery k tomu, aby se přidali.

1. Zaměřte se na aplikační scénáře a pomalu rozšiřujte 

Společnosti, které uvažují o automatizaci a kobotech, by se neměly primárně ptát samy sebe, zda investovat do robotiky. Důležitější je pochopit, jaké procesy mohou být zefektivněny a jak. Velmi podrobné úkoly, které vyžadují zkušenou manuální práci odborníka, lze automatizovat, ale počítejte s nesmírnou cenou – jak z hlediska času, tak zdrojů. Chcete-li začít s automatizací, je vhodné začít malými projekty a pak postupně rozšiřovat, přidávat nové pracovní postupy, rozšiřovat flotilu a tak dále. Vezměme si za příklad velkou pekárnu. Zde se ředitelé firem primárně neptají, jak lze roboty používat, ale spíše jak lze chléb přepravit bez lidského zásahu z trouby do nádob určených pro prodejny.

2. Využijte roboty k podpoře zaměstnanců

Roboty vynikají flexibilitou. Lze je upravit a přizpůsobit, používat ve flotilách a na dalších místech. V závislosti na produktu a oblasti použití jsou možné úpravy poloh a přidání rozšíření tak, aby mohly být snadno přizpůsobeny jiným nebo upraveným úkolům. To však neznamená, že nahrazují zaměstnance. Místo toho jde o otázku dobře řízené interakce mezi lidmi a stroji. Středně velké společnosti by se měly zaměřit na jednotlivé úkoly na začátku a neměly by plánovat příliš složité aplikace. Rozšíření kobotů, například pomocí kamery, která by zahrnovala systém zpracování obrazu (technologii strojového vidění), je možné provést v pozdější fázi, za předpokladu, že je vybrán robotický partner, který zvládne pokrýt různé oblasti aplikací z jednoho zdroje a nabídnout dobrou partnerskou síť. Důležité je najít odpověď pro následující otázky: Jak může robotizace pomoci zaměstnancům? Který manuální úkol lze předat robotům, aby se zaměstnanec mohl soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou? Nakládací a vykládací stroje, stejně jako paletizace a depaletizace, jsou procesy, které lze relativně rychle a snadno automatizovat. Svařování, lakování a odstraňování otřepů jsou dalšími dobrými příklady použití robotů ve středně velkých společnostech.

3. Získat zaměstnance a specializovat je

Roboty jsou ideálně používány k provádění opakujících se úkolů, které vyžadují konstantní přesnost. V interakci s roboty zůstává člověk odborníkem, zatímco robot provádí tyto opakující se a monotónní úkoly. Robotika není všelékem na řešení všech problémů nebo náhrada za lidské pracovníky. Tato myšlenka by měla být začleněna do každého automatizovaného projektu – zejména abychom se zbavili strachu zaměstnanců. Odborníci jsou stále potřeba, například pro montáž produktů, optimalizaci procesů nebo provádění údržby. Kromě toho by si zaměstnanci měli být vědomi možností nových technologií a být vyškoleni tak, aby je dokázali co nejlépe využívat. Zatímco roboty přebírají například paletizaci, třídění, nakládku materiálu nebo kontrolu kvality, zaměstnanci mohou být kreativnější a přidávat hodnotu.

4. Spoléhejte na zkušenosti a sítě partnerů

Vylepšování úkonů a schopností robotů se neobejde bez vybavení třetích stran, jako jsou bezpečnostní zařízení nebo systémy zpracování a kontroly obrazu. Pokud se zejména malé a střední podniky mohou spolehnout na to, že robotický partner na své straně poskytne jednorázovou podporu, z beder jim spadne velké břímě – know-how chybějící ve vlastních řadách dodají zkušení partneři. V průzkumu společnosti OMRON téměř 90 procent IT manažerů uvedlo, že jsou v oblasti Průmyslu 4.0 a analýzy dat závislí na externích konzultantech. Malé a střední podniky proto potřebují nejen inteligentní technologie, ale také komplexní poskytovatele a zkušené systémové integrátory.

Devět z deseti společností chce do svých infrastruktur do roku 2030 zavést robotickou automatizaci. Mobilní roboty a koboty se v tomto kontextu snadno nasazují. Díky tomu jsou tyto automatizační produkty vhodnou volbou pro společnosti, které chtějí zpružnit a zefektivnit své výrobní procesy. Společnost OMRON chce podporovat malé a střední podniky v oblasti automatizace a nabízí možnosti leasingu, aby udržela počáteční investiční náklady na nízké úrovni. Kalkulátor návratnosti investic také pomáhá snadno vyhodnotit investice do kobotů a mobilních robotů. Firmy všech velikostí tak mohou využívat potenciál automatizace a nemusí se obávat neprůhledných nebo těžko předvídatelných nákladů.
Kontaktujte nás pro více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Peter Lange

    Peter Lange

    Business Development Manager Robotics, Omron Europe