Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Robotika
Automatizace
AI

Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

Zveřejněno Robotika07. prosinec 2022

Pokud chtějí být průmyslové podniky schopné čelit rostoucím cenám a splnit své ekologické cíle, měly by prozkoumat možnosti, jak jim mohou automatizační technologie z jednoho zdroje pomoci se strategií udržitelnosti.

Vysoké ceny energií a paliv zatěžují jak domácnosti, tak průmysl. Tato situace nejen negativně ovlivňuje finanční plány a odčerpává finanční prostředky, ale nadměrné ceny dokonce nutí některé společnosti zastavit výrobu. Podle organizace Make UK 42 % dotázaných výrobců uvedlo, že jejich účty za elektrickou energii se za posledních 12 měsíců zvýšily o 100 %, a 32 % dotázaných výrobců uvedlo, že ceny plynu se za poslední rok zvýšily o více než 100 %. Znepokojivých 12 % výrobců již v přímém důsledku zvýšených účtů za energie zrušilo pracovní místa.

Válka na Ukrajině, pandemie nemoci Covid-19 a ceny plynu jsou jen některé z příčin krize, která má dopad na všechna odvětví a ovlivňuje vše od cen elektřiny až po dodavatelské řetězce. Co by nyní měly výrobní společnosti zvážit? K dosažení větší flexibility a energetické efektivity je nezbytné přijmout komplexní strategie automatizace. Ty zahrnují inovativní robotiku spojenou se senzorovými a kamerovými technologiemi, stejně jako umělou inteligenci – místně zpracovávané algoritmy umělé inteligence. Kromě toho mohou data z výrobních závodů dostupná v reálném čase pomoci při odhalování anomálií a zlepšování celkové efektivity vybavení (OEE).

Nedostatek pracovních sil a udržitelnost

Společnosti by se měly zaměřit na snižování nákladů na elektřinu a další energie, ale zároveň by se také měly snažit zefektivnit procesy, které jsou klíčem k větší udržitelnosti. Automatizace řeší dva hlavní problémy, s nimiž se výrobní firmy potýkají. Například demografické změny mají za následek menší počet volných pracovních míst. V prvním čtvrtletí roku 2022 nebylo v EU obsazeno více než 2,9 % pracovních míst, což je téměř o 50 % více než ve stejném období předchozího roku.  

Druhou výzvou jsou úspora energie a snížení dopadu na životní prostředí. Čtvrtina společností například dosud nestanovila jasné environmentální cíle. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a klimatickou krizi je však nutné řešit strategicky, a právě zde mohou pomoci komplexní automatizační řešení.

Snižte množství odpadu minimalizací vadných produktů

Zásadním požadavkem je optimální koordinace procesů a systémů. Senzorové technologie a umělá inteligence (AI) umožňují organizacím odhalit potenciální problematická místa v závodu, jako jsou uvolněné kabely nebo poruchy, a přijímat náležitá proaktivní protiopatření.

Senzorové technologie a umělá inteligence (AI) umožňují organizacím odhalit potenciální problematická místa v závodu, jako jsou uvolněné kabely nebo poruchy, a přijímat náležitá proaktivní protiopatření. Udržitelnost zahrnuje mnohem více než pouhé zaměření na snížení spotřeby energie, protože rostoucí společnosti by ve skutečnosti měly upřednostňovat snižování množství šrotu a odpadu. Optická kontrola a inovativní technologie přispívají k předcházení chybám a poruchám v počátečních fázích výroby, a tím minimalizují plýtvání při výrobě a s ním spojené náklady.

Flexibilní výměna strojů a automatizované doplňování zásob

Výrobní linky musí být v zájmu zvýšení flexibility a efektivity a také zkrácení prostojů snadno přizpůsobitelné. Na jedné straně se výrobní linky neustále rozšiřují, zatímco na druhé straně se klade důraz na přizpůsobení, sledovatelnost a udržitelnost. Výrobci musí mít na skladě více položek v menších dávkách, zatímco poptávka je stále obtížněji předvídatelná. Kde tedy začít? Díky automatizovaným mobilním robotům (AMR) a zásobování strojů prostřednictvím řešení na bázi kobotů pro zajištění nepřetržité výroby lze optimalizovat doplňování materiálu na výrobní lince.

Kolaborativní roboty (koboty) mohou zvýšit rychlost podávání materiálu odebíráním obalů, jako jsou kartony, a jejich pokládáním přímo na dopravníkový pás nebo do balicího stroje. Další výhody přinášejí automatizace sledování dopravníkového pásu a funkce zpracování obrazu společně s řešeními selektivních kompatibilních montážních robotických ramen (SCARA), která pomáhají při doplňování zásob.

Minimalizace doby výměny, zjednodušení údržby

Výhodné může být také využití automatizovaného nastavení strojů, které kombinuje senzory, řízení, pohyb, bezpečnost a robotiku. Všechny procesy stroje by měly být v ideálním případě koordinovány a dokonale integrovány, aby byly přínosem pro efektivitu a udržitelnost.

Příklad: Integrovaná řídicí jednotka (IC) robotu od společnosti OMRON pomáhá radikálně zkrátit dobu výměny na výrobních linkách. Manažer návrhu zjednodušuje proces vytváření výrobních procesů a variant produktů. Vizuální sledování pomáhá ještě více optimalizovat úpravy. 

Stručně řečeno, integrovaná řídicí jednotka OMRON synchronizuje automatizační technologie, aby výrobci mohli zvýšit rychlost a přesnost výroby, simulovat celou výrobní linku, zjednodušit údržbu a zkrátit dobu uvedení na trh.

Hledají se řešení s nízkým počtem rozhraní

Zdrojově efektivní a flexibilní výroba podporuje úsilí o udržitelnost a představuje dobré protiopatření proti rostoucím cenám a přísnějším předpisům. Při hledání vhodného technologického partnera je důležité vybrat si dodavatele, který dokáže nabídnout rozmanité portfolio produktů pokrývající všechny cílové oblasti, například od robotiky a řízení přes technologie zpracování obrazu, umělou inteligenci a zpracování dat až po bezpečnost a řídicí jednotky – a to vše z jednoho zdroje. Pro bezproblémovou a plynulou práci technologií jsou klíčová řešení s nízkým počtem rozhraní, protože jinak je omezena požadovaná efektivita. Ucelená řídicí jednotka je základem komplexního a integrovaného automatizačního řešení, které může zkrátit prostoje, snížit plýtvání a omezit chyby systému a zároveň snížit náklady na elektrickou energii a zlepšit udržitelnost.

Partneři v oblasti udržitelných technologií: Výroba baterií orientovaná na budoucnost

Kromě toho by měl technologický partner také usilovat o udržitelnost. Společnost OMRON se v rámci své strategie SF2030 snaží snížit emise CO2 prostřednictvím úspor energie a čisté spotřeby energie. Usiluje o výrobní postupy šetřící energii a zdroje (Eco Manufacturing). Společnost OMRON nedávno vytvořila s partnery VAFDassault projekt automatizace a robotizace výroby baterií a palivových článků, v němž dochází ke spojení konstrukce a výroby s digitálními dvojčaty a informační technologie (IT) utvářejí symbiotický vztah s provozními technologiemi (OT).

Možná přemýšlíte o tom, zda jsou taková řešení dostupná pouze pro finančně úspěšné velké korporace. Nikoli! Inteligentní a integrovaná robotická řešení jsou cenově dostupná a dosažitelná pro firmy všech velikostí a ze všech odvětví. Technologie kobotů je vhodná jak pro malé a středně velké podniky, tak pro velké průmyslové společnosti – zejména pro manuální kroky, které vyžadují rychlé a flexibilní přenastavení, protože je mohou jednoduše programovat i neodborníci. Inovativní robotická řešení umožňují organizacím zlepšit kvalitu, zvýšit soběstačnost a šetřit finanční prostředky vynakládané na energie. Pouze ti, kteří se již nyní spoléhají na nové technologie, optimalizují procesy pomocí moderní robotiky, a stávají se tak udržitelnějšími, budou v budoucnu schopni konkurovat a překonat energetickou krizi.