Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Cenově dostupná automatizace: Pronájem kobotů a mobilních robotů pro flexibilitu výrobního procesu

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Flexible Manufacturing
automation blog
Applications

Cenově dostupná automatizace: Pronájem kobotů a mobilních robotů pro flexibilitu výrobního procesu

Zveřejněno Flexible Manufacturing04. Březen 2021

V souladu s přesunem k průmyslu 4.0 stále více výrobců nasazuje automatizaci výroby jako způsob zefektivnění procesů a zvýšení produktivity. Klíčovým aspektem je zde použití robotů, často pracujících společně s lidmi v továrně. Mnoho společností se však může zdráhat investovat do další automatizace, zejména v důsledku hospodářských obtíží vyvolaných onemocněním COVID-19. Pro výrobce hledající cenově dostupné řešení jsou implementovány struktury nákladů s možnostmi leasingu, které umožňují prosadit adaptabilitu výrobního procesu.
Země, jako je Velká Británie nebo Německo, budou v nadcházejícím desetiletí pravděpodobně pociťovat vážný nedostatek pracovních sil, zejména technických odborníků. Jen ve Velké Británii v současnosti chybí odborní pracovníci v 63 % organizací, zatímco 68 % zaměstnavatelů hlásí, že nejsou schopni najít vhodné kandidáty na volná pracovní místa. Zároveň se zkracuje životnost produktů. Koronavirová pandemie představuje další výzvy pro společnosti všech velikostí ve všech odvětvích, které se potýkají s výrazně nižší spotřebou a narušenými dodavatelskými řetězci.
Roboty a kolaborativní roboty (tcm:342-97549) (koboty) se snadno nastavují a nabízejí rychlé řešení. Mohou zvýšit flexibilitu, kvalitu a rychlost výroby a umožnit společnostem rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Pandemie způsobila nutnost sociálního distancování a přísnějších bezpečnostních předpisů, které musí společnosti dodržovat. Automatizace může pomoci překonat tyto výzvy a zároveň v dlouhodobém horizontu zlepšit bezpečnost a efektivitu.

Koboty pro kratší životní cykly

Koboty byly poprvé představeny v roce 2008 a představují relativně novou kategorii průmyslových robotů. Na rozdíl od tradičních robotů, které musí být odděleny od pracovního prostoru lidí bezpečnostním ohrazením, byly koboty vyvinuty tak, aby s lidmi bezpečně spolupracovaly. Uživatelé také díky těmto „pomocným robotům“ potřebují méně času a peněz na programování aplikací.
Kromě toho lze koboty snadno přesouvat z jednoho místa na druhé, aby pracovaly na různých úkolech, zatímco konvenční průmyslové roboty musí zůstat na jednom místě a mohou být obvykle použity pouze pro konkrétní úkol prováděný v buňce robota. Koboty proto poskytují mnohem větší flexibilitu. Zvládají různé úkoly, počínaje jednoduchými aplikacemi pro podávání a umísťování dílů, třídění a paletování až po strojovou montáž, vyzvedávání objednávek, balení a testování. Mohou pomoci při aplikaci lepidel a těsnicích materiálů, montáži nebo demontáži dílů, měření, testování či kontrole a plně převzít operace šroubování.

Harmonická výroba s mobilními roboty

Mobilní roboty také poskytují cennou podporu společnostem s flexibilními výrobními linkami. Například jedna společnost vyrábějící kávové kapsle dostává objednávky velmi odlišných kapslí, z běžného plastu nebo opakovaně použitelných, šetrných k životnímu prostředí, v různých barvách a velikostech. Nasazením flotily mobilních robotů společnosti OMRON (tcm:342-97427), které dokáží zvládnout kolísavou poptávku v průběhu času nebo dva zcela odlišné požadavky, bylo možné dosáhnout flexibilnějšího prostředí v rámci závodu. Schopnost přizpůsobit se a vyvíjet se bude v budoucnu ještě relevantnější a důležitější.
Mnoho řešení se stále spoléhá na nepružné dopravníkové systémy, zatímco mobilní roboty poskytují výrobci flexibilitu potřebnou pro přesun zásob a spotřebního materiálu do požadovaných míst ve správný čas. Mobilní roboty a koboty se navíc dají velmi jednoduše trénovat, snadno se nasazují a přepravují, což z nich činí užitečného společníka pro dosažení větší flexibility. Mobilní roboty mohou rychle měnit trasy, dynamicky se vyhýbat překážkám nebo pracovat na různých prioritách. Lze je přizpůsobit pomocí speciálních doplňků a příslušenství, které zajistí ještě větší pracovní flexibilitu. Nejnovější řešení od společnosti OMRON ve skutečnosti kombinuje koboty a mobilní technologii a nabízí mobilní manipulátor neboli řešení MoMa.
Zatímco roboty ve výrobě prokazují své výhody, pokud se jedná o flexibilitu, rychlost a přesnost, mohou se jejich lidští kolegové starat o kritické problémy podnikání, komunikaci se zákazníky a každodenní individuální úkoly. Z hlediska důležitého faktoru návratnosti investic by se společnosti měly stále více zaměřovat na uvolnění lidských zdrojů a převést je na plnění úkolů spojených s přidanou hodnotou, což je naprosto nezbytné pro další rozvoj. Automatizace navíc může překlenout nedostatek odborníků na pracovním trhu. Kolaborativní a mobilní roboty pracující společně se svými lidskými kolegy pomáhají při zvedání nebo přepravě zboží a materiálu a zároveň plní úkoly, které zaměstnanci nemohou dělat z důvodu vzdálenosti nebo bezpečnostních směrnic.

Finanční flexibilita s možnostmi leasingu

Pro výrobce jsou technologie kobotů a mobilních robotů ideálním řešením, aby vyhověli současným i budoucím trendům při řešení nedostatku pracovníků. Nicméně při průměrné ceně kobota 18 000 liber (24 000 dolarů) si tento způsob zrychlení automatizace výroby nemohou všichni dovolit. To platí zejména pro malé a střední podniky, které nemají tak rozsáhlé počáteční kapitálové zdroje pro tyto technologie.
Aby minimalizovala výdajové náklady a srovnala podmínky pro podniky všech velikostí, přišla společnost OMRON s řadou nových možností leasingu. Jsou navrženy tak, aby usnadnily život výrobcům, kteří chtějí rozvíjet vlastní flotilu mobilních robotů nebo kolaborativních robotů (kobotů), ale kteří potřebují udržet své počáteční investiční náklady co nejníže. Flexibilita peněžních toků, kterou nové možnosti leasingu poskytují, je v těchto dnech hospodářské a obchodní nejistoty důležitým faktorem. Leasing je možnost, která výrobcům umožňuje efektivněji alokovat své zdroje, čímž se zajistí lepší návratnost investic, protože kobot se rychle sám zaplatí, zatímco uživatel rozloží náklady.
Společnost OMRON vyvinula užitečné leasingové kalkulačky pro mobilní i kolaborativní roboty, které jsou umístěné na příslušných webových stránkách společnosti, aby pomohla podnikům rozhodnout se, které leasingové řešení je pro jejich konkrétní potřeby nejlepší. Tento nástroj umožňuje výrobci získat rychlou představu o měsíčních nákladech na leasing mobilních robotů nebo kobotů na základě jejich potřebného počtu a délky leasingu.
Získejte více informací o měsíčních nákladech na leasing:
  • Kalkulačka leasingu mobilních robotů (tcm:342-97427)
  • Kalkulačka leasingu kolaborativních robotů (tcm:342-97549)

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Omron Europe

    Omron Europe