Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Cesta k výrobě s nulovými emisemi pomocí automatizace: O taktice

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Sustainable Manufacturing
AI
Industry 4.0

Cesta k nulovým emisím: O taktice

Zveřejněno Sustainable Manufacturing01. únor 2023

Klíčem k budoucnosti s nulovými emisemi ve výrobě je transformace hodnotového řetězce prostřednictvím automatizace.

V červnu 2022 časopis New Scientist uvedl, že třetina největších světových společností si dala za cíl dosažení nulových emisí – výrazně více než ve stejné době v loňském roce.

Ačkoli je pozitivní zprávou, že se tempo zrychluje, článek dále uvádí, že podrobnosti o tom, jak společnosti plánují dosáhnout nulových emisí, se liší.

To ve skutečnosti není překvapivé. Vytvoření a implementace strategie nulových emisí je velkým závazkem pro všechny podniky, zejména pro ty s 80 % emisí skleníkových plynů, které spadající do rozsahu 3 – jedná se o emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci vstupu nebo výstupu. To je výzva především pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG), jejichž dodavatelské řetězce a následná logistika jsou dlouhé a složité.

Většina těchto podniků ví, co musí udělat: dekarbonizovat a cirkularizovat hodnotový řetězec. A mají strategii, která se bude obecně týkat optimalizace využívání zdrojů a energie, nahrazení produktů a procesů s vysokými emisemi a snížení odpadu.

Hlavní výzva ale spočívá v převedení záměru do akce. Právě zde hraje klíčovou roli automatizace.

Sběr a analýza dat jsou klíčem k úspěšnému přechodu na nulové emise. Jak by bez toho společnosti věděly, jaký je jejich výchozí bod, kde se musí zlepšit, zda se zlepšily a do jaké míry? Spolehlivé údaje jsou základem pro přeměnu závazku ve změnu a pro důvěryhodnou a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami a plnění klimatických cílů.

Automatizace poskytuje data

Optimalizace. Měření. Monitorování. Analyzování. Předvídání. Jednání. Vytváření zpráv. To vše jsou činnosti založené na datech, které společnosti musí provádět, aby dosáhly hmatatelného pokroku na cestě k nulovým emisím. A automatizace je hybatelem změny, který je často přehlížen při zvažování toho, jak získat potřebné údaje. Kromě toho, že automatizace přináší efektivitu, která se podílí na cílech snižování emisí, je to také digitální zdroj, který má velký potenciál využití. Nejlepším způsobem, jak získat údaje, které podniky potřebují ke splnění svých závazků v oblasti nulových emisí, je digitalizace a senzorizace celého hodnotového řetězce.

Podniky by se neměly bát požádat své dodavatele, aby se zapojili do sdílení dat a investovali do automatizace, která umožní lepší přehled o jejich podílu na uhlíkové stopě. Integrace všech účastníků hodnotového řetězce je totiž klíčem k využití potenciálu automatizace v oblasti sběru dat.

Automatizace v celém hodnotovém řetězci

Pro hodnotový řetězec segmentu rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) zde uvádíme několik příkladů, jak může automatizace podpořit strategii nulových emisí:

Automatizované farmy: Zavlažovací systémy, které optimalizují spotřebu vody, solární panely pro výrobu energie a automatické vystavení světlu jsou tři způsoby, jak mohou farmy zaměřené na pěstování plodin na začátku hodnotového řetězce využít automatizaci. Použití kamerových kontrolních systémů a automatizovaných systémů manipulace s produkty také odstraní lidské chyby a sníží množství odpadu.

Udržitelná výroba: Inteligentní systémy správy energie na úrovni továrny, linek a strojů zlepší produktivitu i využití energie. To může zahrnovat optimalizaci údržby strojů pomocí pokročilé analýzy a snížení emisí pomocí dálkového monitorování a rozšířené reality (AR).

Robotická intralogistika: Nahrazení vysokozdvižných vozíků autonomními mobilními roboty ve skladovacích prostorech bude mít okamžitý dopad na emise skleníkových plynů, protože eliminuje používání fosilních paliv. To jde ruku v ruce s maximalizací využití prostoru skladovacích ploch pro snížení pohybu a spotřeby energie.

Inteligentní správa vozového parku: Použití senzorů ve vozidlech může monitorovat efektivitu jízdy za účelem optimalizace spotřeby paliva. Tyto údaje mohou být zachycovány poskytovateli logistických služeb a sdíleny například s výrobcem. Automatizace může také podporovat optimalizované plánování tras, pohyby materiálu a přepravní vzorce.

Automatizované opětovné využití obalů: Nemá smysl navrhovat recyklovatelný obal, pokud se nerecykluje. Podle nové zprávy OECD se však úspěšně recykluje pouze 9 % plastového odpadu. Jedním z řešení tohoto problému jsou stanice pro opětovné využití obalů, které využívají kamerovou technologii k rozlišení mezi toky. Ty mohou být pro zvýšení znovuvyužití obalů umístěny například v nákupních centrech nebo maloobchodních prodejnách.

Lepší identifikace a třídění: Hlavní překážkou zvýšení míry recyklace a kvality recyklovaných materiálů není jen opětovné využití, ale také třídění. Projekt Holy Grail, který testuje využívání digitálních vodoznaků pro efektivnější třídění a identifikaci obalů, je skvělým příkladem toho, jak automatizace může pomoci při transformaci na oběhovou ekonomiku a čeho lze dosáhnout spoluprací napříč řetězcem. Jakmile obal vstoupí do zařízení pro třídění odpadu, digitální vodoznak může být detekován a dekódován kamerou s vysokým rozlišením na třídicí lince, která je pak na základě přenesených atributů schopna třídit obaly do odpovídajících toků.

Hledání partnera pro automatizaci

Ať už využití automatizace pro cíle nulových emisí zahrnuje senzorizaci nebo digitalizaci, je nezbytné, aby byla data analyzována a zachycena. Analýza vyžaduje odborné dovednosti, a pokud podniky nedisponují touto odborností interně, budou muset tyto dovednosti získat nebo zapojit odborníka.

Je také třeba připomenout, že dopad na uhlíkovou stopu nemají jen dodavatelé surovin, poskytovatelé obalů a logističtí partneři. Při výběru partnera pro automatizaci je důležité vyhodnotit jejich výsledky v oblasti udržitelnosti a jejich zásady v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR). Elektroodpad začíná být v Evropě obrovským problémem a likvidace zařízení na konci jeho životnosti je výzvou, která se stále více dostává do centra pozornosti. Společnost OMRON přebírá plnou odpovědnost za likvidaci veškerého svého vybavení se skončenou životností a zbavuje své zákazníky této zátěže.

Dosažení nulových emisí

Každý podnik v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) musí nejpozději do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, aby uspokojil regulační orgány, spotřebitele, maloobchodníky, akcionáře a finanční instituce. Tato cesta bude náročná, bude vyžadovat velkou transformaci, ale není pochyb o tom, že automatizace je jednou z nejpřímějších cest k nulovým emisím. Kontaktujte nás pro více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Patricia Torres

    Patricia Torres

    Patricia is Industry Marketing Manager Food and Commodities Solutions at Omron Industrial Automation Europe.