Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k 5 nejlepších předpovědí společnosti OMRON Europe pro rok 2023 v oblasti automatizace

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Flexible Manufacturing
Sustainable Manufacturing

5 nejlepších předpovědí společnosti OMRON Europe pro rok 2023 v oblasti automatizace

Zveřejněno Flexible Manufacturing01. únor 2023

Před námi je nový rok se všemi jeho příležitostmi, a proto bych rád upozornil na některé z hlavních trendů, které budou ovlivňovat a utvářet průmyslovou automatizaci v roce 2023 i v dalších letech. Výrobní průmysl bude i nadále čelit mnoha výzvám a jejich překonání bude vyžadovat budování odolnosti a flexibility v rámci obchodních modelů. Společnosti musí zároveň využívat nové technologie – senzoriku, robotiku, 5G a umělou inteligenci – k tomu, aby jim pomohly řešit problémy, kterým čelí v důsledku společenských výzev.

Trend č. 1 Poměr cena/výkon

Inflace způsobí v roce 2023 zvýšení nákladů na vybavení a součástky. Tomu se nelze vyhnout. Poskytovatelé automatizace se proto budou muset zaměřit na to, aby poskytli řešení, která toto zvýšení nákladů budou neutralizovat vytvářením hodnoty pro uživatele. Například ve společnosti OMRON vždy nabízíme kompletní a propojené řešení, nikoli pouze produkty. To je obsaženo v přístupu innovative-Automation společnosti OMRON, což je způsob, jakým vytváříme hodnotu prostřednictvím našich řešení. Všechny naše inovace se opírají o tři pilíře „i“: integraci (vývoj řízení), inteligenci (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a interakci (spolupráci člověka a stroje).

Trend č. 2 Spíše model OpEx než CapEx

Mnoho společností zároveň zastavuje výdaje do modelu CapEx kvůli ekonomické situaci – inflace je vždy doprovázena růstem úrokových sazeb, což znamená, že návratnost investic do projektů bude trvat déle. Společnosti si však uvědomují, že stále potřebují investovat do automatizace, aby se udržely na špici, pokračovaly v růstu a zvyšovaly efektivitu, což přispívá k posunu směrem k investičním modelům CapEx. Podle predikcí společnosti OMRON bude v roce 2023 tento trend sílit a u projektů v oblasti automatizace se prosadí možnosti leasingu, které zmírní investiční zátěž. Aby společnost OMRON pomohla firmám, které zvažují investici do kolaborativních nebo mobilních robotů, získat rychlý přehled o návratnosti investic na základě skutečných dat, spustila kalkulátor návratnosti investic pro modely OpEx i CapEx. Společnost OMRON navíc nabízí také řešení financování, například možnost leasingu.Kalkulátor návratnosti investic

Trend č. 3 Harmonizovaná automatizace

Průmyslová automatizace byla v minulosti vnímána jako náhrada pracovní síly. Díky kolaborativní robotice a automatizaci jsme se však od tohoto přístupu posunuli směrem k zaměstnancům a strojům, jež pracují bok po boku. Věříme, že se z toho vyvine harmonizovaná automatizace – přístup, který pomůže podnikům maximalizovat lidské schopnosti pomocí automatizačních technologií orientovaných na lidi. Klíčem k této transformaci podnikání a posílení výkonu lidí bude urychlení operací založených na datech prostřednictvím digitalizace.
 
Například vysokorychlostní řízení s využitím umělé inteligence pomůže méně zkušeným pracovníkům činit lepší rozhodnutí. Budování harmoničtějších a pevnějších vztahů mezi lidmi, stroji a životním prostředím se stane hlavním cílem automatizace. Cestou vpřed budou harmonizovaná řešení pro automatizaci, která zvyšují produktivitu a zároveň snižují uhlíkovou stopu.

Trend č. 4 Přechod na autonomní výrobu

Podle společnosti OMRON dojde v příštích několika letech k přechodu od „optimalizační“ společnosti, v níž je hlavním motorem spotřeba a kvantita se cení více než kvalita, ke společnosti „autonomní“, která upřednostní kvalitu a udržitelnost, stejně jako rozvoj a blahobyt jednotlivce. Tento trend se projeví i ve výrobě, protože přecházíme na „autonomní“ výrobu. Před deseti lety byla Čína továrnou světa. Hlavním motorem výroby byla masová spotřeba a na spotřebu surovin a životní prostředí se bral jen malý ohled. V současné době se společnosti od tohoto přístupu odklánějí k přístupu, který upřednostňuje udržitelnost, rozvoj a blahobyt jedince a kvalitu před kvantitou. Řešení automatizace se budou vyvíjet tak, aby odrážela tento trend, a pomohou výrobcům dosáhnout uhlíkové neutrality, digitalizace a zlepšení kvality života zaměstnanců.

Trend č. 5 Odolnost proti nestabilitě dodavatelského řetězce

V roce 2022 byl automatizační průmysl zasažen řadou otřesů v dodávkách, zejména výpadkem čipů. Společnosti z oblasti automatizačního průmyslu se proto snaží, aby je narušení dodavatelského řetězce v budoucnu nezasáhlo. Například společnost OMRON přepracovala více než 1 000 produktů tak, aby byly univerzálně kompatibilní se součástkami. To byl velký úkol, který však usnadní nahrazování součástek v případě jejich nedostatku. Společnost OMRON začlenila do svých výrobních procesů větší flexibilitu a přizpůsobila kapacitu společnosti cyklům, kdy nastává nedostatek součástek. Společnost OMRON má duplicitní výrobní linky po celém světě, aby v případě nedostatku v jednom regionu mohla vyrábět v jiném. Výsledkem těchto iniciativ by měla být lepší ochrana uživatelů automatizace před nejistotou dodávek v roce 2023. 

Naše společnost vždy zastávala názor, že sociální výzvy jsou hnacím motorem technického vývoje a naopak. Nikdy to neplatilo více než dnes, kdy čelíme nesčetným výzvám, od změny klimatu po stárnutí populace a rostoucí životní náklady. V roce 2023 bude společnost OMRON využívat technologie k tomu, aby pomohla různým průmyslovým odvětvím zmírnit nedostatek pracovních sil, zvýšit produktivitu a dosáhnout uhlíkové neutrality. Naším finálním cílem je vybudovat efektivní výrobní halu, kde bude dosaženo souladu s životním prostředím i spokojenosti zákazníků.

Kontaktujte nás pro více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe