Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Sledovatelnost v automobilovém průmyslu: Na co by si nyní měli dávat pozor odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Flexible Manufacturing
automation blog

Sledovatelnost v automobilovém průmyslu: Na co by si nyní měli dávat pozor odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí

Zveřejněno Flexible Manufacturing23. květen 2022

Od elektronické mobility po autonomní řízení, od nedostatku dovedností po digitalizaci: Automobilový průmysl prochází výraznou změnou, která se projevuje například přechodem na globalizované platformy a standardizované architektury vozidel. Na jedné straně je výroba stále účinnější, na druhé straně však může mít dokonce i jediný vadný díl dalekosáhlejší následky než kdykoli předtím. Vzhledem k vysokým nákladům spojeným se stahováním z trhu jsou výrobci automobilů nuceni čelit stále složitějším požadavkům a přísnějším specifikacím. Stojí úsilí spojené se sledovatelností za to, pokud to znamená označování až 20 000 dílů na vozidlo? Ano, stojí, ale aby všechna data dávala smysl, jsou zapotřebí výkonné technologie čtení a ověřování spolu s výkonným softwarem.

Existuje několik důvodů, proč výrobci musí vést přesné záznamy o dílech a součástech tvořících nové vozidlo. Například z hlediska kvality pomáhá sledování čárového kódu zajistit sestavení správných dílů. Ještě důležitější je však možnost zpětně vysledovat každou část vozu u původního dodavatele. V případě stažení nebo zjištění vadného dílu musí být výrobci schopni rychle a komplexně zjistit, odkud jednotlivé díly pocházejí. Nechybí ani údaje, jako je číslo šarže, datum výroby a další důležité informace pro identifikaci vozidel, kterých se vadný díl týká. Podrobnosti jsou uvedeny v doporučeních a normách AIAG, VDA, ANSI a ISO. S globalizací automobilového průmyslu se očekává, že celosvětová výroba lehkých vozidel dosáhne do roku 2023 přibližně 96 milionů kusů. To znamená, že i jedna vadná část může mít obrovský dopad, a proto se musí závadě za každou cenu zabránit.

Proč je tedy sledovatelnost důležitá?

Dokumentace původu a historie dílů je nezbytná pro zajištění rychlého a nákladově efektivního stahování. Pokud není původ dílu zcela zdokumentován, je třeba stáhnout mnohem více vozidel, než je nezbytné, což výrazně zvyšuje náklady. Jaké jsou další klíčové výhody?
 
  • Sledovatelnost minimalizuje padělání, protože originální díly lze zpětně vysledovat až k jejich původu.
  • Zjednodušení výrobního procesu s přímou identifikací dílů, štítky nebo tagy RFID, protože systémy sledovatelnosti v reálném čase přenášejí informace o procesu napříč všemi úrovněmi výrobního procesu, což umožňuje optimalizaci dodavatelského řetězce a zkracuje dobu realizace. Sledují a porovnávají výrobní linky, poskytují údaje potřebné ke zjištění, které výrobní kroky trvají déle, než se očekávalo, a důvody, proč tomu tak je.
  • Někteří výrobci rozložili náklady na výrobní zařízení a vývoj produktů na širší výrobní základnu, zejména ve velkých podnicích. Nevýhodou je, že jedna vadná nebo padělaná součást může mít obrovský dopad. Spolehlivé systémy sledovatelnosti jsou proto důležitější než kdy dříve. Rozsáhlý dodavatelský systém vytvořený globálně standardizovanou architekturouvyžaduje přehled v reálném čase, aby bylo možné problémy rychle vyřešit – dříve než ovlivní miliony nových automobilů vstupujících na trh.

Potřeba kompaktních čteček čárových kódů

Čárové kódy pomáhají zaručit, že každý díl s sebou nese jedinečný identifikátor, ať už zamíří kamkoli. Obvykle se jedná o přímé označení dílu (DPM), vyleptané nebo vytištěné přímo na samotném dílu. Mezi klíčové údaje kódované pro účely sledovatelnosti v automobilovém průmyslu patří informace, jako jsou čísla dílu, série, šarže nebo modelu. Další informace, které by mohly být zakódovány v čárových kódech, jsou výrobce zdroje, místo původu, čas a datum výroby, datum expirace, výrobní nebo montážní závod, součásti používané při montáži nebo verze softwaru.
Kdykoli je kód načten v prostoru továrny, předává systém sledovatelnosti tato data do systému výroby (MES) nebo softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP), který pomáhá se správným sbalením dílů dohromady a řídí další prvky výrobní linky způsobem, který je založen na datech. Sledovatelnost se používá k označení součástí hnacího ústrojí se specifickými rozměry, aby byla zajištěna dokonalá montáž. Automatizace procesů výrazně snižuje pravděpodobnost chyb v tomto kontextu. Výkonné čtečky by měly být schopny číst celou řadu kódů bez složité instalace softwaru, a to i v případě, že je kód zkreslený, vybledlý nebo poškozený.
Aby bylo zajištěno, že každý díl obsahuje požadovaná data, musí být některé čárové kódy obzvláště malé, a přitom snadno čitelné. Stejně jako u poškozených kódů vyžadují malé kódy vysoce výkonné čtečky čárových kódů, které dokážou číst data s požadovanou rychlostí a přesností. Vzhledem k tomu, že se ve výrobním procesu používá stále více značek, je čím dál pravděpodobnější, že v drsných podmínkách závodu dojde k jejich poškození. Vystavení vlivu tepla, žíravých průmyslových chemikálií nebo pocákání může poškodit čárové kódy, i když byly aplikovány trvalou metodou, jako je laserové značení. Pro potvrzení, že čárové kódy mají dobrou kvalitu a jsou čitelné po celou dobu životnosti dílu, mohou výrobci nastavit systém ověřování čárových kódů, který je vyhodnotí podle mezinárodních norem, jako je ISO/IEC 29158. Diagnostické nástroje v ověřovacím softwaru by také měly poskytovat informace o řešení problémů, aby bylo možné upravit označovací zařízení a zlepšit kvalitu čárových kódů. Tyto ověřovače čárového kódu lze použít pro DPM (přímé označení dílu) i tradiční štítky.

Značení vláknovým laserem a vestavěné klienty SQL

Jednou z důležitých technologií pro spolehlivou sledovatelnost je značení vláknovým laserem [insert link: https://industrial.omron.eu/en/solutions/food-beverage-industry/applications/laser-marking]: strojem, který dokáže aplikovat značky s výjimečně vysokým rozlišením a velkou odolností na celou řadu materiálů. V této souvislosti lze řadu MX-Z od společnosti OMRON obzvláště snadno integrovat s dalšími systémy a ovládacími prvky, což zvyšuje flexibilitu značení. Dalším užitečným technologickým přístupem je vestavěný klient SQL nebo MQTT pro přenos dat přímo do databáze SQL nebo jiného systému. Řídicí jednotky tak mohou zpracovávat data sledovatelnosti, aniž by došlo ke snížení výkonu řízení stroje.

Závěr: Sledovatelnost je nedílnou součástí moderní výroby

Systémy sledovatelnosti poskytují způsob, jak provádět změny procesů v kontextu a analyzovat účinky, jež mají na kvalitu výsledného produktu. Pomáhají identifikovat rizika, snížit jejich dopad a obecně udržovat neustálou bdělost. Ačkoliv se sledovatelnost může zdát být složitá, její základní struktura je poměrně jednoduchá. Připojením unikátních čárových kódů na probíhající práce a skenováním těchto kódů v průběhu celého procesu montáže mohou výrobci shromažďovat a ukládat celou řadu údajů o místě a historii každé položky v každém okamžiku.

Výrobci automobilů v současné době čelí řadě naléhavých a složitých problémů, které vyžadují komplexní a spolehlivou dokumentaci a sledovatelnost. Aby byly společnosti konkurenceschopné a připravené na budoucnost, potřebují výkonná řešení automatizace a robotiky, která jsou spárována s chytrými a integrovanými řešeními sledovatelnosti, jako jsou laserové značkovače, čtečky čárových kódů, ověřovače čárových kódů a řídicí jednotky, jež dokážou zaznamenávat a analyzovat data, aniž by to narušilo výrobu.

Portfolio řešení společnosti OMRON pro sledovatelnost

Globální portfolio produktů a řešení společnosti OMRON pro sledovatelnost je integrované, inteligentní a interaktivní. Kompletní automatizační platforma společnosti je vybavena programovatelnými logickými automaty (PLC), kontrolery pro řízení pohybu, kamerovými systémy, bezpečnostní technologií a robotikou, které usnadňují kompletní řešení sledovatelnosti pro správu dat, kontrolu a manipulaci s materiálem. Zařízení podporující IoT komunikují data mezi sebou a napříč více datovými vrstvami v rámci organizace (MES nebo ERP). Další informace: http://industrial.omron.cz.
Technologie OMRON pro zlepšení sledovatelnosti v automobilovém průmyslu

Vláknový laserový značkovač OMRON řady MX-Z2000H pro vysoce kvalitní, rychlé a trvalé značení kovů, plastů/pryskyřic a dalších materiálů.

OMRON MicroHAWK se softwarem WebLink pro přesné sledování a kontrolu.

Jednotky pro řízení sroje OMRON Sysmac SQL a MQTT pro snadný sběr dat a propojení

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Nico Hooiveld

    Nico Hooiveld

    EMEA Market Manager at Omron Industrial Automation Europe