Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Šest předpovědí v oblasti automatizace pro rok 2024 od společnosti OMRON Europe

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Operational Excellence
Flexible Manufacturing
Operational Excellence

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace? Šest předpovědí od společnosti OMRON Europe

Zveřejněno Operational Excellence13. Prosinec 2023

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG (ochrana životního prostředí, sociální aspekty a správa) do rozhodování o provozu. Pro vývoj řešení pro automatizaci a řízení, která mohou výrobnímu průmyslu pomoci se této nové realitě přizpůsobit, bude nezbytná umělá inteligence, datová věda, digitální dvojčata, technologie snímání a monitorování a kamerová technologie. V této souvislosti bych rád popsal šest hlavních trendů, které ovlivní průmyslovou automatizaci a budou ji formovat v roce 2024 a dalších letech.

Trend č. 1: Podpora místní výroby pro místní obyvatele

Nedávné výpadky v zásobování odhalily křehkost globálních dodavatelských řetězců a mnoho výrobců přiměly položit si otázku, zda je vůbec moudré vytvářet dlouhé a složité dodavatelské řetězce a delokalizovanou výrobu. V důsledku toho společnosti soustřeďují své výrobní kapacity v jedné zemi a na jednom místě, chrání je tak proti budoucím šokům a snižují jejich vzdálenost k zákazníkovi. Výrobci se snaží tento posun ve strategii realizovat s přeshraniční podporou od svých partnerů v oblasti automatizace – chtějí přenosná, univerzální řešení, která lze replikovat v různých geografických oblastech, a chtějí standardizovanou výrobu, aby měli jejich zákazníci zaručený stejný produkt bez ohledu na to, kde je vyroben. To vyžaduje značné investice do inovací, stejný nadnárodní přístup k navrhování a silnou síť systémových integrátorů.

Trend č. 2: Do popředí se dostává zákaznická zkušenost

Krize v oblasti dodávek také snížila důležitost role produktu a ceny při rozhodování o nákupu a zvýšila význam blízkosti a zkušeností. Tím se mění způsob, jakým výrobci přistupují ke svým partnerům v oblasti automatizace a jaký s nimi mají vztah. Už nechtějí kupovat „systém“, chtějí „řešení“ a větší důležitost než kdy předtím přikládají servisu a zálohování. Společnost OMRON si uvědomuje, že se jedná o trvalý trend, a v posledních několika letech se vzdaluje od obchodního modelu zaměřeného na produkty a směřuje k přístupu založenému na řešeních, který staví do centra zájmu zákaznickou zkušenost. Pevně věříme, že pokud výrobci pochopí, jak inteligentní automatizace dokáže vyřešit problémy, se kterými se setkávají, budou se ji snažit využít.

Trend č. 3: Spojení OT a IT k optimalizaci nákladů na flexibilní výrobu

Posun směrem k flexibilní výrobě, který probíhá již několik let, je stále výraznější a vyvíjí se jako koncept, který výrobcům umožňuje provést rychlou změnu, pokud to bude potřeba. Nové úrovně personalizace dosáhla velmi smíšená výroba v malých objemech (HMLV) – zejména ve farmaceutickém průmyslu – a pro lokalizovanou výrobu jsou charakteristické flexibilní pracovní postupy, které se mohou plynule měnit v závislosti na různých produktech. Hlavním problémem flexibilní výroby je však její finanční životaschopnost. Společnost OMRON věří, že klíčem k optimalizaci technických nákladů je propojení světa OT se světem IT, a předpovídá, že v roce 2024 a dalších letech budou pro tento účel hojně využívána digitální dvojčata. Díky technologii digitálních dvojčat mohou společnosti navrhovat výrobu opakovaně a testovat změny ve virtuálním prostředí. Nejenže se tím zkrátí doba vývoje, ale také se sníží rizika a optimalizují náklady na projekty.

Trend č. 4: Analýza dat k provádění rozhodnutí se zřetelem na udržitelnost

Kromě využití virtuální reality k optimalizaci nákladů se budou výrobci stále více spoléhat na monitorování strojů v reálném světě za účelem zefektivnění lokalizovaných výrobních operací – a jejich větší udržitelnosti. Výrobci ve všech odvětvích se snaží snížit spotřebu surovin a energie a hledají odpovědi u svých poskytovatelů automatizace. V továrním nastavení může zlepšení této oblasti zajistit získávání a analýza dat ve spojení s vysoce výkonnými řídicími systémy. Za tímto účelem vyvinula společnost OMRON službu i-BELT, která využívá principy internetu věcí (IoT) a analýzu dat ke zlepšení efektivity automatizovaných systémů. 

Trend č. 5: Větší zaměření na bezpečnost zvyšuje důležitost automatizované kontroly

Další výzvou, která doprovází flexibilní výrobu, je udržení standardů bezpečnosti a kvality. Důvodem je, že čím více proměnných je ve smíšené výrobě, tím větší je potenciál pro vznik chyb a problémů. Ve světě, kde jsou značky stále více předmětem veřejné kontroly a pověst může být zničena v jediném okamžiku, berou firmy bezpečnost vážněji než kdy jindy. To je impulzem pro vývoj automatizovaných kontrolních systémů na bázi umělé inteligence, které zajistí bezpečnost, bezchybnost a kvalitu každého jednotlivého produktu – a to i při operacích s tou nejmenší velikosti šarže.

Trend č. 6: Výhody umělé inteligence a mnohem více

V každodenním životě může být všemohoucnost umělé inteligence vnímána jako hrozba, ale v oblasti průmyslové automatizace představuje obrovskou – a stále do značné míry nevyužitou – příležitost neustále zlepšovat výkonnost systémů.

Společnost OMRON využívá umělou inteligenci jako výhodu – v robotice, řídicích systémech a kamerových systémech. Používáme ji k odhalení velmi malých vad zrcadlených povrchů a k detekci uvíznutí uvnitř balicích strojů. Naším cílem je rozšířit umělou inteligenci do výrobního prostředí a rozvoj jejího využití v této oblasti budeme i nadále zkoumat.

V příštích několika letech bude vývoji automatizace dominovat a udávat jeho směr přechod na nové paradigma plně flexibilní výroby. To umožní společnostem vypořádat se při plnění požadavků zákazníků s budoucími výzvami dodavatelského řetězce. Souběžně s tím dojde k přechodu k autonomnější výrobě, která staví do popředí kvalitu, bezpečnost a udržitelnost. 

Kontaktujte nás a my vám poskytneme více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe