Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Nakládání s odpady

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Zpět na začátek

Spotřebitelé nyní přemýšlejí ekologicky více než kdy jindy. Zásadní význam pro ně mají existenční otázky, jako je snižování emisí, snižování množství odpadu nebo ochrana ekosystémů, které odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží dále stimulují k tomu, aby jednalo udržitelným způsobem a bylo transparentní. Ekologické otázky se staly klíčovými aspekty při rozhodování spotřebitelů o nákupu, neboť jsou ochotni zaplatit více za produkty z udržitelnějších surovin, které jsou vyrobeny udržitelnějším způsobem a lze je také udržitelněji likvidovat. Výrobní odvětví musí odpovídajícím způsobem reagovat a snížit emise, a to nejen ve výrobních závodech, ale v celém hodnotovém řetězci, přičemž jedním z klíčových výchozích bodů jsou odpady.
Naše současná ekonomika je lineární a pro přechod k oběhové ekonomice by měly být odpady maximálně redukovány a v rámci systému recyklovány tak, aby se minimalizovala skládkovaná část odpadů. Aby toho bylo možné dosáhnout, je důležité nejen snížit množství odpadů vzniklých v rámci procesů – od získávání surovin až po distribuci – ale také vzdělávat spotřebitele v oblasti následného využívání a zlepšit sběr a opětovné využití primárních obalů (plechovek a lahví) i sekundárních obalů (krabice, obaly), což je v současné době jednou z nejzásadnějších otázek.

Náš přístup

V boji proti emisím skleníkových plynů v rámci celého hodnotového řetězce se zaměřujeme na inovativní technologie a inteligentní automatizovaná řešení pro snížení množství odpadů a zlepšení nakládání s odpady. Pomáháme nejen výrobcům vypořádat se s podobnými problémy s udržitelností, ale samozřejmě i my sami coby certifikovaný ekologický dodavatel jsme odhodláni plnit cíle udržitelného rozvoje a pomáhat snižovat celkovou uhlíkovou stopu našich zákazníků i všech stran zúčastněných v životním cyklu produktu.

Výhody našich řešení pro snížení množství odpadu

  • Omezení plýtvání při výrobě a distribuci pomocí automatizovaných řešení zaměřených na prevenci chyb, závad, zmetků a neefektivity napříč celou balicí linkou.

  • Zvýšení výtěžnosti a podpora recyklace prostřednictvím řešení pro automatickou kontrolu výtěžnosti, která u systémů 3R (doplnění, opětovné použití, vrácení) pomáhají zvýšit nákladovou efektivitu, dostupnost a přívětivost k zákazníkům.

  • Snižujeme vlastní uhlíkovou stopu, množství odpadních obalů a emise z přepravy našich produktů.

  • Zavazujeme se k principům sociální odpovědnosti firem (CSR) a dodržujeme je tak, jak je uvedeno v hodnotách naší společnosti. Jsme zde proto, abychom zlepšovali životy lidí a přispěli ke zlepšování celé společnosti.

Podívejte se na naše portfolio aplikací

Další zajímavosti

Zajímáte se o novinky v oboru? Navštivte naše blogy a získejte aktuální informace!