Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Autonomní mobilní roboty zjednodušují intralogistiku ve společnosti Diva International

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

  • 0:00 -   Autonomous mobile robots simplify intralogistics at Diva International

Díky autonomním mobilním robotům (AMR) jsou nyní procesy společnosti Diva International, která vyrábí prostředky pro osobní péči a hygienu, bezpečnější a efektivnější a je možné sledovat každý krok – od objednávky až po plnění ve skladu.

Velké společnosti stále více využívají robotiku ke zjednodušení manuálních procesů v továrnách a skladech. Příkladem je společnost Diva International se sídlem v italské Umbrii, která chtěla transformovat svůj systém pro přepravu vlhčených ubrousků z výrobního závodu na paletovací platformu ve stejném skladu. Nechala proto svého poskytovatele správy zařízení, společnost FM Vision, vyvinout nový automatizovaný systém využívající pět autonomních mobilních robotů (AMR) OMRON a jednotku pro řízení strojů Sysmac NJ od společnosti OMRON. Díky tomu jsou její procesy bezpečnější, efektivnější a flexibilnější.

Společnost Diva potřebovala systém, který by optimalizoval využití stávajícího prostoru, a chtěla také sledovat každý krok procesu: od objednávky až po plnění ve skladu. To umožnilo pět robotů AMR od společnosti OMRON, které hromadně nakládají a vykládají balení vlhčených ubrousků od konce linky po paletovací stanice.

Diva-wet-wipes fcard sol

Náročná situace

Při vývoji nového systému čekaly na společnosti FM Vision a OMRON různé výzvy, zejména pokud jde o bezpečnost, rychlost a čistotu. Hlavní výzvou bylo navrhnout systém pro nakládání 12 kartonových krabic v co nejkratším čase, který by současně zvládal 60 různých formátů a široký rozsah hmotností.

Augusto Falchetti, majitel společnosti FM Vision, podotýká: „Třídicí a dopravníkový systém pro balíky s tolika různými formáty by byl příliš náročný vzhledem k omezením z důvodů prostoru, nákladů a bezpečnosti. Kapacita 120 palet, z nichž každá obsahuje 70 balení, znamená, že každý den je třeba přemístit více než 8 000 balení.“

Diva-AMR fcard sol

Výrobní oblast také musela být oddělena od paletovací oblasti, protože obsahuje potenciální nečistoty a protože je nutné dodržovat požární předpisy. Pět robotů společnosti OMRON se může nezávisle pohybovat a pomocí navigačního systému, založeného na mapě areálu a dynamickém sledování prostředí, se rozhodnout, jakou trasu zvolit. Každý robot má laserový skener, díky kterému „vidí“ okolní prostředí. Jeho pohyby jsou řízeny řadou senzorů a ovládacích prvků, které jim umožňují vyhnout se lidem a dalším překážkám.

„To vše se promítá do výrazného zkrácení čekací doby. Když je na cestě zjištěna překážka, robot vždy dokáže najít alternativní trasu, a to díky přepočtu v reálném čase,“ vysvětluje Luca Polzoni, datový analytik společnosti Diva.

Další výzvou bylo navázání a ukončení kontaktu mezi roboty AMR a dopravními pásy při nakládání a vykládání. Konstrukční omezení znamenala omezení pohybu robotů na 800 mm od dopravního pásu.

diva-international fcard sol

Rám pevné stanice byl proto navržen tak, aby měl nastavitelnou výšku se třemi úrovněmi, z nichž každá zvládá sadu čtyř krabic. Polohování robotů musí být kalibrováno téměř na milimetr, protože tolerance polohy a rychlosti jsou velmi malé. Pohyb robota musí být přesný, i odchylka o jeden stupeň by mohla proces ohrozit.

Zjednodušený proces

Jednotka pro řízení strojů Sysmac od společnosti OMRON řídí celý proces od příchodu objednávky až po třídění balíků na paletovacích platformách a jejich odeslání do skladu.

Diva-machine-controller fcard sol

Paolo Capezzuoli, aplikační technik a specialista pro pohyb ze společnosti OMRON Industrial Automation Europe, k tomu říká: „Nejsložitějším aspektem je bezdrátová komunikace s robotem AMR kvůli vytváření pracovních úloh. Tato činnost prochází přes správce robotického parku vyvinutého společností OMRON, který přiděluje mobilním robotům úkoly na základě určitých podmínek (například úroveň nabití baterie a blízkost místa vyzvednutí). Zároveň zadává nejvhodnější trasy z hlediska zamezení kolizím a snížení rychlosti.“

Nový systém zefektivnil logistické operace společnosti Diva. „Mobilní roboty se samy přizpůsobují dostupným místům a mají potřebné certifikace, včetně bezpečnostních, aby mohly pracovat ve stejném prostředí jako obsluha. Přibližně za jednu a půl minuty dokončí svou cestu, která v průměru činí 10 metrů a zahrnuje nakládku a vykládku, a přepraví 12 balení na paletovací platformu,“ říká Luca Polzoni.

Diva-HMI fcard sol

Kromě zvýšení efektivity a uvolnění zaměstnanců také nový automatizační systém pomohl eliminovat lidské chyby související se správou dat. „Pro světového lídra v prodeji vlhčených ubrousků je nezbytné, aby se mohl spolehnout na úroveň automatizace, která může zajistit výrobu asi 60 milionů balení ročně,“ upozorňuje Paolo Cocchioni, obchodní ředitel společnosti Diva International. „Tato modernizace nám umožňuje provádět práci i za přítomnosti zaměstnanců, zvládat termíny a zároveň dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla.“

Kontaktujte nás pro více informací

Download full case study