Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k OMRON představuje paletizaci pomocí kobotů

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

OMRON představuje paletizaci pomocí kobotů

Nový paletizační funkční blok v řídicí jednotce strojů OMRON umožňuje snadné a rychlé nastavení různých uspořádání palet.

Společnost OMRON představila nové řešení paletizace pro kolaborativní roboty, které reaguje na potřebu větší flexibility výrobních procesů a snížení doby programování. Paletizační řešení pro koboty na bázi PLC je vytvořeno pomocí modulární řídicí jednotky strojů z řady OMRON NX1, která je vybavená specializovaným paletizačním funkčním blokem.

Paletizační řešení využívající kolaborativní roboty mají malé nároky na prostor a mohou bezpečně pracovat po boku lidí bez dalšího bezpečnostního oplocení. Pracovníci navíc nemusí zvedat těžké předměty a provádět opakující se práce. Kobotické paletizační jednotky jsou díky tomu stále oblíbenější v mnoha průmyslových odvětvích a koncových aplikacích. V zájmu zjednodušení a urychlení programování těchto aplikací uvedla společnost OMRON nové kobotické paletizační řešení.

Mezi hlavní funkce řešení vytvořeného na základě řídicí jednotky strojů OMRON NX s jedinečným funkčním blokem patří rychlá definice uspořádání palet, rychlé podrobné nastavení, kalibrace učením a podrobný výrobní přehled. Flexibilita řešení umožňuje rychlé rozšíření a integraci dalších funkcí. Řídicí jednotka strojů NX komunikuje přímo s řídicí jednotkou kobotu a bez problémů zvládá obsluhu různých vstupních a výstupních zařízení a nástrojů, které paletizační řešení potřebuje, jako je manipulační rameno, stojan, dopravníkový pás, bezpečnostní součásti, senzory a servomotory. To umožňuje zadat kompletní sekvenci z jednotky PLC. Řešení je možné provozně připojit k rozhraní HMI (člověk-stroj).

„Jedním z největších problémů v paletizačních aplikacích současnosti je složitost programování různých typů uspořádání palet. Toto řešení výrazně zkracuje programování a umožňuje obsluze snadno provádět změny,“ uvádí Fernando Vaquerizo, manažer produktového marketingu fixních a kolaborativních robotů ve společnosti OMRON Europe. „Jsem nadšený z tohoto řešení, které jsme vyvinuli ve spolupráci s naším Centrem pro automatizaci v Barceloně. Maximálně jsme využili rozsáhlé zkušenosti s aplikacemi, které naši technici v minulých letech získali,“ dodává Vaquerizo.

Quick and easy setup and control with OMRON Palletizer solution for cobots
 • Quick and easy setup and control with OMRON Palletizer solution for cobots

  Quick and easy setup and control with OMRON Palletizer solution for cobots

  OMRON's palletizing solution for collaborative robots responds to the need for more flexible production processes and reduces programming time. The PLC-based cobot palletizing solution is created on OMRON’s NX1 series modular machine controller that is equipped with a specialized Palletizing Function Block. Palletizing solutions with collaborative robots can fit into small spaces and work safely side by side with people, without additional safety fencing, whilst relieving operators from heavy lifting and repetitive tasks. Cobot palletizers have become more and more popular in many industries and end-of-line applications. To simplify and to speed up the programming of these applications, OMRON has launched a new cobot palletizing solution. The NX machine controller communicates directly with the cobot controller, and seamlessly handles the various input and output devices and tools needed for a palletizing solution, such as a gripper, pillar, conveyor belt, safety components, sensors, and servo motors. This enables the complete sequencing to be performed from the PLC. The solution can be connected to a human machine interface for operation. Discover more:

  03:03

Hlavní funkce a výhody řešení:

 • Spolehlivá kontrola nad celým řešením
 • Flexibilita a rychlost nasazení snižují technické náklady
 • Snadné programování díky rozhraní na bázi průvodce
 • Snadné a rychlé výměny díky definici uspořádání palet, automatickému výpočtu u běžných palet a příkazům na řízení výrobních postupů
 • Panel s přehledem procesů a sledování robotů v průmyslové výrobě
 • Nosnost až 20 kg s novým kolaborativním robotem OMRON TM20
Přečtěte si více o kobotickém paletizačním řešení.

Sledujte společnost OMRON Industrial Automation na síti LinkedIn