Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Z dílny na vrchol

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Z dílny na vrchol

Světový výrobce tiskových systémů Ricoh vytváří propojení mezi výrobními a doplňovacími linkami na tonerové kazety ve Velké Británii a databází na tovární úrovni pomocí technologie řízení Omron, která poprvé umožní obousměrnou komunikaci v reálném čase.

Výrobní závod společnosti Ricoh UK v Telfordu získá prostřednictvím řídicí jednotky Omron řady NJ rychlý a přímý přístup do nové celopodnikové databáze, kterou po dobu jednoho roku budoval vedoucí inženýr Richard Aston se svým týmem.

„Řídicí jednotku NJ jsem vyvíjel a ověřoval v provozu asi 12 měsíců, a dnes je připravena k nasazení,“ říká Richard.

Pokud jde o databázi, dodává: „Sledovatelnost výrobku je pro náš výrobní proces klíčová. Důležitá je nejen důkladnost procesu, ale také rychlost přístupu k informacím důležitým pro správné rozhodování. A podstatná je také schopnost nabídnout tento typ technologie naší mateřské společnosti v Japonsku, aby naši japonští kolegové měli přístup k údajům tak rychle a efektivně, jak je možné.“

Až dosud bylo nutné jednotlivé PLC výrobních linek společnosti Ricoh jednotlivě a pracně aktualizovat novými informacemi. V budoucnosti však budou čtečky kódů a kamerové systémy schopné nejen kontrolovat shodu jednotlivých komponentů s daty uloženými v databázi, ale také aktivně tuto databázi aktualizovat novými informacemi a ušetřit tak desítky tisíc liber a měsíce práce.

„Přechod na řídicí jednotku Omron NJ pro nás znamená velký posun,“ říká Richard. „Řídicí jednotka je nyní schopná zasílat dotazy do databáze a ukládat do ní informace. V minulosti bylo při sběru dat vždy nutné, aby server přistupoval k jednotlivým PLC a ne naopak.“

Při výrobě průměrně 15 000 kazet měsíčně pro tiskárny Ricoh ProTM LP5100S se vystřídá 12 různých variant kazet, včetně tvaru a barvy. Komponenty pro každou kazetu se zasílají z Japonska a jsou opatřeny QR kódy pro identifikaci výrobního čísla a čísla dílu. Musí také odpovídat specifikacím pro správnou barvu a složení toneru.

První aplikace řídicí jednotky NJ ve společnosti Ricoh je v této fázi výroby. Proces začíná stanovením výrobního programu oddělením Demand Chain Management. „Cílem je zajistit, aby naskenovaný katalogový list jednotce NJ umožnil přistupovat do databáze, nastavovat aktivní výrobní postup a přidělovat správné komponenty pro výrobu konkrétní kazety“, říká Richard. V současné době je průměrná doba potřebná pro volbu postupu 30 sekund, ale nový systém ji provede prakticky okamžitě a bez rizika spuštění výroby nesprávného výrobku.

„Konečným cílem je kompletní vzdálené řízení stroje bez nutnosti použití fyzického katalogového listu a bez potřeby zásahů obsluhy ve výrobě,“ říká.

Druhá aplikace technologie řídicí jednotky NJ je naplánována pro opačný konec provozního cyklu výrobku, kdy se použité kazety vrací do továrny na doplnění.

„Tyto kazety mají relativně vysokou hodnotu, proto se neustále snažíme maximalizovat příležitosti recyklace,“ říká Richard. „Pokud ovšem budeme mít recyklační proces, bude muset být důkladný a náročný, protože recyklované výrobky musí mít naprosto stejné vlastnosti jako nové.”

Tato strategie recyklace jednoduše implementuje obecnou firemní politiku udržitelnosti. Jak vysvětluje: „Po naskenování výrobního čísla si řídicí jednotka NJ vyžádá z databáze údaje o konkrétní položce. Mezi jinými také ověření, zda kazeta neabsolvovala již příliš mnoho cyklů, ale vezme v úvahu i celkové náklady. Když musíme nějakou součást vyrobit, musíme takový krok zhodnotit více než jedenkrát.“

Na základě získaných dat řídicí jednotka ve zlomku sekundy rozhodne, zda je kazeta ještě vhodná pro doplnění nebo zda bude odmítnuta.

Tato aplikace demonstruje obrovský potenciál poslední generace řídicích jednotek strojů řady NJ v tomto i dalších příkladech výroby. Dokonce i při vysokých rychlostech výroby umožňuje efektivní lokalizaci, rozhodování na úrovni položky a sběr dat prostřednictvím okamžité obousměrné interakce s podnikovými nebo firemními databázemi a řídicími systémy, a díky tomu značně zvyšuje flexibilitu systémů, jejich konfigurovatelnost a odolnost vůči přerušení nebo změnám v procesu.

Kromě výhod komunikace mezi řídicí jednotkou a databází a skutečnosti, že již není nutné konfigurovat jednotlivé PLC, nabízí jednotka NJ další výhody kompaktního a zjednodušeného designu. Jako jednotka pro víceúlohové řízení má například integrované řídicí prvky pro řízení bezpečnostních funkcí a řízení pohybu, takže není nutné používat další samostatné systémy.

Pokud se prokáže stejná efektivita komunikace mezi řídicí jednotkou NJ a databází Ricoh UK jako u navržených zkoušek, bude společnost počítat s podobnými konfiguracemi i pro další výrobní linky, nejen pro tiskárny řady ProTM LP5100S.

Pokud jde o provoz systému, preferuje Richard nový terminál Omron HMI řady NA. Společnost Ricoh UK předtím nainstalovala několik terminálů HMI NS. Ale, jak Richard vysvětluje, „terminál NA umožňuje využívat technologii Rich media včetně fotografií, videa a PDF, a tím obsluze poskytuje vyšší přehlednost a možnosti řízení stroje a procesů, zejména pokud jde o řešení problémů a údržbu.“