Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Formální označení CE (CEM)

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Formální označení CE (CEM)

Podle našich zkušeností mnoho nových strojů nebo nově nainstalovaných výrobních linek vykazuje nějaké formy neshody. Ne vždy jsou tak bezpečné, jak by mohly být. Z toho důvodu označení CE na stroji neplatí – jednoduše z důvodu konkrétního požadavku stroje s označením CE.

Obraťte se na nás v otázce konzultace bezpečnosti strojů

Urychlení procesu získání označení CE

Označení CE je prohlášením výrobce, že stroj vyhovuje příslušným směrnicím EU. Ve většině případů jde o směrnice o strojích, o nízkém napětí a o EMC (elektromagnetické kompatibilitě). Označení CE je potřeba nejen k tomu, aby se stroj směl prodávat na trhu, ale je vyžadováno i ve chvíli, kdy si stroj vytváříte pro vlastní interní použití. Můžeme poskytnout všechna klíčová hodnocení a dokumentaci, které jsou potřeba, pokud chcete o označení CE zažádat, a můžeme zaručit i jejich platnost.

Když je potřeba provádět nějaké úpravy v původních návrzích, můžeme vám poskytnout další podporu po stránce návrhů, projektování, instalace a testování bezpečnostních funkcí. Navíc vám můžeme zajistit dokumentaci pro zahrnutí do technické dokumentace, s jejíž tvorbou vám také můžeme pomoci.

Hodnocením bezpečnosti a postupům souvisejícím s označením CE mohou podléhat dokonce i výrobní linky. Tato podmínka je splněna, pokud se u výrobní linky, kterou lze klasifikovat jako systém strojů, provádí servis nebo je tato linka rozšiřována o nové stroje. Podle směrnice o strojích se výrobní linka stává systémem strojů, pokud je několik strojů integrováno dohromady za účelem provádění společné funkce, přičemž tuto funkci nelze plnit, pokud jeden ze strojů přestane fungovat. Tím vzniká povinnost hodnotit tento systém strojů stejným způsobem, jako by šlo o jediný stroj.

Některé úlohy označení CE

Společnost Omron zaručuje, že celý proces proběhne hladce a efektivně.

 • Hodnocení rizik u stroje

 • Kontrola stroje v souladu se všemi platnými základními zdravotnickými a bezpečnostními požadavky směrnice o strojích

 • Kontrola elektrického systému podle normy IEC EN 60204-1

 • Kontrola pneumatického systému podle normy EN ISO 4414

 • Kontrola hydraulického systému podle normy EN ISO 4413

 • Kontroly podle všech norem EN ISO platných pro stroj

 • Testování hlučnosti

 • Testování EMC

 • Výpočet úrovní výkonu podle normy EN 13849-1 pro jakékoli řídicí funkce související s bezpečností.

 • Výpočet a získání dokumentace ukazující výpočet polohování a přísuvné rychlosti pro všechna zařízení ESPE na stroji, jako jsou světelné záclony, skenery, jednopaprskové senzory a všechna ostatní zařízení spadající pod normu EN ISO 13855.

 • Výpočet a získání dokumentace ukazující správnou polohu ochrany a ochranných spojení podle norem EN 14120 a EN 14119.

 • Vytvoření technické dokumentace pro stroj.

 • Vytvoření prohlášení o shodě nebo prohlášení o začlenění pro stroj.

 • Vytvoření prohlášení o shodě ES nebo prohlášení o začlenění ES pro podepsání zákazníkem.

Jak to funguje

Úzká spolupráci s vámi nebo vašimi partnery a dodavateli (nebo autorizovanými zástupci, pokud sídlíte mimo území EU) vám pomůže získat formální legislativní označení CE pro vaše stroje.