Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Posouzení rizik strojního vybavení (MRA)

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Posouzení rizik strojního vybavení (MRA)

Naplňte zákonné požadavky na bezpečnost zařízení

Abyste se mohli soustředit na co, v čem jste nejlepší – na výrobu

Výrobci strojů jsou během navrhování a sestavování strojů ze zákona povinni hned u návrhu provádět hodnocení rizik, a to i v případě, že je stroj vyráběn pro vlastní použití v závodu výrobce.

Obraťte se na nás v otázce konzultace bezpečnosti strojů

Nové stroje

Před zapojením nového stroje do provozu je potřeba zodpovědět tři otázky:

 • nese nové označení CE?

 • bylo provedení hodnocení rizik pro prostředí, v němž se stroj používá?

 • bylo provedení hodnocení rizik v souladu se „směrnicí o použití pracovních zařízení“?

Pokud odpovíte „ano“ na všechny tři, může výroba stroje začít.

Stávající stroje

Koncový uživatel má obecně ze zákona povinnost v pravidelných intervalech během životního cyklu stroje provádět hodnocení rizik. Stejné hodnocení se musí provádět také při přemístění stroje v souladu s „hodnocením podle směrnice o použití pracovních zařízení (UWED)“.

Snižování rizik… a další

Naše služba Hodnocení rizika strojů (prováděná v souladu s normou EN ISO 12100) vám pomáhá vyhovět těmto požadavkům podle směrnice o strojích 2006/42/ES. Obdržíte zprávu, která identifikuje požadavky na snížení rizik, aby ubylo nebezpečných situací. Rovněž obdržíte informace o dalších bezpečnostních opatřeních a řídicích funkcích souvisejících s bezpečností, kdekoli je to potřeba.

Nejdůležitější funkce

Matematické hodnocení všech rizik publikované souvisejícími hrozbami a úlohami identifikovanými pomocí následujících faktorů:

 • Stupeň možných škod (DPH)

 • Pravděpodobnost výskytu (PO)

 • Možnost vyhnutí se (PA)

 • Frekvence a/nebo doba trvání vystavení (FE)

Toto hodnocení vytváří:

 • Číselná analýza rizik

 • Metodika počátečního snížení rizik

 • Seznam priorit celkového snížení rizik

 • Identifikace doporučených funkcí řízení souvisejících s bezpečností.