Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Umělá inteligence: Naděje, přehnané očekávání a strach, že něco promeškáme

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

AI
Industry 4.0
Operational Excellence

Umělá inteligence: Naděje, přehnané očekávání a strach, že něco promeškáme

Zveřejněno AI22. září 2022

Když jsme před deseti lety dostávali dotazy týkající se projektů založených na umělé inteligenci, vycházely především z přehnaného očekávání nebo strachu, že člověk něco promešká. Když jsem se těchto lidí zeptal, proč chtějí využívat umělou inteligenci, velice často se mi dostalo odpovědi „protože mi to dal za úkol můj šéf“, „protože máme spoustu dat“ nebo „protože se to zdá být zajímavé“. Žádný z těchto důvodů však nebyl dostatečně pádný a rozhodně neospravedlňoval tak obrovskou investici, kterou aplikace využívající umělou inteligenci v té době vyžadovaly.

To se však mění a místo přehnaného očekávání nebo strachu, že něco promeškáme, za tím vším teď stojí spíše naděje. Zákazníci se už neptají, zda jim můžeme pomoci s umělou inteligencí. Ptají se, zda jim můžeme pomoci s prediktivní údržbou, kontrolou kvality nebo optimalizací procesů. Přicházejí k nám s problémem a chtějí, abychom jim ho pomohli vyřešit. Využívání umělé inteligence samo o sobě již není motivem ani cílem. Umělá inteligence se namísto toho stala nástrojem.

Bez ohledu na odvětví – ať už jde o potraviny a nápoje, farmaceutický průmysl, elektroniku, nebo automobilový průmysl – je konečný cíl vždy stejný: vyrábět vysoce kvalitní produkty bez vad za nižší cenu, za použití méně energie a vynaložení méně práce. A umělá inteligence může být jedním z celé řady řešení, jak těchto cílů dosáhnout.

Minulost, přítomnost a budoucnost

Stejně jako různé přístupy se vyvíjely i technologie. Přestože umělá inteligence existuje jako koncept od roku 1957, dřívější aplikace byly neúměrně nákladné a pomalé – než jsme získali výsledky jednoduchého výpočtu, trvalo to kvůli omezené rychlosti zpracování měsíc. Díky pokroku v oblasti mobilních technologií a rychlosti ukládání v počítačích a zpracování dat lze dnes výpočty provádět v milisekundách a rovněž náklady výrazně klesly.

Přestože technologičtí giganti jako Amazon a Google již umělou inteligenci nějakou dobu používají, v průmyslovém nebo továrním prostředí je stále ještě v plenkách. Fázi jejího životního cyklu bych přirovnal k fázi, ve které se nacházela robotika před 15 lety, kdy člověk k ovládání šestiosého robotu potřeboval znalosti na úrovni vysokoškolské matematiky. K implementaci systémů založených na umělé inteligenci jsou stále potřeba odborníci. Musíte vědět, co děláte, a má to smysl pouze ve specializovaných aplikacích, kde přínos vykompenzuje počáteční náklady.

Umělá inteligence na neviditelné problémy

Je také důležité mít na paměti, že umělá inteligence není všelék. Jako konstruktéři strojů, vědci a inženýři v oblasti dat se možná trochu zbytečně automaticky snažíme hledat odpovědi v technologiích, zatímco je nasnadě mnohem jednodušší a méně sofistikované řešení.

Představte si například kus dopravníku, který je rozbitý a ohnutý. Je to technický problém, který lze identifikovat a odstranit pomocí tradičního mechanického řešení. Umělá inteligence může přidat hodnotu spíše tam, kde se jedná o méně zřejmé, občasné problémy, které se projevují například sérií velmi krátkých zastavení stroje.

Řešení problémů na bázi umělé inteligence v praxi

Uveďme zde příklad ze skutečného života. Zavolali nám, abychom pomohli zákazníkovi působícímu v oblasti automobilového průmyslu, který měl problémy s velmi krátkými zastaveními stroje. Po provedení kontroly dat jsme provedli „kontrolu správného chodu“. Její podstatou bylo připojení sond k přístroji, které umožnilo vytvoření snímků generovaných signálů, aby se dalo zjistit, co by se mělo dít a co se místo toho děje ve skutečnosti. Poté jsme vytvořili pokus, abychom určili základní příčiny. To nám umožnilo identifikovat a vyřešit asi deset problémů. Jeden, který mi utkvěl v paměti, se týkal poruchy senzoru. Zdálo se totiž, že jeden ze senzorů, které jsme sledovali, nefunguje. Když jsme zákazníka požádali o kontrolu, objevil se poškozený konektor. Odhalili jsme také některé problémy s programováním, včetně logické chyby, která byla replikována v mnoha strojích na daném pracovišti a kterou se pak podařilo odstranit. Na vyřazených produktech zákazník ušetřil celkově desítky tisíc eur a zkrátil prostoje o 50 %, což se promítlo do dalších čtyř hodin výroby za měsíc.

A nabídneme ještě jiný příklad využití. V současné době spolupracujeme se zákazníkem z oblasti potravinářského průmyslu na zlepšení neporušeného zatavení. Pokud u operace zatavování uplatníme přístup založený na bázi umělé inteligence, zvýšíme o několik dní trvanlivost a minimalizujeme výskyt vadného zatavení. Tím eliminujeme riziko, že maloobchodní zákazníci odmítnou celou výrobní šarži.

Sbírejte, analyzujte a využívejte

Většina dosud realizovaných projektů zavedla řídicí jednotku OMRON využívající umělou inteligenci – první řešení na světě využívající umělou inteligenci, které funguje „okrajově“ (s hardwarem založeným na procesorech Sysmac NY5 IPCNX7 CPU). Tato řídicí jednotka rozpoznává vzorce na základě procesních dat shromážděných přímo na výrobní lince. Je integrována do naší platformy Sysmac pro řízení výrobního závodu, což znamená, že ji lze použít přímo ve stroji a zabránit tak snížení efektivity.

Na základě takovýchto příkladů a díky tomu, že je umělá inteligence žhavým tématem v médiích, by se člověk mohl snadno domnívat, že každý výrobní podnik využívá umělou inteligenci. Není tomu tak. Příkladů, kdy je umělá inteligence využívána v továrně, je poměrně málo a projekty jsou silně závislé na odborných znalostech poskytovatele technologie. Za dalších deset let to však už bude o něčem jiném. Vyvinou se nástroje, díky kterým bude umělá inteligence mnohem dostupnější a uživatelsky přívětivější, což výrobcům umožní, aby si ji pořídili a využívali ji.

Přečtěte si více o službách společnosti OMRON v oblasti datové vědy

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Tim Foreman

    Tim Foreman

    The quote on the desk of Tim Foreman in his office at the European R&D headquarters reads: "If you want to go fast go alone, if you want to go far go together".