Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Industry 4.0
Sustainable Manufacturing
Flexible Manufacturing

Klidný přístup v neklidné době: řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

Zveřejněno Industry 4.006. Prosinec 2022

Lidé se mě často ptají, jaká je naše strategie – jakožto divize průmyslové automatizace – pro udržení stabilního růstu v nestabilní a stále méně předvídatelné globální ekonomice.

Jak si asi umíte představit, neodpovídám jednou větou, i když odpověď má svůj základ v jediném konceptu: SINIC.

SINIC je akronymem pro „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution“ a jedná se o teorii, kterou v roce 1970 vyvinul dr. Kazuma Tateisi, zakladatel společnosti OMRON.

Podle této filozofie jsou věda, technologie a společnost v cyklickém vztahu, navzájem se ovlivňují a působí na sebe. Vědecké objevy pomáhají společnosti v rozvoji a společenské potřeby podněcují technologický pokrok.

Společnost OMRON Europe se touto filozofií vždy řídila a v posledním desetiletí položila základy pro vytváření hodnotných řešení současných společenských a ekonomických problémů.

Nejlepší plány: třífázová strategie

První fáze této strategie se zaměřila na položení základů firmy tak, aby odrážely naši stále globalizovanější zákaznickou základnu a globalizaci společnosti jako celku. Potřebovali jsme integrovat naše řešení do globální nabídky namísto nabízení různých řešení zákazníkům v různých regionech. Zároveň jsme se chtěli pojistit proti dlouhodobé nestabilitě dodavatelského řetězce a díky menší přepravě zboží po celém světě snížit naši uhlíkovou stopu.

Do výrobních procesů jsme začlenili větší flexibilitu a přizpůsobili jsme naši kapacitu cyklům, kdy nastává nedostatek součástek. Máme duplicitní výrobní linky po celém světě, abychom v případě nedostatku v jednom regionu mohli vyrábět v jiném.

Druhou fází bylo přezkoumání našeho portfolia, aby se zjistilo, zda je sladěné a připravené na tento tlak na inovace. Došli jsme k závěru, že musíme přidat nové produkty a vyvinout nějaké služby. Provedli jsme tak kombinací fúzí, akvizic a průmyslových partnerství v technologicky převratných oblastech, jako jsou umělá inteligence, 5G a robotika. Také jsme realizovali restrukturalizaci vedoucí ke zvýšení zdrojů dostupných pro rostoucí oblasti, jako je například ekologická mobilita.

Třetí fází – jakmile jsme zkompletovali naše portfolio – bylo vytvoření řešení s přidanou hodnotou. Nikdy nenabízíme jednotlivé produkty, vždy jen řešení. Naším cílem není prodávat například řídicí jednotky nebo bezpečnostní systémy, ale celá propojená řešení. To je obsaženo v našem přístupu k inovacím i-Automation! – tímto způsobem vytváříme hodnotu prostřednictvím našich řešení. Všechny naše inovace se opírají o tři pilíře „i“: integraci (vývoj řízení), inteligenci (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a interakci (spolupráce člověka a stroje).

Strategie pro budoucnost

Nyní jsme připraveni tato řešení implementovat v kontextu výzev, kterým budou naši zákazníci – a celá společnost – v nadcházejících letech čelit. To je základem naší strategie „Shaping the Future 2030“ (SF2030) a naší koncepce inovace i-Automation.

Předpokládáme, že v příštím desetiletí dojde k přechodu od „optimalizační“ společnosti, v níž je hlavním motorem spotřeba a kvantita se cení více než kvalita, ke společnosti „autonomní“, která upřednostní kvalitu a udržitelnost, stejně jako rozvoj a blahobyt jednotlivce.

Tento společenský posun ovlivní a inspiruje řešení, která dodáváme. Přechod k autonomní společnosti budou doprovázet společenské výzvy, jako jsou změna klimatu, stárnutí populace a rostoucí ekonomická nerovnost. Tyto společenské problémy budou potřebovat nová řešení s využitím technologií, a právě na ně se zaměřujeme. Prostřednictvím strategie SF2030 budeme zmíněné výzvy řešit tím, že zákazníkům pomůžeme dosáhnout uhlíkové neutrality, digitalizace a zvýšení kvality života zaměstnanců. Pomůžeme zákazníkům maximalizovat produktivitu a energetickou účinnost, stejně jako vytvořit harmonická pracoviště, kde lidé mohou naplno využít svůj potenciál a podniky mohou vylepšit provozní efektivitu.

Od spolupráce k harmonizované automatizaci

Dosáhnout toho lze například prostřednictvím harmonizovaných automatizačních řešení. Průmyslová automatizace byla v minulosti vnímána jako náhrada pracovní síly. S kolaborativní automatizací jsme se však od tohoto přístupu posunuli směrem k zaměstnancům a strojům, jež pracují bok po boku. Věříme, že se z toho vyvine harmonizovaná automatizace – přístup, který pomůže podnikům maximalizovat lidské schopnosti pomocí automatizačních technologií orientovaných na lidi. Například vysokorychlostní řízení s podporou umělé inteligence může pomoci méně zkušeným pracovníkům přijímat lepší rozhodnutí. 
 
V posledních třech letech jsme čelili řadě nevídaných krizí: Covid-19, nedostatek součástek, nestabilita dodavatelského řetězce, nedostatek pracovních sil, válka na Ukrajině, rostoucí náklady na energie a nyní inflace. Naše strategie zahrnuje ochranu budoucnosti našeho vlastního podnikání před těmito nejistotami a zároveň využití našeho klíčového souboru technologií – senzoriky, robotiky, bezpečnosti a umělé inteligence – k tomu, abychom zákazníkům pomohli řešit problémy, kterým čelí v důsledku společenských výzev. Díky pevným, ale pružným strukturám a jasnému strategickému směřování do budoucna jsme přesvědčeni, že dokážeme odolat všem nástrahám, které nám osud postaví do cesty.
Kontaktujte nás pro více informací

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Fernando Colás

    Fernando Colás

    CEO of OMRON's Industrial Automation Business Unit (IAB) Europe