Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Automatizací k bezdotykovému prostředí: zlepšení bezpečnosti, kvality a efektivity v oblasti potravin a nápojů

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Flexible Manufacturing
automation blog

Automatizací k bezdotykovému prostředí: zlepšení bezpečnosti, kvality a efektivity v oblasti potravin a nápojů

Zveřejněno Flexible Manufacturing15. březen 2021

Nedávné inovace v oblastech automatizace, robotiky, zpracování obrazu a umělé inteligence (AI) mohou společnostem pomoci přejít ke zcela bezdotykovým procesům.
Společnosti a výrobci v potravinářském, nápojovém a komoditním odvětví po celém světě hledají nové způsoby, jak automatizovat manuální činnosti a přejít na zcela bezdotykové fungování. To pomáhá chránit zaměstnance, optimalizuje procesy a zlepšuje kvalitu produktů. K dosažení bezdotykového prostředí je však zapotřebí vhodná technologie.

Zlepšení pracovních podmínek

Přechod k bezdotykovému prostředí má pro zaměstnance několik výhod. Jsou tím nejcennějším aktivem společnosti, a proto je důležité navrhovat strategie pro jejich nasazení nebo rekvalifikaci, aby mohli provádět více úkolů s přidanou hodnotou. Řada manuálních úkolů ve výrobním prostředí na sebe váže cenné personální zdroje a komplikuje zajištění efektivity a dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů. Manuální procesy jsou často nákladné a riskantní. A mnoho rutinních úkolů nevyužívá ideálně dovednosti zaměstnanců, kterým mohou brzy připadat nudné nebo frustrující. Které procesy by však měly být automatizovány, aby se zlepšila účinnost, bezpečnost a udržitelnost?
Mezi příklady opakovaných manuálních úkolů patří třídění a klasifikace zboží a přesouvání, plnění a označování kontejnerů. Dále sem patří zvedání krabic a kartonů a manipulace s nimi, doplňování zboží, přeprava hotových výrobků, kontrola kvality a skladování. Když zaměstnanci interagují se stroji a dlouhé hodiny stojí, existuje zvýšené riziko újmy v důsledku nesprávného postoje nebo nehod – což může také snížit produktivitu.

Automatizace opakujících se procesů

Opakující se procesy musí být efektivnější. Robotizace a řešení automatizace mohou pomoci při přepravě, třídění nebo paletování nákladů, a to jak v sériové, tak i přizpůsobené výrobě. Plně automatizovaná řešení lze například použít na vysokorychlostních linkách. Patří mezi ně průmyslová robotika, vysokorychlostní aplikace pro nakládání a vykládání, inteligentní dopravní pásy, integrované robotické řízení strojů a analýza dat na úrovni stroje (AI). Mobilní roboty poskytují flexibilitu v prostředí specifickém pro zákazníka, protože se mohou přizpůsobit změnám rychleji a lépe než trvale instalované průmyslové roboty.
Mobilní roboty mohou přepravovat zboží a suroviny. Ročně dochází ke ztrátě přibližně 95 milionů pracovních dní v důsledku zranění zaměstnanců pohybujících se po továrně nebo ve skladu. Moderní řešení mohou tato rizika výrazně snížit. Autonomní mobilní roboty (AMR) rychle přepravují produkty a likvidují odpad nebo přesouvají hotové balíčky. Flotily AMR a mobilní manipulátory (koboty a mobilní roboty) také podporují kontrolu kvality, sledovatelnost, správu objednávek, plnění a skladování.
Například přední holandský velkoobchodník s ovocem a zeleninou, společnost Combilo, má balicí linku s nejmodernějšími řešeními robotických a kamerových systémů od společnosti OMRON, která zvýšila produktivitu o 30 %. Nový, zcela bezkontaktní přístup chrání zaměstnance před riskantními, opakujícími se a fyzicky náročnými úkoly a zároveň minimalizuje náklady. Zaměstnancům také umožňuje pracovat na jiných úkolech s přidanou hodnotou.
Strategie nulového dotyku pomáhají společnostem zvýšit konkurenceschopnost a připravit se na budoucnost, snížit počet stahování produktů a chránit své značky. Velkou výzvou dneška je poskytnout spotřebitelům bezpečné, udržitelně vyprodukované a zdravé potraviny. Kvalita a bezpečnost produktů musí splňovat stále přísnější předpisy. Zároveň spotřebitelé požadují transparentnost produktů, dodavatelů a dodavatelského řetězce. Čím častěji se zaměstnanci při výrobě, balení nebo označování produktů dotýkají, tím pravděpodobnější je, že dojde ke stažení produktů z oběhu nebo k vrácení zboží. Poškozené balení nebo nevyhovující štítky jsou také oblasti, kde lze uvažovat o zlepšení.

Využití technologie ke zlepšení kvality

Aby se zabránilo kontaminaci a znečištění, měly by být zboží a suroviny tříděny nebo přepravovány mechanicky, nikoli ručně. Označování a kontrolu kvality lze provádět pomocí automatických systémů, kamer a robotických řešení, čímž se minimalizuje lidský kontakt. Inovativní kamerová řešení mohou také detekovat nečistoty na produktech nebo v kontejnerech mnohem přesněji než zaměstnanci. Podporu poskytují vysoce výkonné kontrolní systémy a jediný kontrolor může převzít různé úkoly v různých místech a časech, což není u zaměstnance možné.
Dalším rizikem je biologická kontaminace. Robotizace může opět eliminovat přímý kontakt s produktem. V sériových výrobních linkách toho lze dosáhnout pomocí vysokorychlostních průmyslových robotů, integrovaných automatizačních systémů a vysoce výkonných kontrolních systémů. Ve specializovaných linkách zajišťují koboty vybavené chytrými kamerami hygienicky čisté procesy naložení a vyložení. Technologie chytré kamery kombinuje kontrolu kvality, čtení čárového kódu a čtení číselného údaje v jediném kroku. Automatizovaná a rozšiřitelná kontrola kvality podporovaná AI zajišťuje vyšší přesnost, protože již nedochází k přehlédnutí chyb.
Jako příklad může posloužit společnost Seafood Parlevliet, která má závod na zpracování ryb a využívá nejnovější technologie. Její automatizovaná montážní linka zahrnuje různé komponenty OMRON včetně kamerového systému v kombinaci s osvětlením a přizpůsobeným kamerovým softwarem, které provádí vizuální kontroly během procesu. Ty zajišťují, že rybí filé splňuje vysoké standardy kvality společnosti Seafood.

Závěr

Studie organizace Fraunhofer Institute „50 trendů, které budou ovlivňovat evropský potravinářský sektor do roku 2035“ dospěla k závěru, že umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) významně ovlivní budoucí výrobu potravin. Nové technologie by mohly výrazně zlepšit kvalitu a čerstvost potravin a snížit množství odpadu. Zároveň AI a ML pomohou ke zcela bezdotykovému provozu, což zajistí chytřejší a udržitelnější využívání zdrojů a pomůže optimalizovat produkty a pověst značky.

Chcete se dozvědět více o praktických příkladech projektů automatizace v potravinářském a nápojovém průmyslu?

Podívejte se sem

Obraťte se na odborníky společnosti Omron

Máte nějaké otázky nebo potřebujete osobní radu? Neváhejte se obrátit na některého z našich specialistů.
  • Patricia Torres

    Patricia Torres

    Patricia is Industry Marketing Manager Food and Commodities Solutions at Omron Industrial Automation Europe.