Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Společnost OMRON – zvýšení energetické produktivity

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Vzhledem k tomu, že čelíme výzvě v podobě omezených zdrojů energie, je nezbytné upřednostnit účinnost a maximalizovat hodnotu. Naším cílem je vytvořit odolné výrobní závody, které dosáhnou jak dekarbonizace společnosti prostřednictvím snížení spotřeby energie, tak udržitelného růstu podniku díky vyšší produktivitě. Věříme ve sdílení znalostí a odbornosti v oblasti energetické produktivity, abychom našim zákazníkům ve výrobním průmyslu umožnili připojit se k našemu úsilí o udržitelnou výrobu. Společně můžeme připravit podmínky pro lepší a udržitelnější budoucnost.

Praktické příklady zvyšování energetické produktivity

1: Továrna OMRON Ayabe

Díky nepřetržitému centralizovanému sledování informací o životním prostředí a výrobě a zrychlenému řízení spotřeby energie se energetická produktivita zvýšila přibližně 1,6krát.

Ve výrobním závodě OMRON Ayabe se již více než deset let věnujeme ochraně životního prostředí. Díky nepřetržitému centralizovanému sledování informací o životním prostředí a výrobě a implementaci pokročilých technik řízení energie jsme úspěšně zvýšili naši energetickou produktivitu 1,6krát. Pečlivým sledováním spotřeby energie a informací o výrobě jsme byli schopni identifikovat oblasti pro potenciální snížení spotřeby energie a zavést účinná kontrolní opatření. Výsledkem bylo snížení spotřeby energie v čistém prostoru o 40 % a optimalizace řízení dalších energeticky náročných zařízení, což vedlo k 35% nárůstu výrobních dodávek a 15% snížení spotřeby energie na výrobních linkách.

2. Společnost CLECA

Dosažení 8% nárůstu produktivity při použití stávajícího vybavení

V reakci na rychle rostoucí požadavky trhu v potravinářském průmyslu jsme vyřešili naléhavou otázkou rozšíření výrobní kapacity zvýšením produktivity při použití stávajícího vybavení. 

Další informace

3. Společnost ULVAC

Dosažení 23% snížení spotřeby energie u výrobních zařízení

Získali jsme přehled o tom, kdy je možné zastavit provoz vývěvy, a dosáhli jsme snížení spotřeby energie pomocí řízení volnoběhu, aby se elektrická energie dodávala pouze v nezbytných případech a v nezbytném množství. 

Další informace

4. Společnost Okayama Murata Manufacturing

Snaha o dekarbonizaci a energetickou optimalizaci prostřednictvím společného vývoje se zákazníky

Usilujeme o společný vývoj spolu se zákazníky, abychom zlepšili energetickou účinnost, například vizualizací informací o životním prostředí v čistém prostoru.

Řešení pro zvýšení energetické účinnosti

Vizualizace energetických informací a optimální regulace výkonu s využitím technologií a znalostí nashromážděných za více než deset let

i-BELT Data Services

Jedná se o službu společného vývoje se zákazníky s cílem využít odborné znalosti zákazníka z oblasti výroby a jedinečné know-how, technologie a produkty společnosti OMRON, aby tak dosáhla ideálního stavu továrny.

Další informace

Energetická regulace, která se v současné době vyvíjí a ověřuje v našem závodě

V našem vlastním závodě vyvíjíme metody řízení spotřeby energie, jako je řízení predikce čistoty, řízení volnoběhu, řízení kompresorů a řízení klimatizace/ventilace, a to pro čtyři prvky, které tvoří elektrickou energii. Provádíme ověřování v rámci přípravy na rozšíření technologií a znalostí pro naše zákazníky.

Další zajímavosti

factory mobile robot delivery bboard sol

Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

07. prosinec 2022 Pokud chtějí být průmyslové podniky schopné čelit rostoucím cenám a splnit své ekologické cíle, měly by prozkoumat možnosti, jak jim mohou automatizační technologie z jednoho zdroje pomoci se strategií udržitelnosti.Vysoké ceny energií a paliv zatěžují jak domácnosti, tak průmysl. Tato situace nejen negativně ovlivňuje finanční plány a odčerpává finanční prostředky, ale nadměrné ceny dokonce nutí některé společnosti zastavit výrobu. Podle organizace Make UK 42 % dotázaných výrobců uvedlo, že jejich účty za elektrickou energii se za posledních 12 měsíců zvýšily o 100 %, a 32 % dotázaných výrobců uvedlo, že ceny plynu se za poslední rok zvýšily o více než 100 %. Znepokojivých 12 % výrobců již v přímém důsledku zvýšených účtů za energie zrušilo pracovní místa.Válka na Ukrajině, pandemie nemoci Covid-19 a ceny plynu jsou jen některé z příčin krize, která má dopad na všechna odvětví a ovlivňuje vše od cen elektřiny až po dodavatelské řetězce. Co by nyní měly výrobní společnosti zvážit? K dosažení větší flexibility a energetické efektivity je nezbytné přijmout komplexní strategie automatizace. Ty zahrnují inovativní robotiku spojenou se senzorovými a kamerovými technologiemi, stejně jako umělou inteligenci – místně zpracovávané algoritmy umělé inteligence. Kromě toho mohou data z výrobních závodů dostupná v reálném čase pomoci při odhalování anomálií a zlepšování celkové efektivity vybavení (OEE).

více informací
climate group ep100 fcard en logo

Cíl iniciativy Carbon Zero: Společnost OMRON se zavazuje zdvojnásobit energetickou produktivitu do roku 2040

Společnost OMRON se stala členem iniciativy „EP100“ organizace Climate Group. Společnost OMRON je první japonskou společností ve výrobním průmyslu a čtvrtou japonskou společností celkem, která se připojila k iniciativě EP100, jež sdružuje více než 120 energeticky inteligentních firem, které se zavázaly měřit a sledovat pokroky v oblasti energetické účinnosti.
VÍCE INFORMACÍ