Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Vertikální integrace automatizace strojů v automobilovém průmyslu

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

IO-Link: scházející propojení v úplné vertikální integraci

Vertikální integrace v automobilovém průmyslu shromažďuje data na nejnižší úrovni a umožňuje tyto informace přenést na nejvyšší úroveň. Data mohou putovat také opačným směrem, z nejvyšší úrovně do koncových zařízení – takto lze přenést například nastavení nového formátu.

Vertikální integrace v automobilovém průmyslu

V komplexních výrobních závodech automobilového průmyslu může i ten nejmenší výpadek zatížit společnost obrovskými náklady. Přestože tyto výrobní systémy v dnešní době disponují mnoha různými strategiemi pro mimořádné případy, výpadek jedné součásti může v nejhorším případě vést k ukončení výroby v celém závodě. Kromě stále rostoucích požadavků na kvalitu výroby se také zvyšuje důležitost preventivní údržby a eliminace výpadků. Moderní automatizační technologie toto podporuje pomocí funkcí pro oznamování pravděpodobné poruchy součástí, které tak mohou být preventivně vyměněny. Tyto funkce minimalizují dobu výpadku strojů nebo celých výrobních linek a zlepšují statistiky celkové dostupnosti. Další výhodou je schopnost přesnějšího řízení kladu a nákupu náhradních dílů.

Vertikální integrace v automatizaci

Náš koncept „Vertikální integrace v automatizaci“ pro automobilový průmysl předpokládá, že integrované aplikace pro naše nové produkty IO-Link jsou součástí úplné automatizační platformy zákazníka, do níž patří také podpora technologií EtherCAT a EtherNet/IP. Kvůli hladké integraci jsou produkty IO-Link zahrnuty také do našeho softwarového prostředí Sysmac Studio. Integrované vývojové prostředí (IDE) poskytuje komplexní prostředky pro konfiguraci, programování, simulování a sledování automatizačních systémů.

Průmysl čtvrté generace

Sen o inteligentní továrně s obousměrnou komunikací v reálném čase až na úroveň koncových zařízení je čím dál uskutečnitelnější. A to z části díky digitalizovanému protokolu IO-Link. Nyní dokáží senzory a akční členy komunikovat na vyšší úrovni, než jsou jednoduché signály zapnutí/vypnutí nebo analogové rozsahy. Dokáží řídicí jednotce poskytovat upřesňující informace o stavu a diagnostice. Řídicí jednotka také dokáže měnit parametry senzoru, díky čemuž vzniká dokonale flexibilní metoda výroby průmyslu čtvrté generace.

IO-Link

IO-Link je technologie pro komunikaci se senzory a akčními členy. Jako první byla vyhlášena mezinárodním standardem (IEC 61131-9). Jelikož umožňuje plynulou a inteligentní komunikaci na úrovni senzorů, otevírá tím tak prostor pro nové možnosti automatizace automobilového průmyslu.

Jak IO-Link pracuje?

Shromažďuje informace pořízené senzorem / akčním členem prostřednictvím hlavní jednotky IO-Link Master. Průmyslová síť tato data následně přenáší do hostitelské řídicí jednotky.

Co je základní hodnotou technologie IO-Link?

IO-Link umožňuje komunikaci v rámci celého systému až na úrovni senzorů. Tato integrovaná inteligence otevírá nové příležitosti pro automatizaci a řeší aktuální problémy výrobního odvětví.

V současné době se ke konzorciu IO-Link připojilo více než 150 společností, včetně velkých výrobců senzorů.

IO-Link: an open international standard (IEC 61131-9)

Klíčové výhody sběrnice IO-Link pro automobilový průmysl

Zvýšená produktivita

Rychlé a automatizované změny výrobního sortimentu

Nové nastavení formátu lze automaticky přenést z řídicí jednotky nebo HMI do všech senzorů a regulátorů.

Zkrácení prostoje strojů

Monitorování sloužící preventivní údržbě

Stav senzoru IO-Link se dá během provozu trvale monitorovat. Poruchy při detekci tak lze rozpoznat dopředu a provést nápravné opatření ještě předtím, než dojde k nečekanému prostoji linky.

Jednoduchá technická příprava

Snadná identifikace příčin chyb

Když dojde k neočekávanému zastavení stroje nebo výrobní linky, IO-Link umožní zkontrolovat stav zařízení a kabeláže a téměř okamžitě rozpoznat příčinu chyby. Díky zjednodušené identifikaci pak lze okamžitě provést nápravné opatření.

Klasifikace aplikací v automobilovém průmyslu

Lisování

…je postup, ve kterém jsou jednotlivé ocelové pláty nebo svitky vkládány do razicích lisů, ve kterých jsou tvarovány do konečné podoby.

Poškozené nástroje

Ve většině lisoven jsou poškozené nástroje primární příčinou prostojů. Špatné zarovnání, nedostatečný posun, nadměrný posun, nahromadění odpadu a chyby při vysouvání dílů mohou poškodit raznice, jejichž výměna je velmi nákladná, a vytvářet nebezpečné stavy.

Detekce správné polohy

Nabízíme nejrůznější standardní průmyslové senzory, které zajišťují správné lisování a zvyšují produktivitu a flexibilitu. Naše řešení umožňují detekovat správnou pozici nástrojů a jejich sledování do bodu operace.

Karosování

…je montáž karosérie a nosných součástí

Sebediagnostika

Mnohé automobilové závody pracují na maximální výkon. Naše senzory s povrchovou úpravou odolnou proti okujím jsou schopné sebediagnostiky vlastních problémů a velmi spolehlivě pracují po celou dobu mezi intervaly údržby, čímž zlepšují efektivitu výroby.

Prediktivní údržba pomocí IO-Link

Naše senzory s prediktivní a preventivní údržbou, kterou zajišťuje použitá technologie IO Link, poskytují informace, které závody potřebují k implementaci preventivních a prediktivních plánů údržby. Výměna součástí před jejich selháním umožňuje operátorům dosáhnout optimální produktivity, efektivity a bezpečnosti.

Lakování

…je nanášení laku na automobily, který slouží k ochraně karoserie i její dekorace.

Spolehlivý výkon v obtížném prostředí

Proces lakování vyžaduje, aby všechny použité součásti podávaly spolehlivý výkon v obtížném prostředí. Všechny vnitřní senzory musí spolehlivě detekovat, a to i v případě jejich přímého kontaktu s laky a jinými technickými kapalinami.

Kvalitní pouzdra

Způsob utěsnění pouzder senzorů, který zajišťuje, aby dovnitř nepronikla žádná kapalina, zaručuje dlouhodobě stabilní a spolehlivou detekci. Je tak možné snížit náklady za periodickou údržbu a výměnu senzorů.

Hnací ústrojí

…montáž a instalace hlavních součástí, které generují hnací sílu.

Stabilní polohování

Montáž součástí celého systému hnacího ústrojí by měla být detekována se stabilním polohováním navzdory různým použitým tvarům a kovům. Největší problémy dělá stabilní detekce hliníkových dílů. V této fázi je proto klíčovým kritériem spolehlivá výkonnost.

Optimalizovaná rovnováha

Optimalizovaná rovnováha vysoce výkonné detekce hliníkových dílů a vzdáleně nastavitelných senzorů s technologií IO-Link zaručuje spolehlivou a bezchybnou montáž všech součástí hnacího ústrojí

Montáž

… podvozku, interiéru a dekorativních dílů.

Spolehlivá řešení

V novém pružném závodním prostředí zákazníci vyžadují, aby každá část automatizace ve výrobním procesu bezvadně zapadla na své místo. To znamená, že při nákupu nerozhoduje jen cena, ale také spolehlivost a nízké náklady na údržbu a opravy. Je proto nezbytně nutné zajistit zákazníkům bezpečná a spolehlivá řešení pro jejich výrobní prostředí.

Zvýšení produktivity

Senzory společnosti Omron dovolují zákazníkům si udržet a nadále zvyšovat produktivitu výroby účinným snížením nákladů na údržbu. Jejich integrovaná technologie IO-Link ukazuje, že ta nejlepší řešení vycházejí z pečlivě promyšlené aplikace osvědčených technik.

Součásti IO-Link pro vertikální integraci v automobilovém průmyslu