Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Modely NX-TC/NX-HTC – Další generace regulátorů teploty

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

NX-TC/NX-HTC

NX-TC/NX-HTC

Nová generace regulátorů

Model NX-TC je řídicí jednotka nové generace, která dosahuje optimální a automatické regulace teploty bez zásahu člověka. Model NX-HTC jde ještě o krok dál ve snaze zabránit anomáliím v důsledku nesprávné montáže/údržby stroje a omezil počet hodin strávených jejich analýzou a opravou.

 • Adaptivní řízení umožňující samočinnou optimalizací řídicího nastavení podle změn procesu
 • Specializované funkce pro lepší aplikaci zatavování (balení) a vodou chlazené extrudéry (plast)
 • Snadnější integrace díky podpoře sběrnic ProfiNet, Ethernet-IP a EtherCAT
 • Monitorujte zařízení a změny prostředí díky inovativní funkci digitalizace teplotních křivek

Jak vám můžeme pomoci?

Pokud máte dotazy nebo chcete požádat o cenovou nabídku, obraťte se na nás nebo nám zašlete žádost.

+420 234 076 010
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás NX-TC/NX-HTC

nx in-panel tc prod

Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za odeslání vašeho požádavku. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
+420 234 076 010
+420 234 076 010
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Nabídka pro NX-TC/NX-HTC

Vyplněním tohoto formuláře můžete požádat o cenovou nabídku vybraného produktu. Prosím vyplňte všechna povinná pole označená *. S vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

nx in-panel tc prod

Osobní údaje

NX-TC/NX-HTC

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Text error notification

Country error notification

Podrobnosti nabídky

Select notification error

Select notification error

Text area error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Děkujeme Vám za vaši žádost o cenovou nabídku. Požadované informace Vám poskytneme co nejdříve.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download
Požádat o cenovou nabídku
Požádat o cenovou nabídku

Vlastnosti

Minimalizujte odpad přesnou regulací teploty tavných kleštin v horizontálních/vertikálních průběžných baličkách (pouze model NX-TC)

E5_D TC: Perfect sealing temperature control for packaging machines (1)
 • E5_D TC: Perfect sealing temperature control for packaging machines (1)

  E5_D TC: Perfect sealing temperature control for packaging machines (1)

  On a conventional sealing machine temperature sensors can often be located too far away from the sealing surface of the heating bar. This causes a difference between the temperature of the sealing surface and the temperature that was actually being controlled. This temperature difference and resulting sealing failures, increase as the packaging speed increases and also in correlation with thinner packaging materials or changing in ambient temperature. Thanks to the E5_D series, this issue is solved with the following approach: • bringing sensor closer to the sealing surface - thanks to special temperature sensor models for faster detection • adopting special algorithms (automatic filter adjustment function) built-in E5_D, specifically developed to suppress temperature variations. The result is a better sealing quality of the packages.

  01:25

U konvenčních zatavovacích strojů se senzory teploty nacházejí často příliš daleko od zatavovacího povrchu topné tyče. To způsobuje rozdíl mezi teplotou zatavovacího povrchu a teplotou, která se skutečně reguluje. Tento rozdíl teplot a výsledné vady zatavení se zvyšují společně se zvyšováním rychlosti balení a rovněž s menší tloušťkou balicího materiálu nebo změnami okolní teploty. 

Díky řadě NX-TC je tento problém vyřešen následovně: 

 • Senzor je blíže zatavovacímu povrchu – díky speciálním modelům senzoru teploty pro rychlejší detekci.

E5_D: Perfect sealing temperature control for packaging machines (2)
 • E5_D: Perfect sealing temperature control for packaging machines (2)

  E5_D: Perfect sealing temperature control for packaging machines (2)

  On a conventional sealing machine temperature sensors can often be located too far away from the sealing surface of the heating bar. This causes a difference between the temperature of the sealing surface and the temperature that was actually being controlled. This temperature difference and resulting sealing failures, increase as the packaging speed increases and also in correlation with thinner packaging materials or changing in ambient temperature. Thanks to the E5_D series, this issue is solved with the following approach: • bringing sensor closer to the sealing surface - thanks to special temperature sensor models for faster detection • adopting special algorithms (automatic filter adjustment function) built-in E5_D, specifically developed to suppress temperature variations. The result is a better sealing quality of the packages.

  01:03

 • Jsou použity speciální algoritmy (funkce automatického nastavení filtru) vestavěné do řady NX-TC, vyvinuté speciálně pro potlačení odchylek teploty. Výsledkem je lepší kvalita zatavení obalů.

Fieldtest AI temperature controller e5-d
 • Fieldtest AI temperature controller e5-d

  Fieldtest AI temperature controller e5-d

  See the AI temperature controller in action. E5_D is the next generation controllers designed to achieve optimal and automatic temperature control without human intervention. All typical adjustments are now automated using Artificial Intelligence A.I.

  01:02

Podívejte se ve filmu s testem a zkouškou v praxi na regulátor teploty AI v akci a zjistěte, jak můžeme ovládat skutečnou povrchovou teplotu tavných kleštin bez dopadu na výkon řízení PID.

Zvyšte produkci udržováním stálé teploty – i při spuštění balicího stroje (modely NX-TC a NX-HTC)

OMRON NX-TC pre-boost function
 • OMRON NX-TC pre-boost function

  OMRON NX-TC pre-boost function

  Increase production by keeping the temperature steady - even when the packaging machine starts! A common challenge in horizontal/vertical flow wrapper machines. During the operation, the film absorbs heat from the seal-jaw -causing its temperature to drop at each seal. Prevent this fluctuation by synching the temperature of sealing with machine motion and activate pre-boost function with OMRON's temperature control unit NX-TC equipped with perfect sealing algorithms based on AI.

  02:48

To je běžná výzva u balicích strojů s horizontálním/vertikálním průtokem. Během provozu fólie absorbuje teplo z čelisti těsnění, což způsobí pokles teploty u každého spoje.

Tomuto kolísání lze zabránit synchronizací teploty zatavování s pohybem stroje.

Algoritmus adaptivního řízení (pouze model NX-TC)

E5_D Temperature contoller: Adaptive control algorithm
 • E5_D Temperature contoller: Adaptive control algorithm

  E5_D Temperature contoller: Adaptive control algorithm

  With standard temperature controllers, not only do you need a long time to define initial start-up PID settings, but it is also really challenging to make the optimal adjustments without having many years of experience in this area. That’s why Omron developed the E5_D Series with “adaptive control technology”. This automatically detects changes in the process under control and adapts the PID accordingly.

  01:26

U standardních regulátorů teploty potřebujete nejen dlouhou dobu na definování počátečního nastavení PID, ale rovněž je velmi náročné provést optimální úpravy nastavení, pokud s tím nemáte dlouholeté zkušenosti. Proto vyvinula společnost OMRON řadu NX-TC s „technologií adaptivního řízení“. Ta automaticky zjišťuje změny v řízeném procesu a podle toho přizpůsobuje PID.

Nastavení výstupu chladicí vody

E5_D TC: Temperature variations in molding machines minimized by a new algorithm
 • E5_D TC: Temperature variations in molding machines minimized by a new algorithm

  E5_D TC: Temperature variations in molding machines minimized by a new algorithm

  On a water-cooled extrusion molding machine, increased speed leads to temperature variations due to various factors such as the materials compounding and cooling water…For human operator that means repeatedly make valve adjustments to stabilize the quality. However It is really difficult to achieve high speed production while also maintaining the quality… With the E5_D, the water-cooling output adjustment function suppresses the temperature variations to a minimum and raises the production capacity with the quality maintained

  01:33

U vodou chlazených vytlačovacích strojů vede zvýšení rychlosti k odchylkám teploty následkem různých faktorů, např. směsi materiálu a chladicí vody… Pro lidskou obsluhu to znamená opakovaně upravovat ventil za účelem stabilizace kvality. Je však skutečně obtížné dosáhnout vysoké rychlosti výroby a zároveň udržet kvalitu… 

Pokud použijete řadu NX-TC, funkce nastavení výstupu chladicí vody potlačuje odchylky teploty na minimum a zvyšuje výrobní kapacitu při současném zachování kvality.

Model NX-HTC pro rozhodování o údržbě na základě dat

nx-tc nx-htc features example 1920xxpx sol

Sledování změn zařízení a životního prostředí

nx-tc nx-htc features before after 1920xxpx sol

Poskytování klíčových informací o výrobním procesu umožňuje uživatelům dříve plánovat inteligentnější údržbu a detekovat neobvyklé stavy zařízení (tj. degradace topení, nesprávné umístění senzoru, přilnavost prášku na povrchu těsnicí lišty). Model NX-HTC automaticky převádí kolísání teploty a manipulované proměnné během nárůstu teploty na hodnoty funkcí.

Videa

Stahování dokumentace

download
EAC Mark removal Upozornění na ukončení výroby
enPDF 220,8 KB
download
NX-series Temperature Control Units Uživatelský manuál
enPDF 9,4 MB
download
Omron NX-ECC20x Soubor EtherCAT ESI
enZIP 1,5 MB
download
Perfect Sealing Leták
enPDF 2,0 MB