Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Nařízení REACH

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Nařízení REACH

Součástí naší firemní kultury je dodržování všech platných zákonných povinností. Z toho důvodu provádíme veškeré nezbytné kroky ke splnění našich povinností podle tohoto nařízení EU.

REACH, nařízení EU 1907/2006/ES o chemických látkách, má nahradit velké množství stávajících směrnic a nařízení, které se postupně objevovaly. Nařízení REACH vstoupilo v platnost 1. června 2007.

Úřady v minulosti hodnotily a v případě zjištění rizik omezovaly použití určitých chemických látek. Nařízení REACH přenáší značnou část odpovědnosti na výrobce a dovozce, a to ať už jde o chemické látky jako takové a jejich přípravu, nebo o výrobky.

Cíle

REACH definuje povinnosti napříč celým zásobovacím řetězcem, čímž poskytuje následné zúčastněné straně informace, jež zajistí bezpečné používání chemických látek a výrobků, stejně jako předejde případným problémům s odpovědností.

Uvědomujeme si své povinnosti podle nařízení REACH.

Informace o látkách SVHC podle nařízení REACH v produktech Omron

Seznam látek SVHC (Substances of Very High Concern) zveřejnila organizace ECHA (European Chemicals Agency) na svém webu 28. října 2008 a od té doby jej pravidelně aktualizuje.

Průběžně kontrolujeme, zda se látky obsažené v tomto seznamu vyskytují v našich produktech či obalových materiálech v koncentraci nad 0,1 % (podle hmotnosti).

Níže naleznete aktuální informace o látkách SVHC pro produkty Omron. U produktů, které se v tomto seznamu nenachází, aktuálně probíhá zkoumání.