Přihlásit se

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Změnit heslo

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Směrnice OEEZ

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Směrnice OEEZ

Přestože produkty průmyslové automatizace společnosti Omron jsou mimo oblast působnosti směrnice OEEZ, společnost Omron se aktivně připravuje na požadavky této směrnice, a to nejen v Evropě, ale také na celém světě.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(WEEE - Waste Electrical a Electronic Equipment Directive(2002/96/EC)) Účelem této směrnice je, prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, a navíc opětovné použití, recyklace a další formy využití těchto odpadů tak, aby se snížilo odstraňování odpadů. Usiluje také o zlepšení životního prostředí u všech subjektů zapojených do životního cyklu elektrických a elektronických zařízení, např. výrobci, distributoři a spotřebitelé a zejména subjektů přímo zapojených do zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Aktivity společnosti Omron

Společnost Omron vyvíjí produkty s cílem zajistit, aby byly snadno recyklovatelné a nevnášely nebezpečné látky do životního prostředí. Společnost Omron spolupracuje na místní úrovni jednotlivých zemí s rozvojem postupů a organizace pro vytvoření infrastruktury pro sběr, recyklaci a odstraňování odpadních elektrických a elektronických zařízení a výrobků. Každá členská země rozvíjí tyto postupy nezávisle tak, aby vyhovovaly místní infrastruktuře.

  • Baterie a akumulátory - Informace o zpětném odběru a odděleném sběru (tcm:342-18542)