Směrnice OEEZ

Přestože produkty průmyslové automatizace společnosti Omron jsou mimo oblast působnosti směrnice OEEZ, společnost Omron se aktivně připravuje na požadavky této směrnice, a to nejen v Evropě, ale také na celém světě.

OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(WEEE - Waste Electrical a Electronic Equipment Directive(2002/96/EC)) Účelem této směrnice je, prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, a navíc opětovné použití, recyklace a další formy využití těchto odpadů tak, aby se snížilo odstraňování odpadů. Usiluje také o zlepšení životního prostředí u všech subjektů zapojených do životního cyklu elektrických a elektronických zařízení, např. výrobci, distributoři a spotřebitelé a zejména subjektů přímo zapojených do zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Aktivity společnosti Omron

Společnost Omron vyvíjí produkty s cílem zajistit, aby byly snadno recyklovatelné a nevnášely nebezpečné látky do životního prostředí. Společnost Omron spolupracuje na místní úrovni jednotlivých zemí s rozvojem postupů a organizace pro vytvoření infrastruktury pro sběr, recyklaci a odstraňování odpadních elektrických a elektronických zařízení a výrobků. Každá členská země rozvíjí tyto postupy nezávisle tak, aby vyhovovaly místní infrastruktuře.