Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Směrnice týkající se WEEE, zpětného odběru baterií a obalových materiálů

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Směrnice týkající se WEEE, zpětného odběru baterií a obalových materiálů

Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR) obsažená v těchto směrnicích je přístup, v rámci kterého mají výrobci značnou odpovědnost za zpracování či likvidaci produktů od konečného spotřebitele.

WEEE – Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (2012/19/EU)

Účelem této směrnice je zabránění vzniku odpadu z elektrických a elektronických zařízení a navíc také podpora opětovného používání, recyklace a dalších forem zužitkování takovýchto odpadů, jež povede ke snížení množství likvidovaného odpadu. Rovněž má za úkol zlepšovat ekologickou šetrnost všech stran zapojených do životního cyklu elektrických a elektronických zařízení, např. výrobců, distributorů, spotřebitelů a obzvláště těch subjektů, které jsou přímo zapojeny do zpracovávání odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Směrnice týkající se zpětného odběru baterií (2006/66/ES)

Má za cíl přispět k ochraně, udržení a zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím minimalizace negativního dopadu odpadních baterií a akumulátorů. Až na výjimky platí pro všechny baterie a akumulátory bez ohledu na jejich chemický charakter, velikost či provedení.

Směrnice o obalech (94/62/ES)

Má za cíl harmonizovat národní opatření týkající se správy obalových materiálů a odpadů z nich, stejně jako zabránění nebo snížení jejich dopadu na životní prostředí.

Akce společnosti Omron

Omron na místní úrovni spolupracuje na vývoji postupů a organizací, jež přispějí ke vzniku infrastruktury pro shromažďování, recyklaci a likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, baterií a obalů. Každá členská země rozvíjí tyto postupy nezávisle tak, aby vyhovovaly místní infrastruktuře.

Registrační čísla kolektivních systémů

  • WEEE Asekol,a.s. reg. AK-018049 
  • Baterie EKOBAT reg. EC/10/P/223 
  • Obaly EKO-KOM reg. F0021970