Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Směrnice o ekodesignu

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Směrnice o ekodesignu

Zmírnění vlivu produktů na životní prostředí v průběhu celé jejich životnosti se řeší mnohem účinněji, když se mu věnuje pozornost již ve fázi návrhu.

Směrnice o ekodesignu 2009/125/ES stanovuje rámec pro určení požadavků na ekodesign produktů spojených se spotřebou energie.

Každých pět let se komise zaměří na určité kategorie produktů, které mají významný dopad s ohledem na energii nebo použitý zdroj. V závěru studie se přijmou nová nařízení zaměřená na určité typy produktů, tzv. prováděcí opatření, z nichž každé stanoví požadavky na ekodesign pro daný typ produktu.

Ve společnosti OMRON neustále sledujeme vývoj těchto nařízení a v případě potřeby provádíme nezbytná opatření.

Pohony s variabilní rychlostí (VSD)

Nařízení Komise (EU) 2019/1781 stanovuje požadavky na ekodesign pohonů s variabilní rychlostí.

Od 1. července 2021 je jednou z povinností minimální klasifikace VSD podle mezinárodní třídy energetické účinnosti IE2, která stanovuje maximální výkonnostní ztráty zařízení.

Na této stránce jsou uvedeny údaje o účinnosti: ztráty byly stanoveny v souladu s normou IEC 61800-9. 

Nařízení se nevztahuje na jednofázové pohony VSD, protože neodpovídají dané definici. Kromě toho jsou některé typy pohonů VSD, jako třeba regenerativní pohony, z většiny požadavků vyňaty. Proto zde nejsou uvedeny související údaje o účinnosti.

Naši zákazníci, kteří se chtějí dozvědět více o probíhajících aktivitách společnosti OMRON v této oblasti, mohou nahlédnout do dopisu k ekodesignu pohonů VSD, dostupnému na této stránce.

Údaje o účinnosti

Elektronické displeje

Nařízení komise (EU) 2019/2021 stanovuje požadavky na ekodesign elektronických displejů, jejichž cílem je od 1. března 2021 nejen zlepšit materiálovou účinnost produktů, ale také usnadnit recyklaci na konci životnosti.

Zde je přehled hlavních požadavků:

  1. Označování některých plastových součástí (podle typu polymeru). 
  2. Použití bezhalogenového materiálu pro plastový stojan a kryt. 
  3. Přidání loga bez kadmia (nebo s kadmiem uvnitř). 
  4. Poskytnutí příručky o ukončení životnosti s informacemi o demontáži.

Produkty společnosti OMRON v oblasti působnosti nařízení splňují tyto požadavky.

Získejte více informací o souvisejících produktech