Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Směrnice RoHS

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Směrnice RoHS

OMRON je společnost šetrná k životnímu prostředí . Z toho důvodu – a ve snaze uspokojit požadavky našich zákazníků – vynakládáme veškerou snahu o zajištění shody celé řady našich průmyslových komponent se směrnicí RoHS. Již od začátku roku 2006, ještě dříve, než vešla v platnost první verze směrnice RoHS, fungovaly všechny naše hlavní produktové linky a nově vyvíjené produkty v souladu s RoHS.

RoHS odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracovaná).

Tato směrnice zakazuje prodej jakýchkoli nových elektrických a elektronických zařízení, kterých se směrnice týká, obsahujících více než povolené úrovně zakázaných látek a hodnoty maximální koncentrace podle přílohy II směrnice.

Cíle

Účelem této směrnice je přispět k ochraně lidského zdraví a ekologicky šetrnému zužitkování a likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.