Přihlásit se

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Změnit heslo

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Sysmac Studio

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Sysmac Studio

Vlastnosti

Plně integrované vývojové prostředí

Software Sysmac Studio byl vytvořen s cílem poskytnout vám úplnou kontrolu nad systémem automatizace: v jednoduchém rozhraní integruje konfiguraci, programování a monitorování. Tento pokročilý nástroj řídí výkonnou, novou řídicí jednotku automatizace strojů NJ, takže máte úplnou kontrolu nad celým strojem prostřednictvím jednoho snadno použitelného softwaru.

  • Řídicí jednotky řady NJ/NX
  • HMI řady NA
  • Bezpečnostní systém NX a NX-I/O
  • Servosystém řady G5
  • Frekvenční měniče řady MX2 a RX
  • Kamerový systém a senzor FH a FQM
  • Komponenty sítě GX
  • Senzory E3 N-Smart
  • Měřicí senzory řady ZW

Normy

inlinest prod

Soulad s dobře známými normami

Software Sysmac Studio plně vyhovuje otevřené normě IEC 61131-3 a zajišťuje špičkové programovací prostředí založené na diagramu kontaktních schémat, programovacích jazycích ve strukturovaném textu a programových organizačních jednotkách. Tyto jednotky zahrnují programy, funkce a funkční bloky. Součástí jsou také instrukce řízení pohybu vycházející z norem PLCopen a sada instrukcí podle pravidel IEC. Dostupnost dobře známého programovacího prostředí prakticky odstraňuje křivku učení, obvykle vyžadovanou u nového softwaru, a umožňuje jeho rychlé zavedení.

Proměnné

iorack prod

Programování pomocí proměnných

Není třeba se učit mapu interní paměti řídicí jednotky řady NJ. Software Sysmac Studio automaticky přiřadí paměť jednotce procesoru k proměnným, které vytvoříte. To přispívá k rychlejšímu vývoji a snížení výskytu chyb. Rovněž není třeba se zahájením vývoje softwaru čekat na definice adres paměti pro hardware. Hardware a software lze navrhnout samostatně a vyvíjet paralelně.

Snadný

overview prod

Snadná obsluha

Software Sysmac Studio co nejméně omezuje proces navrhování, abyste mohli navrhování zahájit od libovolné součásti systému. Koncepce návrhu obsahuje srozumitelné provozní pokyny s vhodnými průvodci, jež nijak nenarušují pracovní proces. To zajišťuje uživatelsky přívětivou obsluhu pro flexibilní navrhování, kde lze dokonce ihned opravovat chyby v nastavení a postupech. V případě, že chyby nemohou způsobit vážné nehody, je možné je ponechat až do finalizace projektu.

Ladění

simulation prod

Kompletní ladění

Software Sysmac Studio poskytuje kompletní funkce pro ladění sekvenčního řízení, jako jsou například změny aktuálních hodnot a změny programování online. Nabízí také funkce ladění se simulacemi řízení pohybu: patří k nim třeba zobrazení výsledků ve 2D nebo 3D a zobrazení stop na virtuálních zařízeních. Nový simulační nástroj 3D dává programátorovi příležitost zobrazit fyzický pohyb a sekvenci stroje, která je přímým důsledkem kódu a konfigurace, pro něž se rozhodl.

trace prod

Pro zajištění přesné simulace řízení pohybu nabízí software Sysmac Studio instrukce k vytvoření virtuálních externích signálů, jako je například pozitivní nebo negativní koncový spínač, signál přiblížení domovské polohy, externí bistabilní obvod a vstupní signály dočasného zastavení. Je možné realizovat alarm při pohybu a instrukce varování a programátorovi lze také poskytnout doplňková testovací opatření obnovení po chybě. Obsažená funkce trasování dat poskytuje vysokou úroveň detailů a zobrazuje graf v podobě časové tabulky paralelně se značkami 2D nebo 3D. Výsledky simulace se zaznamenávají do souboru trasování dat, takže je možné blíže prozkoumat výkon a zaručit správný provoz. Kombinace 3D simulace pohybu s emulátorem procesoru nabízí programátorovi nástroje k vyhodnocení správné sekvence, optimálního řízení cesty, minimální doby provedení a dalších velmi důležitých operací. Výsledkem je velmi výrazné snížení rozdílu mezi koncepcí stroje a jeho provozem.

zabezpečení

Maximální zabezpečení

Standardní součástí softwaru Sysmac Studio jsou pokročilé funkce, které chrání vaše investice a zabezpečují stroj. Předcházení nesprávným připojením, provozu nebo krádeži aktiv má nejvyšší důležitost jak u velkých, tak u malých projektů. Funkce, jako je například potvrzení názvů řídicí jednotky a sériových ID, přístupová práva správce a ochrana řídicí jednotky proti zápisu chrání váš stroj. Ověřování provádění uživatelského programu a ochrana projektových souborů pomocí hesla zase chrání vaše duševní vlastnictví v oblasti vývoje. Díky bezpečnostním heslům obsahujícím 32 číslic je váš systém vždy v bezpečí.

úloh

Řízení úloh

Funkce správy úloh je dostupná v řídicí jednotce řady NJ i v softwaru Sysmac Studio. Zajišťuje, aby řídicí systém fungoval přesně podle plánu. Systém úloh využívaný řídicími jednotkami řady NJ slouží k přiřazení podmínky provádění a pořadí provádění řadě procesů, jako je například aktualizace rozhraní I/O a provádění uživatelského programu. Tato nová úroveň řízení programátorovi umožňuje zvolit způsob fungování procesoru během doby provozu, aby byl zaručen důsledně rychlý provoz po celou dobu životnosti stroje. Software Sysmac Studio poskytuje jednoduché a přehledné možnosti úprav nastavení úloh a také výkonné nástroje pro hodnocení výkonu. V nabídce úloh lze zvolit pouze platné možnosti, což uživatele vede k vhodné konfiguraci. Jakmile je zvolena konfigurace, lze sledovat načasování programu a zajistit optimální provoz. Spolu se simulátorem lze využít funkci sledování doby provádění úloh: zobrazí se doby provedení ještě před stažením do fyzické řídicí jednotky. Tyto nové softwarové nástroje uživateli umožňují předvídat provoz stroje před zavedením, namísto aby musel reagovat na neočekávané chování během uvedení do provozu.

Specifikace & informace pro objednání

Ordering information

Automation software

Please purchase a DVD and licenses the first time you purchase the Sysmac Studio. DVDs and licenses are available individually. The license does not include the DVD.

Product

Specifications

Order code

Description

Number of licenses

Media

Sysmac Studio Standard Edition Ver. 1. ☐☐

The Sysmac Studio provides an integrated development environment to set up, program, debug and maintain NX/NJ-series CPU units, NY-series Industrial PC, EtherCAT slaves and HMI.

 

Sysmac Studio runs on the following OS:

Windows 7 (32-bit/64-bit version)
Windows 8/Windows 8.1 (32-bit/64-bit version)
Windows 10 (32-bit/64-bit version)

- (Media only)

DVD

SYSMAC-SE200D

1 license

-

SYSMAC-SE201L

3 licenses

-

SYSMAC-SE203L

10 licenses

-

SYSMAC-SE210L

30 licenses

-

SYSMAC-SE230L

50 licenses

-

SYSMAC-SE250L

Sysmac Studio Lite Edition Ver. 1. ☐☐

Same functionality and supported devices than Sysmac Studio Standard Edition except for the controller. The Lite Edition only supports the NJ1 and NX1 machine controllers.

1 license

-

SYSMAC-LE201L

3 licenses

-

SYSMAC-LE203L

10 licenses

-

SYSMAC-LE210L

Sysmac Studio Upgrade

Software upgrade from Sysmac Studio Lite Edition to Sysmac Studio Standard Edition.

1 license

-

SYSMAC-LU501L

3 licenses

-

SYSMAC-LU503L

10 licenses

-

SYSMAC-LU510L

Sysmac Studio Vision Edition Ver. 1. ☐☐ 1 , 2

Sysmac Studio Vision Edition is a limited license that provides selected functions required for FQ-M and FH series vision sensor settings.

1 license

-

SYSMAC-VE001L

Sysmac Studio Measurement Sensor

Edition Ver. 1. ☐☐ 1 , 3

Sysmac Studio Measurement Sensor Edition is a limited license that provides selected functions required for ZW-series displacement sensor settings.

1 license

-

SYSMAC-ME001L

3 licenses

-

SYSMAC-ME003L

Sysmac Studio NX I/O Edition Ver. 1. ☐☐ 1 , 4

Sysmac Studio NX I/O Edition is a limited license that provides selected functions required for EtherNet/IP coupler settings.

1 license

-

SYSMAC-NE001L

Sysmac Studio HMI Edition1 ,5

Sysmac Studio HMI Edition is a limited license that provides selected functions required for NA-series PTs settings.

1 license

-

SYSMAC-HE001L

Sysmac Studio Drive Edition1 , 6

Sysmac Studio Drive Edition is a limited license that provides selected functions required for drive settings.

1 license

-

SYSMAC-DE001L

Sysmac Studio Robot Additional Option1

Sysmac Studio Robot Additional Option is a limited license to enable the Vision & Robot integrated simulation.

1 license

-

SYSMAC-RA401L

Note: Site licenses are available for users who will run Sysmac Studio on multiple computers. Ask your OMRON sales representative for details.

Components

DVD (SYSMAC-SE200D)

Components

Details

Introduction

An introduction about components, installation/uninstallation, user registration and auto update of the Sysmac Studio is provided

Setup disk (DVD-ROM)

1

License (SYSMAC-SE2 ☐☐ L/VE0 ☐☐ L/ME0 ☐☐ L/NE0 ☐☐ L/HE0 ☐☐ L/DE0 ☐☐ L/RA4 ☐☐ L)

Components

Details

License agreement

The license agreement gives the usage conditions and warranty for the Sysmac Studio

License card

A model number, version, license number and number of licenses are described

User registration card

Two cards are contained. One is for users in Japan and the other is for users in other countries

Included support software

DVD media of Sysmac Studio includes the following support software:

Included support software

Outline

CX-Designer

Ver. 3. ☐☐

The CX-Designer is used to create screens for NS-series PTs7

CX-Integrator

Ver. 2. ☐☐

The CX-Integrator is used to set up FA networks

CX-Protocol

Ver. 1. ☐☐

The CX-Protocol is used for protocol macros for serial communications units

Network Configurator

Ver. 3. ☐☐

The Network Configurator is used for tag data links on the built-in EtherNet/IP port

SECS/GEM Configurator8

Ver. 1. ☐☐

The SECS/GEM Configurator is used for SECS/GEM settings

Adept Robot IP Address Setting Tool

Ver. 1. ☐☐

The Adept Robot IP Address Setting Tool is used for setting IP address of Adept Robot

CX-ConfiguratorFDT

Ver. 2. ☐☐

The software that sets the IO-Link devices

IODD DTM Configurator

Ver. 3. ☐☐

The software that adds and deletes IODD files for the IO-Link devices


1. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.

2. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.

3. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-7000 and ZW series displacement sensors.

4. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.

5. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.

6. With the Drive Edition, you can use only the setup functions for 1S and Accurax G5 servo systems.

7. Please, use the Sysmac Studio to create the project of the NA-series PTs.

8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.

1. This product is a license only. You need the Sysmac Studio Standard Edition DVD media to install it.

2. With the Vision Edition, you can use only the setup functions for FQ-M and FH series vision sensors.

3. With the Measurement Sensor Edition, you can use only the setup functions for ZW-7000 and ZW series displacement sensors.

4. With the NX I/O Edition, you can use only the setup functions for EtherNet/IP coupler.

5. With the HMI Edition, you can use only the setup functions for NA-series PTs.

6. With the Drive Edition, you can use only the setup functions for 1S and Accurax G5 servo systems.

7. Please, use the Sysmac Studio to create the project of the NA-series PTs.

8. Please, purchase the required number of SECS/GEM Configurator licenses.

Registrace & stahování software

Registrace a stahování software

software engineer 2 prod
V sekci "Registrace a stahování software" společnosti Omron Europe B.V. můžete zaregistrovat vaše softwarové produkty od společnosti Omron. Po registraci budete mít přístup k vaší osobní sekci pro stahování software, odkud můžete stahovat knihovny a aktualizace pro vaše softwarové produkty.
Technická podpora

Technická podpora

service support peop
I když je zpřístupněno velké množství technických informací, společnost Omron vyvinula specializované stránky, které poskytují další technické informace
Knihovna Sysmac

Knihovna Sysmac

Knihovna Sysmac je novým prvkem již důkladně integrovaného vývojového prostředí Sysmac Studio. Tato bezplatná online softwarová knihovna umožňuje licencovaným uživatelům Sysmac Studia stahovat důkladně otestované funkce a funkční bloky pro různé aplikace v různých odvětvích. Knihovny mohou být používány s řídícími jednotkami pro automatizaci strojů řady NX7 i řad NJ5/NJ3/NJ1. Tento bezplatný prostředek pomůže zkrátit dobu programování a soustředit se na zvýšení efektivity celého systému. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stránky pro stažení knihovny Sysmac, zda se tam neobjevily nové moduly.

Stáhnout knihovnu Sysmac .

Stahování dokumentace

Katalogy

Zobrazit vše katalogy

Katalogové listy

Zobrazit vše katalogové listy

Manuály

Zobrazit vše manuály

Software

download

Sysmac Studio TRIAL Software

en ZIP 2,5 GB
o

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Zobrazit vše software

Máte dotaz?

Jsme připraveni pomoci.

Kontaktujte nás

Odběr novinek

Informace o inovacích produktů, řešeních a službách – přímo ve vaší schránce.

Děkujeme Vám za zájem o eNovinky společnosti Omron. V krátké době od nás obdržíte e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, který aktivuje zasílání eNovinek na Váš e-mail. Tento proces je vyžadován legislativou, aby se zajistilo, že nikdo nemůže zneužít vaši e-mailovou adresu.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Dokumentace

Stáhněte si katalogové listy, příručky a brožury.

Stáhnout dokumentaci

Školení

Zahajte své školení u nejlepších techniků. Od začátečníků po pokročilou úroveň.

Zobrazit školení