Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k CX-One

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

CX-One

Vlastnosti

Jeden software pro váš automatizační systém

Software CX-One umožňuje uživatelům vytvářet, konfigurovat a programovat mnoho zařízení, například PLC automaty, ovládací terminály a systémy pro řízení pohybu a sítě, v jediné softwarové sadě s jedinou instalací a jediným licenčním číslem. To významně zjednodušuje složitost konfigurace a umožňuje programování a konfigurování automatizačních systémů po minimálním zaškolení.

  • Jediný software podporující programování PLC automatů a programovatelných terminálů, sítí, pohybu a pohonů, regulace a spínání a senzorů
  • Stejný vzhled a ovládání při konfiguraci všech zařízení
  • Jediná instalace a licenční číslo pro veškerý software
  • Registrace na webu znamená bezplatné aktualizace, knihovny zdarma, přístup k dotazům a odpovědím a nápovědě

Struktury a pole

v4 structures arrays prod

Vytvářejte pokročilé programy pomocí bloků dat složených ze stejných datových typů (polí) nebo různých datových typů (struktur). Z aplikace lze snadno přistupovat k členským symbolům nového uživatelsky definovaného typu. Díky automatickému přidělování a správě paměti lze snáze vytvářet symboly a jednoduše monitorovat všechny členské symboly pomocí jejich jména v okně Sledování. A díky používání struktur a polí jako vstupně-výstupních proměnných pro funkční blok lze lehce předávat více parametrů jednotným způsobem. Tato jednotnost a jasná hierarchie dat zlepšuje čitelnost programu během jeho vývoje a údržby. Program také podporuje pole struktur a struktury s prvky polí pro nejsložitější typy dat, včetně vnořených struktur.

Časovače a čítače

v4 timers counters prod

Speciální datové typy pro symboly ČASOVAČE (odpočítávání) a ČÍTAČE (přičítání) výrazně zjednodušují použití časovačů/čítačů v programech kontaktních schémat, jelikož k příčkám lze při jejich resetování a kontrole přistupovat jen podle jejich názvů. Při použití s funkcí automatického přidělování stačí, když definujete symbol typu ČASOVAČ nebo ČÍTAČ a nemusíte mít obavy, kam se položka uloží. To znamená nulovou údržbu v rámci přiřazování adres při nárůstu programu nebo při kopírování příček do nového projektu. Program podporuje také pole časovačů a čítačů.

Inteligentní zadávání

v4 smart input prod

Nový inteligentnější způsob zadávání vstupů do programů s menší potřebou stisků kláves. Výsledkem je rychlejší programování, intuitivní okna, procházení symbolů a rychlá nápověda, které snižují míru oprav chyb a překlepů během uvádění do provozu. Po zápisu instrukcí nebo názvů symbolů zobrazí prediktivní prohlížeč možné shody, na které můžete hned kliknout nebo je zvolit. Adresy symbolů pro další vstup a výstup se automaticky inkrementují a zrychlují tak vytváření nového programu. Zvláštní funkce Kopírovat/Vložit umožňuje rychlou duplikaci sekvenčních adres. Nejste nuceni ručně kreslit spojení mezi příčkami, protože k tomu dochází automaticky – a to i v případě komplexnějších operací, jako jsou paralelní kontakty (OR) nebo vkládání funkčních bloků. Celkově vzato se jedná o chytřejší, rychlejší a intuitivnější způsob programování.

Průvodce nastavením EtherNetIP

ethernetip setup wizard prod

Pomocí průvodce nastavením EIP rychle a snadno nastavíte síťové symboly pro datová spojení mezi řadiči prostřednictvím importu značek z aplikace CX-Programmer.

Ověření funkce řízení polohy

v4 position control verification prod

Díky včasnému ověření funkce Řízení polohy můžete zobrazit grafy poloh nebo rychlosti v čase a ověřit tak akci před jejím přenosem. Ověřit lze pohyby až pro 4 osách na úkol:  

  • jako všechny osy,
  • interpolací jedné či dvou os,
  • instrukce k výstupním pulsům.

Specifikace & informace pro objednání

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Indikátory

CX-Designer

cx-designer2 prod
Software CX-Designer se používá k vytváření dat obrazovky v programovatelných terminálech řady NS. Software CX-Designer může také kontrolovat funkčnost vytvářených dat obrazovky v počítači. Software CX-Designer umožňuje efektivní proces vývoje pro vytváření obrazu, simulaci a distribuci projektů. Díky podpůrnému softwaru se snadným použitím mohou uživatelé vyvíjet obrazovky efektivněji. Software CX-Designer má přibližně 1 000 standardních funkčních objektů s přidruženými grafickými a pokročilými funkcemi. Obrazovky mohou jednoduše vytvářet tedy i uživatelé bez zkušeností pouhým uspořádáním funkčních objektů na obrazovce.

CX-Integrator

cx-integrator2 prod
Aplikace CX-Integrator je hlavní konfigurační software pro produkt CX-One. Umožňuje snadný výkon mnoha operací, jako je monitorování stavu připojení různých sítí, nastavení parametrů a diagnostika sítí.

CX-Motion

cx-motion 1 prod
Software CX-Motion lze použít k vytvoření, úpravě a vytisknutí různých parametrů, údajů o poloze a programů řízení pohybu (G-Code) potřebných pro provoz jednotek řízení pohybu, přenos dat do jednotek řízení pohybu a k monitorování provozu jednotek řízení pohybu. Zvyšuje produktivitu v každém kroku procesu řízení pohybu, od vývoje programu řízení pohybu po provoz systému.

CX-Motion MCH

cx-motion 2 prod
Pomocí jednotek řízení pohybu CS1W-MCH71 a CJ1W-MCH71 můžete programovat pokročilé pohybové aplikace, nastavovat parametry systému, polohová data, programy pohybových úkolů a data CAM.

CX-Motion NCF

cx-motion ncf prod
Pomocí tohoto integrovaného konfiguračního softwaru rychle vytvoříte řešení pro řízení pohybu z bodu do bodu pro systémy založené na rozhraní Mechatrolink II.

CX-Motion Pro

cx-motionpro prod
Se softwarem CX-Motion Pro bude vaše programování řízení pohybu srozumitelné, jednoduché a rychlé.

CX-Position

cx-position prod
Software CX-Position zjednodušuje všechny aspekty polohování od vytváření a úprav dat používaných polohovacími jednotkami (NC) po online komunikaci a sledování provozu. Software je vybaven funkcemi, které mohou vylepšit produktivitu, jako jsou automatické generování dat projektu a opětovné využívání existujících dat.

CX-Process

cx-processtool prod
Software CX-Process zjednodušuje všechny aspekty řízení regulačních smyček, od vytváření a přenosu funkčních bloků, přes výkon řídicích desek/jednotek, až po ladění (dolaďování parametrů PID atd.). Programy funkčních bloků lze snadno vytvořit vložením funkčních bloků do okna a spojením softwaru s myší.

CX-Programmer

cx-programmer v9.1 prod
Aplikace CX-Programmer poskytuje jednotnou softwarovou PLC platformu pro všechny typy PLC automatů – od mikro PLC po systémy s duplexním procesorem. Umožňuje snadný přechod a opětovné použití kódu PLC mezi různými typy PLC a možnost opětovného použití všech řídicích programů vytvořených starší generací programovacího softwaru PLC.

CX-Protocol

cx-protocol2 prod
Vytváří procedury pro datovou komunikaci (makra protokolů) pro výměnu dat mezi standardními sériovými zařízeními a PLC automaty (jednotkou nebo adaptérem pro sériovou komunikaci).

CX-Sensor

cxsensor prod
Snímač CX-Sensor umožňuje konfiguraci a monitorování snímačů ZX společnosti Omron přes řady snadno použitelných displejů. Pomocí grafického dialogového okna lze zobrazovat a současně porovnávat výstupy z několika snímačů, což umožňuje konfiguraci složitých procesů. Součástí softwaru je také ovladač, který umožňuje vyhodnocení dat snímače přes sériovou řídicí jednotku (SCU) společnosti Omron i z jiných aplikací společnosti Omron, jako je aplikace CX-Supervisor. Pomocí aplikace CX-Server OPC společnosti Omron je dokonce možné monitorovat data snímače přicházející v reálném čase z aplikace Microsoft Excel.

CX-Simulator

cx-simulator2 prod
Simulováním automatů PLC řady CS/CJ ve virtuálním automatu PLC v počítači získáte prostředí pro ladění odpovídající skutečnému prostředí systému PLC. Se softwarem CX-Simulator lze vyhodnotit funkčnost programu, zkontrolovat dobu cyklu a zkrátit dobu ladění před sestavením příslušných zařízení.

Network Configurator for EtherNetIP

networkconfigurator prod
Program Network Configurator for EtherNet/IP umožňuje nastavení jednotek sítě EtherNet/IP a datových spojení mezi řadiči.
Registrace & stahování software

Registrace a stahování software

software engineer 2 prod
V sekci "Registrace a stahování software" společnosti Omron Europe B.V. můžete zaregistrovat vaše softwarové produkty od společnosti Omron. Po registraci budete mít přístup k vaší osobní sekci pro stahování software, odkud můžete stahovat knihovny a aktualizace pro vaše softwarové produkty.
Technická podpora

Technická podpora

service support peop
I když je zpřístupněno velké množství technických informací, společnost Omron vyvinula specializované stránky, které poskytují další technické informace
Stahování dokumentace

Brožury

Zobrazit vše brožury

Manuály

Zobrazit vše manuály

Software

download

CX-One TRIAL Software

en ZIP 2,1 GB
o

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Zobrazit vše software

Máte dotaz?

Jsme připraveni pomoci.

Kontaktujte nás

Odběr novinek

Informace o inovacích produktů, řešeních a službách – přímo ve vaší schránce.

Děkujeme Vám za zájem o eNovinky společnosti Omron. V krátké době od nás obdržíte e-mail. Tento e-mail obsahuje odkaz, který aktivuje zasílání eNovinek na Váš e-mail. Tento proces je vyžadován legislativou, aby se zajistilo, že nikdo nemůže zneužít vaši e-mailovou adresu.

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Dokumentace

Stáhněte si katalogové listy, příručky a brožury.

Stáhnout dokumentaci

Školení

Zahajte své školení u nejlepších techniků. Od začátečníků po pokročilou úroveň.

Zobrazit školení