Přihlásit se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Registrovat se

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za registraci u společnosti Omron

E-mail k dokončení registrace účtu byl odeslán na adresu

Návrat na webovou stránku

získejte přímý přístup

Níže zadejte své údaje a získejte přímý přístup k obsahu na této stránce

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Objevili se technické potíže. Odeslání Vašeho formuláře nebylo úspěšné. Prosím přijměte naši omluvu a zkuste to znovu později. Podrobnosti: [detaily]

Download

Děkujeme za váš zájem

Nyní máte přístup k Blog o automatizaci OMRON

E-mail s potvrzením byl odeslán na

Pokračovat na stránku

Prosím nebo získejte přímý přístup a stáhněte si tento dokument

Blog o automatizaci

Operational Excellence
buying leasing bboard comp

Koupě, nebo leasing? Jak financovat nové koboty

26. duben 2023 Podněty k zamyšlení pro malé a střední podniky při financování projektů automatizaceNedostatek dovedností, digitalizace, udržitelnost a plány úspor energie urychlují projekty automatizace v mnoha společnostech. Po identifikaci manuálních procesů, které lze automatizovat, následuje obvykle následující otázka: A kolik to všechno stojí?Může mít smysl zvažovat možnosti, jako je leasing nebo robot-jako-služba. Jedním z příkladů nástrojů, které poskytují zejména malým a středním podnikům (MSP) lepší přehled finančních aspektů automatizace, je kalkulátor návratnosti investic společnosti OMRON. Každý, kdo v současné době zvažuje nákup kobotů nebo AMR, může pomocí tohoto nástroje zjistit návratnost investice.
VÍCE INFORMACÍ
AI
ai manufacturing conveyor belt bboard sol

Dokáže umělá inteligence (AI) v robotických systémech spravovat části funkční bezpečnosti?

13. duben 2023 Autoři: Josep Plassa, manažer marketingu bezpečnostních produktů ve společnosti OMRON Europe, a Atsushi Oshiro, manažer rozvojového střediska společnosti OMRONRoboty a systémy umělé inteligence se staly nedílnou součástí průmyslových výrobních závodů. Aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při používání robotů, je nezbytné podstoupit podrobné posouzení rizik. Toto posouzení se provádí z hlediska funkční bezpečnosti a zkoumá pět hlavních prvků využívaných roboty k určení autonomních řídicích akcí: Rozpoznávání prostředí, plánování akcí, generování trajektorie, řízení pohybu a měření.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
electric vehicle inspection bboard en sol

Proč jsou automatizované kontrolní systémy zásadní pro výrobu elektrických vozidel

23. březen 2023 Bezpečnost je v automobilovém průmyslu na prvním místě a výroba elektrických vozidel není výjimkou. Bezpečnost však může také znamenat složitost a složitost dnešních vozidel – a zejména těch elektrických – je taková, že výrobci již nemohou spoléhat na tradiční metody kontroly založené na vzorku nebo auditu.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
tm cobot human machine 1 bboard prod

Jak urychlit integraci kobotu

08. únor 2023 Dobré plánování a silní partneři pomáhají malým a středním podnikům překonávat překážky v automatizaci.Kolaborativní roboty, známé také pod označením koboty, se těší velké oblibě, protože umožňují automatizovat časově i zdrojově náročné úkoly. Celosvětový trh s kolaborativními roboty se v současné době odhaduje na přibližně 1,2 miliardy dolarů. Objem prodeje kobotů dosáhl v roce 2021 celkem 32 300 kusů. Zejména v době, kdy je pro společnosti stále obtížnější najít a udržet si vhodné zaměstnance, mají tyto technologie v mnoha případech cenu zlata. A když je řeč o zlatě, někdo by mohl položit otázku: Koboty jsou určitě extrémně drahé, že? Kdy se taková investice vyplatí?Společnost OMRON, odborník na automatizaci, by chtěla tyto obavy zmírnit, především u malých a středních firem – chytrá a integrovaná robotická řešení, stejně jako koboty a mobilní roboty, jsou proveditelná a cenově dostupná. Pro ty, kteří chtějí odhadnout návratnost investice, nabízí kalkulátor návratnosti investice společnosti OMRON rychlý a snadný přehled.Koboty a autonomní mobilní roboty (AMR) jsou vhodné jak pro malé a střední podniky, tak i pro velké společnosti. Provádějí úkoly, jako je přeprava, paletizace, nakládání a vykládání strojů, montáž, lakování nebo svařování. Je možné je rychle a flexibilně přenastavovat a mohou je programovat i neodborníci. Doplňování materiálu lze zefektivnit pomocí autonomních mobilních robotů a nakládání strojů a procesy pomocí kobotů. Pro úspěšnou realizaci takových projektů a urychlení integrace robotů je však zapotřebí know-how a partneři, kteří se v dané problematice vyznají. A především musí být do projektu od začátku zapojeni zaměstnanci, kterým musí být poskytnuty informace, aby se mohli společně podílet na změně.Zde je několik tipů, které by společnosti měly mít na paměti při integraci kobotů:
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Umělá inteligence: Nejsem hloupá

08. únor 2023 Před deseti lety jsem byl docela pyšný na to, jak chytré jsou stroje v naší továrně. Se svou dnešní definicí chytrosti si uvědomuji, že byly vlastně docela hloupé.Proč? Protože i když dělaly to, pro co byly navrženy, jakmile nastalo něco neočekávaného nebo neobyčejného, zarazily se. Nezbylo jim než se zeptat obsluhy: „Co je se mnou v nepořádku?“.Odstraňování problémů a opětovné zprovozňování strojů vyžadovalo chytré lidi. Vysoce kvalifikované pracovníky obsluhy. Zkušené softwarové a hardwarové inženýry. Problém je v tom, že v posledních deseti letech se tito lidé stávají stále nedostupnějšími. V tomto odvětví jednoduše není dostatek nových talentů, aby se vyrovnaly počty pracovníků, kteří se nyní blíží k důchodovému věku. Když tito lidé odejdou do penze, odnášejí s sebou své těžce nabyté pracovní znalosti, které jsou výsledkem mnohaletých zkušeností. S každým odcházejícím pracovníkem se podniky potýkají s perspektivou méně produktivní a méně kvalifikované pracovní síly. 
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
vr data science & cell line control collaboration bboard new en sol

5 nejlepších předpovědí společnosti OMRON Europe pro rok 2023 v oblasti automatizace

01. únor 2023 Před námi je nový rok se všemi jeho příležitostmi, a proto bych rád upozornil na některé z hlavních trendů, které budou ovlivňovat a utvářet průmyslovou automatizaci v roce 2023 i v dalších letech. Výrobní průmysl bude i nadále čelit mnoha výzvám a jejich překonání bude vyžadovat budování odolnosti a flexibility v rámci obchodních modelů. Společnosti musí zároveň využívat nové technologie – senzoriku, robotiku, 5G a umělou inteligenci – k tomu, aby jim pomohly řešit problémy, kterým čelí v důsledku společenských výzev.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Cesta k nulovým emisím: O taktice

01. únor 2023 Klíčem k budoucnosti s nulovými emisemi ve výrobě je transformace hodnotového řetězce prostřednictvím automatizace.V červnu 2022 časopis New Scientist uvedl, že třetina největších světových společností si dala za cíl dosažení nulových emisí – výrazně více než ve stejné době v loňském roce.Ačkoli je pozitivní zprávou, že se tempo zrychluje, článek dále uvádí, že podrobnosti o tom, jak společnosti plánují dosáhnout nulových emisí, se liší.To ve skutečnosti není překvapivé. Vytvoření a implementace strategie nulových emisí je velkým závazkem pro všechny podniky, zejména pro ty s 80 % emisí skleníkových plynů, které spadající do rozsahu 3 – jedná se o emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci vstupu nebo výstupu. To je výzva především pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG), jejichž dodavatelské řetězce a následná logistika jsou dlouhé a složité.Většina těchto podniků ví, co musí udělat: dekarbonizovat a cirkularizovat hodnotový řetězec. A mají strategii, která se bude obecně týkat optimalizace využívání zdrojů a energie, nahrazení produktů a procesů s vysokými emisemi a snížení odpadu.Hlavní výzva ale spočívá v převedení záměru do akce. Právě zde hraje klíčovou roli automatizace.Sběr a analýza dat jsou klíčem k úspěšnému přechodu na nulové emise. Jak by bez toho společnosti věděly, jaký je jejich výchozí bod, kde se musí zlepšit, zda se zlepšily a do jaké míry? Spolehlivé údaje jsou základem pro přeměnu závazku ve změnu a pro důvěryhodnou a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami a plnění klimatických cílů.
VÍCE INFORMACÍ
AI
factory mobile robot delivery bboard sol

Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

07. prosinec 2022 Pokud chtějí být průmyslové podniky schopné čelit rostoucím cenám a splnit své ekologické cíle, měly by prozkoumat možnosti, jak jim mohou automatizační technologie z jednoho zdroje pomoci se strategií udržitelnosti.Vysoké ceny energií a paliv zatěžují jak domácnosti, tak průmysl. Tato situace nejen negativně ovlivňuje finanční plány a odčerpává finanční prostředky, ale nadměrné ceny dokonce nutí některé společnosti zastavit výrobu. Podle organizace Make UK 42 % dotázaných výrobců uvedlo, že jejich účty za elektrickou energii se za posledních 12 měsíců zvýšily o 100 %, a 32 % dotázaných výrobců uvedlo, že ceny plynu se za poslední rok zvýšily o více než 100 %. Znepokojivých 12 % výrobců již v přímém důsledku zvýšených účtů za energie zrušilo pracovní místa.Válka na Ukrajině, pandemie nemoci Covid-19 a ceny plynu jsou jen některé z příčin krize, která má dopad na všechna odvětví a ovlivňuje vše od cen elektřiny až po dodavatelské řetězce. Co by nyní měly výrobní společnosti zvážit? K dosažení větší flexibility a energetické efektivity je nezbytné přijmout komplexní strategie automatizace. Ty zahrnují inovativní robotiku spojenou se senzorovými a kamerovými technologiemi, stejně jako umělou inteligenci – místně zpracovávané algoritmy umělé inteligence. Kromě toho mohou data z výrobních závodů dostupná v reálném čase pomoci při odhalování anomálií a zlepšování celkové efektivity vybavení (OEE).
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Klidný přístup v neklidné době: řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

06. prosinec 2022 Lidé se mě často ptají, jaká je naše strategie – jakožto divize průmyslové automatizace – pro udržení stabilního růstu v nestabilní a stále méně předvídatelné globální ekonomice. Jak si asi umíte představit, neodpovídám jednou větou, i když odpověď má svůj základ v jediném konceptu: SINIC. SINIC je akronymem pro „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution“ a jedná se o teorii, kterou v roce 1970 vyvinul dr. Kazuma Tateisi, zakladatel společnosti OMRON. Podle této filozofie jsou věda, technologie a společnost v cyklickém vztahu, navzájem se ovlivňují a působí na sebe. Vědecké objevy pomáhají společnosti v rozvoji a společenské potřeby podněcují technologický pokrok. Společnost OMRON Europe se touto filozofií vždy řídila a v posledním desetiletí položila základy pro vytváření hodnotných řešení současných společenských a ekonomických problémů.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
topcustom cobot a bboard sol

Čtyři tipy pro automatizaci pro malé a střední podniky

25. listopad 2022 Vedoucí představitelé podniků po celém světě v současnosti čelí jedné výzvě za druhou: Kromě rostoucích nákladů způsobených energetickou krizí hrají roli problémy s dodavatelským řetězcem, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, požadavky na udržitelnost a pokrok v otázkách digitalizace. Zejména malé a střední podniky musí rychle najít způsoby, jak tyto překážky vyřešit. Automatizace poskytuje nápravu, zahrnující robotiku, jako jsou koboty a AMR (autonomní mobilní roboty), dále senzory, kamerové systémy a technologie využívající umělé inteligence. I když si jsou společnosti dobře vědomy výhod těchto technologií, studie ukazují, že mnohé z nich vidí jejich skutečné využití stále skepticky.Zejména firmy bez zkušeností s aplikací mají strach, že použití robotů by mohlo znamenat vysoké náklady. Pokud tedy v současnosti přemýšlíte, zda nákup kolaborativního nebo mobilního robotu dává pro vaši firmu smysl, vyzkoušejte nový kalkulátor návratnosti investic OMRON. Poskytuje rychlý přehled o návratnosti investic a zobrazuje, kdy investice do robotiky pokryjí své náklady.
VÍCE INFORMACÍ
AI
automotive bboard sol

Jakým směrem se ubírá intralogistika? Tipy pro vyšší efektivitu

15. listopad 2022 Někdy se tolik zaměřujeme na celkový obraz, že zapomínáme na detaily, kterými jsou však důležité procesy charakterizující inteligentní výrobu. Příkladem je intralogistika, tedy toky materiálů a zboží, které probíhají v prostorách společnosti nebo ve výrobní hale. Nedávná studie zjistila, že více než 80 procent dotázaných společností považuje zvýšené využívání umělé inteligence a automatizace v intralogistice za nezbytnou součást řešení problémů, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo plány růstu.Automobilové společnosti, které chtějí splnit požadavky trhu a zákazníků, zvýšit efektivitu a stát se udržitelnějšími, musí přijít s novými nápady. Náklady na energii, plynová krize a rostoucí inflace činí tento úkol ještě obtížnějším. Inteligentní tovární koncepty, které kombinují inovativní automatizaci, digitalizaci a inteligentní vnitropodnikové přístupy, mohou poskytnout cennou podporu. Někteří v této souvislosti hovoří o průmyslu 4.0, jiní o „továrně budoucnosti“, další dávají přednost průmyslovému internetu věcí (IIoT). Ale bez ohledu na to, jaký termín upřednostňujete, je nejdůležitější být aktivní a spoléhat se na spolehlivé partnery. Intralogistika je dobrým výchozím bodem pro rychlé zahájení změny. Situace je taková, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření, mnoho společností je totiž v současné době značně omezeno nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Moderní technologie, jako jsou mobilní roboty, mohou poskytnout nápravu.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Digitalizace v automobilovém průmyslu: Sedm tipů pro chytrou výrobu

02. listopad 2022 Chcete-li růst a zvládat krize, musíte být digitálně ve formě – a tak důležité odvětví, jakým je automobilový průmysl, není v tomto ohledu výjimkou. Abyste mohli oslovit zákazníky nebo řešit problémy s produktivitou, nevyhnete se digitálním nástrojům. Umělá inteligence a udržitelnost jsou klíčovými hnacími silami výrobců a hlavními tématy, na která se zaměřují, jak ukazuje studie společnosti Capgemini. Odborníci ze společnosti Gartner poukazují na význam celostních ekosystémů, technologických partnerství a přístupů založených na open-source spolupráci. Po čem bychom se ale měli dívat u digitalizace a intralogistiky ve výrobě budoucnosti? Na tuto otázku bychom rádi odpověděli ve dvou částech. Začneme s tipy na digitalizaci v chytré továrně. Společnost OMRON jako odborník na automatizaci již mnoho let doprovází výrobce a dodavatele na cestě k větší sofistikovanosti digitalizace.
VÍCE INFORMACÍ
AI
ai manufacturing conveyor belt bboard sol

Dokáže umělá inteligence (AI) v robotických systémech spravovat části funkční bezpečnosti?

13. duben 2023 Autoři: Josep Plassa, manažer marketingu bezpečnostních produktů ve společnosti OMRON Europe, a Atsushi Oshiro, manažer rozvojového střediska společnosti OMRONRoboty a systémy umělé inteligence se staly nedílnou součástí průmyslových výrobních závodů. Aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků při používání robotů, je nezbytné podstoupit podrobné posouzení rizik. Toto posouzení se provádí z hlediska funkční bezpečnosti a zkoumá pět hlavních prvků využívaných roboty k určení autonomních řídicích akcí: Rozpoznávání prostředí, plánování akcí, generování trajektorie, řízení pohybu a měření.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Umělá inteligence: Nejsem hloupá

08. únor 2023 Před deseti lety jsem byl docela pyšný na to, jak chytré jsou stroje v naší továrně. Se svou dnešní definicí chytrosti si uvědomuji, že byly vlastně docela hloupé.Proč? Protože i když dělaly to, pro co byly navrženy, jakmile nastalo něco neočekávaného nebo neobyčejného, zarazily se. Nezbylo jim než se zeptat obsluhy: „Co je se mnou v nepořádku?“.Odstraňování problémů a opětovné zprovozňování strojů vyžadovalo chytré lidi. Vysoce kvalifikované pracovníky obsluhy. Zkušené softwarové a hardwarové inženýry. Problém je v tom, že v posledních deseti letech se tito lidé stávají stále nedostupnějšími. V tomto odvětví jednoduše není dostatek nových talentů, aby se vyrovnaly počty pracovníků, kteří se nyní blíží k důchodovému věku. Když tito lidé odejdou do penze, odnášejí s sebou své těžce nabyté pracovní znalosti, které jsou výsledkem mnohaletých zkušeností. S každým odcházejícím pracovníkem se podniky potýkají s perspektivou méně produktivní a méně kvalifikované pracovní síly. 
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Cesta k nulovým emisím: O taktice

01. únor 2023 Klíčem k budoucnosti s nulovými emisemi ve výrobě je transformace hodnotového řetězce prostřednictvím automatizace.V červnu 2022 časopis New Scientist uvedl, že třetina největších světových společností si dala za cíl dosažení nulových emisí – výrazně více než ve stejné době v loňském roce.Ačkoli je pozitivní zprávou, že se tempo zrychluje, článek dále uvádí, že podrobnosti o tom, jak společnosti plánují dosáhnout nulových emisí, se liší.To ve skutečnosti není překvapivé. Vytvoření a implementace strategie nulových emisí je velkým závazkem pro všechny podniky, zejména pro ty s 80 % emisí skleníkových plynů, které spadající do rozsahu 3 – jedná se o emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci vstupu nebo výstupu. To je výzva především pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG), jejichž dodavatelské řetězce a následná logistika jsou dlouhé a složité.Většina těchto podniků ví, co musí udělat: dekarbonizovat a cirkularizovat hodnotový řetězec. A mají strategii, která se bude obecně týkat optimalizace využívání zdrojů a energie, nahrazení produktů a procesů s vysokými emisemi a snížení odpadu.Hlavní výzva ale spočívá v převedení záměru do akce. Právě zde hraje klíčovou roli automatizace.Sběr a analýza dat jsou klíčem k úspěšnému přechodu na nulové emise. Jak by bez toho společnosti věděly, jaký je jejich výchozí bod, kde se musí zlepšit, zda se zlepšily a do jaké míry? Spolehlivé údaje jsou základem pro přeměnu závazku ve změnu a pro důvěryhodnou a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami a plnění klimatických cílů.
VÍCE INFORMACÍ
AI
factory mobile robot delivery bboard sol

Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

07. prosinec 2022 Pokud chtějí být průmyslové podniky schopné čelit rostoucím cenám a splnit své ekologické cíle, měly by prozkoumat možnosti, jak jim mohou automatizační technologie z jednoho zdroje pomoci se strategií udržitelnosti.Vysoké ceny energií a paliv zatěžují jak domácnosti, tak průmysl. Tato situace nejen negativně ovlivňuje finanční plány a odčerpává finanční prostředky, ale nadměrné ceny dokonce nutí některé společnosti zastavit výrobu. Podle organizace Make UK 42 % dotázaných výrobců uvedlo, že jejich účty za elektrickou energii se za posledních 12 měsíců zvýšily o 100 %, a 32 % dotázaných výrobců uvedlo, že ceny plynu se za poslední rok zvýšily o více než 100 %. Znepokojivých 12 % výrobců již v přímém důsledku zvýšených účtů za energie zrušilo pracovní místa.Válka na Ukrajině, pandemie nemoci Covid-19 a ceny plynu jsou jen některé z příčin krize, která má dopad na všechna odvětví a ovlivňuje vše od cen elektřiny až po dodavatelské řetězce. Co by nyní měly výrobní společnosti zvážit? K dosažení větší flexibility a energetické efektivity je nezbytné přijmout komplexní strategie automatizace. Ty zahrnují inovativní robotiku spojenou se senzorovými a kamerovými technologiemi, stejně jako umělou inteligenci – místně zpracovávané algoritmy umělé inteligence. Kromě toho mohou data z výrobních závodů dostupná v reálném čase pomoci při odhalování anomálií a zlepšování celkové efektivity vybavení (OEE).
VÍCE INFORMACÍ
AI
automotive bboard sol

Jakým směrem se ubírá intralogistika? Tipy pro vyšší efektivitu

15. listopad 2022 Někdy se tolik zaměřujeme na celkový obraz, že zapomínáme na detaily, kterými jsou však důležité procesy charakterizující inteligentní výrobu. Příkladem je intralogistika, tedy toky materiálů a zboží, které probíhají v prostorách společnosti nebo ve výrobní hale. Nedávná studie zjistila, že více než 80 procent dotázaných společností považuje zvýšené využívání umělé inteligence a automatizace v intralogistice za nezbytnou součást řešení problémů, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo plány růstu.Automobilové společnosti, které chtějí splnit požadavky trhu a zákazníků, zvýšit efektivitu a stát se udržitelnějšími, musí přijít s novými nápady. Náklady na energii, plynová krize a rostoucí inflace činí tento úkol ještě obtížnějším. Inteligentní tovární koncepty, které kombinují inovativní automatizaci, digitalizaci a inteligentní vnitropodnikové přístupy, mohou poskytnout cennou podporu. Někteří v této souvislosti hovoří o průmyslu 4.0, jiní o „továrně budoucnosti“, další dávají přednost průmyslovému internetu věcí (IIoT). Ale bez ohledu na to, jaký termín upřednostňujete, je nejdůležitější být aktivní a spoléhat se na spolehlivé partnery. Intralogistika je dobrým výchozím bodem pro rychlé zahájení změny. Situace je taková, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření, mnoho společností je totiž v současné době značně omezeno nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Moderní technologie, jako jsou mobilní roboty, mohou poskytnout nápravu.
VÍCE INFORMACÍ
AI
adaptive inspection bottles bboard sol

Jak může adaptivní kontrola s využitím umělé inteligence přispět k flexibilitě výroby

04. říjen 2022 Spotřebitelé dnes požadují produkty přizpůsobené jejich osobním potřebám a vkusu. Namísto výroby kusů, které jsou „určeny do regálu“ a „zaslány na sklad“, musí výrobci přizpůsobovat produkty, které jsou „určeny pro mě“ a „zaslány mně“. Tento přístup způsobuje revoluci ve výrobě a nutí společnosti měnit své procesy. Současně je nutné zajistit nulové množství reklamací a vad.Trénované oko zkušeného kontrolora rychle odhalí chyby, nicméně podobné rutinní úkoly bývají únavné a nelze je provádět v každém kroku výroby, zvláště při současném nedostatku pracovních sil v mnoha průmyslových oborech. Šel by však tento úkol automatizovat i ve vysoce smíšené nízkoobjemové výrobě? Dokázaly by inteligentní kamerové systémy nebo „elektronické oko“ napodobit rozpoznávací schopnost lidského oka s přidanou hodnotou opakovatelnosti a robustnosti? Nejnovější adaptivní kontrola využívající umělou inteligenci dokáže překonat problémy spojené s automatickou kontrolou kvality a zajistit tak vyšší flexibilitu, produktivitu a přizpůsobivost.  
VÍCE INFORMACÍ
AI
ai article bboard sol

Umělá inteligence: Naděje, přehnané očekávání a strach, že něco promeškáme

22. září 2022 Když jsme před deseti lety dostávali dotazy týkající se projektů založených na umělé inteligenci, vycházely především z přehnaného očekávání nebo strachu, že člověk něco promešká. Když jsem se těchto lidí zeptal, proč chtějí využívat umělou inteligenci, velice často se mi dostalo odpovědi „protože mi to dal za úkol můj šéf“, „protože máme spoustu dat“ nebo „protože se to zdá být zajímavé“. Žádný z těchto důvodů však nebyl dostatečně pádný a rozhodně neospravedlňoval tak obrovskou investici, kterou aplikace využívající umělou inteligenci v té době vyžadovaly.To se však mění a místo přehnaného očekávání nebo strachu, že něco promeškáme, za tím vším teď stojí spíše naděje. Zákazníci se už neptají, zda jim můžeme pomoci s umělou inteligencí. Ptají se, zda jim můžeme pomoci s prediktivní údržbou, kontrolou kvality nebo optimalizací procesů. Přicházejí k nám s problémem a chtějí, abychom jim ho pomohli vyřešit. Využívání umělé inteligence samo o sobě již není motivem ani cílem. Umělá inteligence se namísto toho stala nástrojem.Bez ohledu na odvětví – ať už jde o potraviny a nápoje, farmaceutický průmysl, elektroniku, nebo automobilový průmysl – je konečný cíl vždy stejný: vyrábět vysoce kvalitní produkty bez vad za nižší cenu, za použití méně energie a vynaložení méně práce. A umělá inteligence může být jedním z celé řady řešení, jak těchto cílů dosáhnout.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
europe battery industry 1 background bboard misc

Řešení pro evropský automobilový průmysl

29. leden 2021 Evropský automobilový průmysl čelí silné konkurenci z Asie a také ekonomickým nárokům pandemie. Musí vyvíjet inovativní strategie a technologie, které budou připravené na budoucnost a zvýší účinnost i udržitelnost. Tony Seba ze Stanfordské univerzity se domnívá, že od roku 2025 se nebudou prodávat žádná nová vozidla se spalovacími motory a dojde k přechodu na akumulátory nebo vodíkové palivové články. V současnosti se odvětví potýká s klesajícími prodeji, stále přísnějšími emisními předpisy, novými technologiemi, digitalizací a měnícími se potřebami spotřebitelů. Společnosti musí reagovat přeměnou svých výrobních linek, zvýšením pružnosti a zavedením inovací, které poskytují konkurenční výhodu.
VÍCE INFORMACÍ
AI
e-mobility 1 bboard misc

Energizing European battery cell production

01. květen 2020 What can European automotive companies do to future-proof their production lines, especially in relation to battery manufacturing? Robotics, automated quality control and artificial intelligence (AI) can help companies to tackle the strong competition they are facing from Asia.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
vr data science & cell line control collaboration bboard new en sol

5 nejlepších předpovědí společnosti OMRON Europe pro rok 2023 v oblasti automatizace

01. únor 2023 Před námi je nový rok se všemi jeho příležitostmi, a proto bych rád upozornil na některé z hlavních trendů, které budou ovlivňovat a utvářet průmyslovou automatizaci v roce 2023 i v dalších letech. Výrobní průmysl bude i nadále čelit mnoha výzvám a jejich překonání bude vyžadovat budování odolnosti a flexibility v rámci obchodních modelů. Společnosti musí zároveň využívat nové technologie – senzoriku, robotiku, 5G a umělou inteligenci – k tomu, aby jim pomohly řešit problémy, kterým čelí v důsledku společenských výzev.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Klidný přístup v neklidné době: řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

06. prosinec 2022 Lidé se mě často ptají, jaká je naše strategie – jakožto divize průmyslové automatizace – pro udržení stabilního růstu v nestabilní a stále méně předvídatelné globální ekonomice. Jak si asi umíte představit, neodpovídám jednou větou, i když odpověď má svůj základ v jediném konceptu: SINIC. SINIC je akronymem pro „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution“ a jedná se o teorii, kterou v roce 1970 vyvinul dr. Kazuma Tateisi, zakladatel společnosti OMRON. Podle této filozofie jsou věda, technologie a společnost v cyklickém vztahu, navzájem se ovlivňují a působí na sebe. Vědecké objevy pomáhají společnosti v rozvoji a společenské potřeby podněcují technologický pokrok. Společnost OMRON Europe se touto filozofií vždy řídila a v posledním desetiletí položila základy pro vytváření hodnotných řešení současných společenských a ekonomických problémů.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
topcustom cobot a bboard sol

Čtyři tipy pro automatizaci pro malé a střední podniky

25. listopad 2022 Vedoucí představitelé podniků po celém světě v současnosti čelí jedné výzvě za druhou: Kromě rostoucích nákladů způsobených energetickou krizí hrají roli problémy s dodavatelským řetězcem, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, požadavky na udržitelnost a pokrok v otázkách digitalizace. Zejména malé a střední podniky musí rychle najít způsoby, jak tyto překážky vyřešit. Automatizace poskytuje nápravu, zahrnující robotiku, jako jsou koboty a AMR (autonomní mobilní roboty), dále senzory, kamerové systémy a technologie využívající umělé inteligence. I když si jsou společnosti dobře vědomy výhod těchto technologií, studie ukazují, že mnohé z nich vidí jejich skutečné využití stále skepticky.Zejména firmy bez zkušeností s aplikací mají strach, že použití robotů by mohlo znamenat vysoké náklady. Pokud tedy v současnosti přemýšlíte, zda nákup kolaborativního nebo mobilního robotu dává pro vaši firmu smysl, vyzkoušejte nový kalkulátor návratnosti investic OMRON. Poskytuje rychlý přehled o návratnosti investic a zobrazuje, kdy investice do robotiky pokryjí své náklady.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Digitalizace v automobilovém průmyslu: Sedm tipů pro chytrou výrobu

02. listopad 2022 Chcete-li růst a zvládat krize, musíte být digitálně ve formě – a tak důležité odvětví, jakým je automobilový průmysl, není v tomto ohledu výjimkou. Abyste mohli oslovit zákazníky nebo řešit problémy s produktivitou, nevyhnete se digitálním nástrojům. Umělá inteligence a udržitelnost jsou klíčovými hnacími silami výrobců a hlavními tématy, na která se zaměřují, jak ukazuje studie společnosti Capgemini. Odborníci ze společnosti Gartner poukazují na význam celostních ekosystémů, technologických partnerství a přístupů založených na open-source spolupráci. Po čem bychom se ale měli dívat u digitalizace a intralogistiky ve výrobě budoucnosti? Na tuto otázku bychom rádi odpověděli ve dvou částech. Začneme s tipy na digitalizaci v chytré továrně. Společnost OMRON jako odborník na automatizaci již mnoho let doprovází výrobce a dodavatele na cestě k větší sofistikovanosti digitalizace.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
flexible manufacturing roadshow barcelona bboard event

Roadshow k flexibilní výrobě: Továrny budoucnosti na cestě Evropou

16. červen 2022 Co kdybyste mohli zažít továrnu budoucnosti na vlastní kůži a vidět, co všechno obnáší flexibilní, efektivní a udržitelná výroba? Z této myšlenky se zrodila Roadshow k flexibilní výrobě společnosti OMRON, která letos vyráží na cestu po Evropě. Součástí roadshow jsou exkluzivní ukázky řešení spolupráce lidí a strojů, která za normálních okolností mimo továrnu neuvidíte, protože jsou zkrátka příliš velká. 
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
automotive bboard sol

Sledovatelnost v automobilovém průmyslu: Na co by si nyní měli dávat pozor odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí

23. květen 2022 Od elektronické mobility po autonomní řízení, od nedostatku dovedností po digitalizaci: Automobilový průmysl prochází výraznou změnou, která se projevuje například přechodem na globalizované platformy a standardizované architektury vozidel. Na jedné straně je výroba stále účinnější, na druhé straně však může mít dokonce i jediný vadný díl dalekosáhlejší následky než kdykoli předtím. Vzhledem k vysokým nákladům spojeným se stahováním z trhu jsou výrobci automobilů nuceni čelit stále složitějším požadavkům a přísnějším specifikacím. Stojí úsilí spojené se sledovatelností za to, pokud to znamená označování až 20 000 dílů na vozidlo? Ano, stojí, ale aby všechna data dávala smysl, jsou zapotřebí výkonné technologie čtení a ověřování spolu s výkonným softwarem.Existuje několik důvodů, proč výrobci musí vést přesné záznamy o dílech a součástech tvořících nové vozidlo. Například z hlediska kvality pomáhá sledování čárového kódu zajistit sestavení správných dílů. Ještě důležitější je však možnost zpětně vysledovat každou část vozu u původního dodavatele. V případě stažení nebo zjištění vadného dílu musí být výrobci schopni rychle a komplexně zjistit, odkud jednotlivé díly pocházejí. Nechybí ani údaje, jako je číslo šarže, datum výroby a další důležité informace pro identifikaci vozidel, kterých se vadný díl týká. Podrobnosti jsou uvedeny v doporučeních a normách AIAG, VDA, ANSI a ISO. S globalizací automobilového průmyslu se očekává, že celosvětová výroba lehkých vozidel dosáhne do roku 2023 přibližně 96 milionů kusů. To znamená, že i jedna vadná část může mít obrovský dopad, a proto se musí závadě za každou cenu zabránit.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
realistic pick and place bboard sol

Pět výzev v procesech balení a paletování u velmi smíšené výroby v malých objemech

21. prosinec 2021 Nový produkt právě opustil továrnu v balení připraveném k uvedení na trh ve smíšeném poměru stanoveném tak, aby vyhovoval potřebám zákazníků. S obalem přitom manipulovala jiná společnost, která zajistila smluvní balení. Smluvní balení lze nalézt ve všech segmentech rychloobrátkového spotřebního zboží (RSZ), ale zejména v segmentu produktů s vyššími cenami, jako jsou třeba produkty pro osobní péči nebo cukrovinky. Jedná se o rychle rostoucí oblast, která uspokojuje poptávku spotřebitelů po větší rozmanitosti.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
trelleborg integrated controller d bboard sol

Hotové těsnění za méně než 10 sekund: Integrovaná řídicí jednotka robotu zajišťuje harmonické ovládání

24. listopad 2021 Společnost Trelleborg Livorno modernizovala robotickou buňku pro konečnou úpravu polyuretanových těsnění určených pro trh s udržitelnou větrnou energií. Základem řešení je integrovaná řídicí jednotka robotu od společnosti OMRON, která zajišťuje integraci a synchronizaci všech automatizačních komponentů, včetně robotů, logiky, pohybu, bezpečnosti a uživatelského rozhraní.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Umělá inteligence: Nejsem hloupá

08. únor 2023 Před deseti lety jsem byl docela pyšný na to, jak chytré jsou stroje v naší továrně. Se svou dnešní definicí chytrosti si uvědomuji, že byly vlastně docela hloupé.Proč? Protože i když dělaly to, pro co byly navrženy, jakmile nastalo něco neočekávaného nebo neobyčejného, zarazily se. Nezbylo jim než se zeptat obsluhy: „Co je se mnou v nepořádku?“.Odstraňování problémů a opětovné zprovozňování strojů vyžadovalo chytré lidi. Vysoce kvalifikované pracovníky obsluhy. Zkušené softwarové a hardwarové inženýry. Problém je v tom, že v posledních deseti letech se tito lidé stávají stále nedostupnějšími. V tomto odvětví jednoduše není dostatek nových talentů, aby se vyrovnaly počty pracovníků, kteří se nyní blíží k důchodovému věku. Když tito lidé odejdou do penze, odnášejí s sebou své těžce nabyté pracovní znalosti, které jsou výsledkem mnohaletých zkušeností. S každým odcházejícím pracovníkem se podniky potýkají s perspektivou méně produktivní a méně kvalifikované pracovní síly. 
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Cesta k nulovým emisím: O taktice

01. únor 2023 Klíčem k budoucnosti s nulovými emisemi ve výrobě je transformace hodnotového řetězce prostřednictvím automatizace.V červnu 2022 časopis New Scientist uvedl, že třetina největších světových společností si dala za cíl dosažení nulových emisí – výrazně více než ve stejné době v loňském roce.Ačkoli je pozitivní zprávou, že se tempo zrychluje, článek dále uvádí, že podrobnosti o tom, jak společnosti plánují dosáhnout nulových emisí, se liší.To ve skutečnosti není překvapivé. Vytvoření a implementace strategie nulových emisí je velkým závazkem pro všechny podniky, zejména pro ty s 80 % emisí skleníkových plynů, které spadající do rozsahu 3 – jedná se o emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci vstupu nebo výstupu. To je výzva především pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG), jejichž dodavatelské řetězce a následná logistika jsou dlouhé a složité.Většina těchto podniků ví, co musí udělat: dekarbonizovat a cirkularizovat hodnotový řetězec. A mají strategii, která se bude obecně týkat optimalizace využívání zdrojů a energie, nahrazení produktů a procesů s vysokými emisemi a snížení odpadu.Hlavní výzva ale spočívá v převedení záměru do akce. Právě zde hraje klíčovou roli automatizace.Sběr a analýza dat jsou klíčem k úspěšnému přechodu na nulové emise. Jak by bez toho společnosti věděly, jaký je jejich výchozí bod, kde se musí zlepšit, zda se zlepšily a do jaké míry? Spolehlivé údaje jsou základem pro přeměnu závazku ve změnu a pro důvěryhodnou a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami a plnění klimatických cílů.
VÍCE INFORMACÍ
AI
factory mobile robot delivery bboard sol

Překonání energetické a palivové krize pomocí automatizace

07. prosinec 2022 Pokud chtějí být průmyslové podniky schopné čelit rostoucím cenám a splnit své ekologické cíle, měly by prozkoumat možnosti, jak jim mohou automatizační technologie z jednoho zdroje pomoci se strategií udržitelnosti.Vysoké ceny energií a paliv zatěžují jak domácnosti, tak průmysl. Tato situace nejen negativně ovlivňuje finanční plány a odčerpává finanční prostředky, ale nadměrné ceny dokonce nutí některé společnosti zastavit výrobu. Podle organizace Make UK 42 % dotázaných výrobců uvedlo, že jejich účty za elektrickou energii se za posledních 12 měsíců zvýšily o 100 %, a 32 % dotázaných výrobců uvedlo, že ceny plynu se za poslední rok zvýšily o více než 100 %. Znepokojivých 12 % výrobců již v přímém důsledku zvýšených účtů za energie zrušilo pracovní místa.Válka na Ukrajině, pandemie nemoci Covid-19 a ceny plynu jsou jen některé z příčin krize, která má dopad na všechna odvětví a ovlivňuje vše od cen elektřiny až po dodavatelské řetězce. Co by nyní měly výrobní společnosti zvážit? K dosažení větší flexibility a energetické efektivity je nezbytné přijmout komplexní strategie automatizace. Ty zahrnují inovativní robotiku spojenou se senzorovými a kamerovými technologiemi, stejně jako umělou inteligenci – místně zpracovávané algoritmy umělé inteligence. Kromě toho mohou data z výrobních závodů dostupná v reálném čase pomoci při odhalování anomálií a zlepšování celkové efektivity vybavení (OEE).
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Klidný přístup v neklidné době: řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

06. prosinec 2022 Lidé se mě často ptají, jaká je naše strategie – jakožto divize průmyslové automatizace – pro udržení stabilního růstu v nestabilní a stále méně předvídatelné globální ekonomice. Jak si asi umíte představit, neodpovídám jednou větou, i když odpověď má svůj základ v jediném konceptu: SINIC. SINIC je akronymem pro „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution“ a jedná se o teorii, kterou v roce 1970 vyvinul dr. Kazuma Tateisi, zakladatel společnosti OMRON. Podle této filozofie jsou věda, technologie a společnost v cyklickém vztahu, navzájem se ovlivňují a působí na sebe. Vědecké objevy pomáhají společnosti v rozvoji a společenské potřeby podněcují technologický pokrok. Společnost OMRON Europe se touto filozofií vždy řídila a v posledním desetiletí položila základy pro vytváření hodnotných řešení současných společenských a ekonomických problémů.
VÍCE INFORMACÍ
AI
automotive bboard sol

Jakým směrem se ubírá intralogistika? Tipy pro vyšší efektivitu

15. listopad 2022 Někdy se tolik zaměřujeme na celkový obraz, že zapomínáme na detaily, kterými jsou však důležité procesy charakterizující inteligentní výrobu. Příkladem je intralogistika, tedy toky materiálů a zboží, které probíhají v prostorách společnosti nebo ve výrobní hale. Nedávná studie zjistila, že více než 80 procent dotázaných společností považuje zvýšené využívání umělé inteligence a automatizace v intralogistice za nezbytnou součást řešení problémů, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo plány růstu.Automobilové společnosti, které chtějí splnit požadavky trhu a zákazníků, zvýšit efektivitu a stát se udržitelnějšími, musí přijít s novými nápady. Náklady na energii, plynová krize a rostoucí inflace činí tento úkol ještě obtížnějším. Inteligentní tovární koncepty, které kombinují inovativní automatizaci, digitalizaci a inteligentní vnitropodnikové přístupy, mohou poskytnout cennou podporu. Někteří v této souvislosti hovoří o průmyslu 4.0, jiní o „továrně budoucnosti“, další dávají přednost průmyslovému internetu věcí (IIoT). Ale bez ohledu na to, jaký termín upřednostňujete, je nejdůležitější být aktivní a spoléhat se na spolehlivé partnery. Intralogistika je dobrým výchozím bodem pro rychlé zahájení změny. Situace je taková, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření, mnoho společností je totiž v současné době značně omezeno nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Moderní technologie, jako jsou mobilní roboty, mohou poskytnout nápravu.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Digitalizace v automobilovém průmyslu: Sedm tipů pro chytrou výrobu

02. listopad 2022 Chcete-li růst a zvládat krize, musíte být digitálně ve formě – a tak důležité odvětví, jakým je automobilový průmysl, není v tomto ohledu výjimkou. Abyste mohli oslovit zákazníky nebo řešit problémy s produktivitou, nevyhnete se digitálním nástrojům. Umělá inteligence a udržitelnost jsou klíčovými hnacími silami výrobců a hlavními tématy, na která se zaměřují, jak ukazuje studie společnosti Capgemini. Odborníci ze společnosti Gartner poukazují na význam celostních ekosystémů, technologických partnerství a přístupů založených na open-source spolupráci. Po čem bychom se ale měli dívat u digitalizace a intralogistiky ve výrobě budoucnosti? Na tuto otázku bychom rádi odpověděli ve dvou částech. Začneme s tipy na digitalizaci v chytré továrně. Společnost OMRON jako odborník na automatizaci již mnoho let doprovází výrobce a dodavatele na cestě k větší sofistikovanosti digitalizace.
VÍCE INFORMACÍ
AI
ai article bboard sol

Umělá inteligence: Naděje, přehnané očekávání a strach, že něco promeškáme

22. září 2022 Když jsme před deseti lety dostávali dotazy týkající se projektů založených na umělé inteligenci, vycházely především z přehnaného očekávání nebo strachu, že člověk něco promešká. Když jsem se těchto lidí zeptal, proč chtějí využívat umělou inteligenci, velice často se mi dostalo odpovědi „protože mi to dal za úkol můj šéf“, „protože máme spoustu dat“ nebo „protože se to zdá být zajímavé“. Žádný z těchto důvodů však nebyl dostatečně pádný a rozhodně neospravedlňoval tak obrovskou investici, kterou aplikace využívající umělou inteligenci v té době vyžadovaly.To se však mění a místo přehnaného očekávání nebo strachu, že něco promeškáme, za tím vším teď stojí spíše naděje. Zákazníci se už neptají, zda jim můžeme pomoci s umělou inteligencí. Ptají se, zda jim můžeme pomoci s prediktivní údržbou, kontrolou kvality nebo optimalizací procesů. Přicházejí k nám s problémem a chtějí, abychom jim ho pomohli vyřešit. Využívání umělé inteligence samo o sobě již není motivem ani cílem. Umělá inteligence se namísto toho stala nástrojem.Bez ohledu na odvětví – ať už jde o potraviny a nápoje, farmaceutický průmysl, elektroniku, nebo automobilový průmysl – je konečný cíl vždy stejný: vyrábět vysoce kvalitní produkty bez vad za nižší cenu, za použití méně energie a vynaložení méně práce. A umělá inteligence může být jedním z celé řady řešení, jak těchto cílů dosáhnout.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
omron cobot collaboration bboard prod

Provoz bez svícení? S průmyslem 4.0 pořád ještě dost nepravděpodobné

21. duben 2022 Pro mnoho výrobců je vyhlídka na plně automatizovanou továrnu bez lidí vzdálena ještě mnoho světelných let. A ptají se, kdy k nám dorazí čtvrtá průmyslová revoluce a co od ní očekávat?V tomto blogu se podíváme na realitu automatizované výroby (ať už plně, nebo částečně), k čemu je možné roboty využít a k čemu ne nebo proč je lidský faktor stále (většinou) nenahraditelný.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
predictive maintenance images a en banner sol

Špičková produktivita: Přechod z preventivní údržby na prediktivní

17. prosinec 2021 Údržba je pro prosperující podnik životně důležitá, zejména pak ve výrobě, kde se často očekává nepřetržitá provozuschopnost zařízení. Jak ví každý zavedený podnik, udržování výrobních linek a systémů v optimálním stavu vyžaduje více než jen kvalifikovaný tým údržby. Je zapotřebí také pečlivé a přesné plánování, neustálá bdělost a připravenost vyměnit neopotřebené díly či reagovat na neplánované události. Alespoň tak tomu bylo dříve.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
electric vehicle inspection bboard en sol

Proč jsou automatizované kontrolní systémy zásadní pro výrobu elektrických vozidel

23. březen 2023 Bezpečnost je v automobilovém průmyslu na prvním místě a výroba elektrických vozidel není výjimkou. Bezpečnost však může také znamenat složitost a složitost dnešních vozidel – a zejména těch elektrických – je taková, že výrobci již nemohou spoléhat na tradiční metody kontroly založené na vzorku nebo auditu.
VÍCE INFORMACÍ
Brand Protection
vadain machine-vision-fabric-inspection bboard misc

Vadain automatizuje kontrolu záclonových tkanin pomocí strojového vidění

08. duben 2022 Vadain, lídr na trhu se zakázkovými záclonami v Nizozemsku, potřeboval řešení pro co nejrychlejší detekci chyb v kilometrech záclonových tkanin. Společně s vývojáři softwaru ze společnosti Sycade, technologií strojového vidění OMRON a výrobcem strojů Eisenkolb vyvinuli automatizované řešení pro detekci a analýzu chyb v záclonových tkaninách, což z časově náročného procesu ruční kontroly dělá věc minulosti.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
robot hand apple bboard misc

Factory automation: four tips for the future of food & beverage manufacturing

16. červenec 2020 The coronavirus pandemic has posed major challenges to organisations of all types and sizes. In the food and commodity industry, companies have faced significantly reduced consumption and disrupted supply chains, while at-home consumption increased, and out-of-home consumption came near to a standstill. But how can manufacturers adapt their business strategies and production processes both now and in the longer term? The pandemic may provide an opportunity for rethinking outdated processes and procedures and enhancing them with concepts such as innovative robotics, sensor technology and holistic automation strategies.
VÍCE INFORMACÍ
Brand Protection
automotive industry bboard sol

Legacy of machine vision

16. říjen 2019 Did you know that for more than 40 years, Omron has developed vision sensing technologies for factory automation, surveillance and transport systems, and more recently for facial recognition and image processing for mobile phones, and even driver monitoring for autonomous driving?
VÍCE INFORMACÍ
Brand Protection
brand protection misc

Late-stage customization in pharmaceutical manufacturing

16. říjen 2019 As a result of serialization legislation, pharmaceutical manufacturers must now ensure that labels printed at a late stage contain all of the data required for compliance. This includes customizing product labels for certain markets, customers or products by adding variable data to labels or packaging. This avoids the need to stock individual packaging materials for each variant.
VÍCE INFORMACÍ
Brand Protection
robots food beverage bboard sol

Barcodes: keeping track of product quality

02. říjen 2019 For many years, barcode technology has proved to be an economical and flexible identification technology. It has continued to develop and as a result, 1D and 2D codes (such as Datamatrix) are now used almost universally. Their versatility have made them a popular choice for streamlining many key supply chain processes, including production, logistics and item traceability.
VÍCE INFORMACÍ
Brand Protection
microhawk mv-40 inspection newssinglemob sol

Is your production line ready for inspection?

12. září 2019 Quality inspections are a critical requirement for all manufacturing and packaging lines. Being able to identify defective products before they are shipped to customers can bring significant savings in both time and money. It prevents costly product recalls, wasted production and potentially expensive legal costs.For perishable products – from food to pharmaceuticals – quality inspection of the packaging is also vital. An unreadable barcode or a wrong expiry date could lead to perfectly good products being discarded. And increasingly strict legislation is making clear marking a top priority for all types of products.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
buying leasing bboard comp

Koupě, nebo leasing? Jak financovat nové koboty

26. duben 2023 Podněty k zamyšlení pro malé a střední podniky při financování projektů automatizaceNedostatek dovedností, digitalizace, udržitelnost a plány úspor energie urychlují projekty automatizace v mnoha společnostech. Po identifikaci manuálních procesů, které lze automatizovat, následuje obvykle následující otázka: A kolik to všechno stojí?Může mít smysl zvažovat možnosti, jako je leasing nebo robot-jako-služba. Jedním z příkladů nástrojů, které poskytují zejména malým a středním podnikům (MSP) lepší přehled finančních aspektů automatizace, je kalkulátor návratnosti investic společnosti OMRON. Každý, kdo v současné době zvažuje nákup kobotů nebo AMR, může pomocí tohoto nástroje zjistit návratnost investice.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
robot whispering secret bboard comp

Umělá inteligence: Nejsem hloupá

08. únor 2023 Před deseti lety jsem byl docela pyšný na to, jak chytré jsou stroje v naší továrně. Se svou dnešní definicí chytrosti si uvědomuji, že byly vlastně docela hloupé.Proč? Protože i když dělaly to, pro co byly navrženy, jakmile nastalo něco neočekávaného nebo neobyčejného, zarazily se. Nezbylo jim než se zeptat obsluhy: „Co je se mnou v nepořádku?“.Odstraňování problémů a opětovné zprovozňování strojů vyžadovalo chytré lidi. Vysoce kvalifikované pracovníky obsluhy. Zkušené softwarové a hardwarové inženýry. Problém je v tom, že v posledních deseti letech se tito lidé stávají stále nedostupnějšími. V tomto odvětví jednoduše není dostatek nových talentů, aby se vyrovnaly počty pracovníků, kteří se nyní blíží k důchodovému věku. Když tito lidé odejdou do penze, odnášejí s sebou své těžce nabyté pracovní znalosti, které jsou výsledkem mnohaletých zkušeností. S každým odcházejícím pracovníkem se podniky potýkají s perspektivou méně produktivní a méně kvalifikované pracovní síly. 
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
tm cobot human machine 1 bboard prod

Jak urychlit integraci kobotu

08. únor 2023 Dobré plánování a silní partneři pomáhají malým a středním podnikům překonávat překážky v automatizaci.Kolaborativní roboty, známé také pod označením koboty, se těší velké oblibě, protože umožňují automatizovat časově i zdrojově náročné úkoly. Celosvětový trh s kolaborativními roboty se v současné době odhaduje na přibližně 1,2 miliardy dolarů. Objem prodeje kobotů dosáhl v roce 2021 celkem 32 300 kusů. Zejména v době, kdy je pro společnosti stále obtížnější najít a udržet si vhodné zaměstnance, mají tyto technologie v mnoha případech cenu zlata. A když je řeč o zlatě, někdo by mohl položit otázku: Koboty jsou určitě extrémně drahé, že? Kdy se taková investice vyplatí?Společnost OMRON, odborník na automatizaci, by chtěla tyto obavy zmírnit, především u malých a středních firem – chytrá a integrovaná robotická řešení, stejně jako koboty a mobilní roboty, jsou proveditelná a cenově dostupná. Pro ty, kteří chtějí odhadnout návratnost investice, nabízí kalkulátor návratnosti investice společnosti OMRON rychlý a snadný přehled.Koboty a autonomní mobilní roboty (AMR) jsou vhodné jak pro malé a střední podniky, tak i pro velké společnosti. Provádějí úkoly, jako je přeprava, paletizace, nakládání a vykládání strojů, montáž, lakování nebo svařování. Je možné je rychle a flexibilně přenastavovat a mohou je programovat i neodborníci. Doplňování materiálu lze zefektivnit pomocí autonomních mobilních robotů a nakládání strojů a procesy pomocí kobotů. Pro úspěšnou realizaci takových projektů a urychlení integrace robotů je však zapotřebí know-how a partneři, kteří se v dané problematice vyznají. A především musí být do projektu od začátku zapojeni zaměstnanci, kterým musí být poskytnuty informace, aby se mohli společně podílet na změně.Zde je několik tipů, které by společnosti měly mít na paměti při integraci kobotů:
VÍCE INFORMACÍ
AI
automotive bboard sol

Jakým směrem se ubírá intralogistika? Tipy pro vyšší efektivitu

15. listopad 2022 Někdy se tolik zaměřujeme na celkový obraz, že zapomínáme na detaily, kterými jsou však důležité procesy charakterizující inteligentní výrobu. Příkladem je intralogistika, tedy toky materiálů a zboží, které probíhají v prostorách společnosti nebo ve výrobní hale. Nedávná studie zjistila, že více než 80 procent dotázaných společností považuje zvýšené využívání umělé inteligence a automatizace v intralogistice za nezbytnou součást řešení problémů, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo plány růstu.Automobilové společnosti, které chtějí splnit požadavky trhu a zákazníků, zvýšit efektivitu a stát se udržitelnějšími, musí přijít s novými nápady. Náklady na energii, plynová krize a rostoucí inflace činí tento úkol ještě obtížnějším. Inteligentní tovární koncepty, které kombinují inovativní automatizaci, digitalizaci a inteligentní vnitropodnikové přístupy, mohou poskytnout cennou podporu. Někteří v této souvislosti hovoří o průmyslu 4.0, jiní o „továrně budoucnosti“, další dávají přednost průmyslovému internetu věcí (IIoT). Ale bez ohledu na to, jaký termín upřednostňujete, je nejdůležitější být aktivní a spoléhat se na spolehlivé partnery. Intralogistika je dobrým výchozím bodem pro rychlé zahájení změny. Situace je taková, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření, mnoho společností je totiž v současné době značně omezeno nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Moderní technologie, jako jsou mobilní roboty, mohou poskytnout nápravu.
VÍCE INFORMACÍ
AI
ai article bboard sol

Umělá inteligence: Naděje, přehnané očekávání a strach, že něco promeškáme

22. září 2022 Když jsme před deseti lety dostávali dotazy týkající se projektů založených na umělé inteligenci, vycházely především z přehnaného očekávání nebo strachu, že člověk něco promešká. Když jsem se těchto lidí zeptal, proč chtějí využívat umělou inteligenci, velice často se mi dostalo odpovědi „protože mi to dal za úkol můj šéf“, „protože máme spoustu dat“ nebo „protože se to zdá být zajímavé“. Žádný z těchto důvodů však nebyl dostatečně pádný a rozhodně neospravedlňoval tak obrovskou investici, kterou aplikace využívající umělou inteligenci v té době vyžadovaly.To se však mění a místo přehnaného očekávání nebo strachu, že něco promeškáme, za tím vším teď stojí spíše naděje. Zákazníci se už neptají, zda jim můžeme pomoci s umělou inteligencí. Ptají se, zda jim můžeme pomoci s prediktivní údržbou, kontrolou kvality nebo optimalizací procesů. Přicházejí k nám s problémem a chtějí, abychom jim ho pomohli vyřešit. Využívání umělé inteligence samo o sobě již není motivem ani cílem. Umělá inteligence se namísto toho stala nástrojem.Bez ohledu na odvětví – ať už jde o potraviny a nápoje, farmaceutický průmysl, elektroniku, nebo automobilový průmysl – je konečný cíl vždy stejný: vyrábět vysoce kvalitní produkty bez vad za nižší cenu, za použití méně energie a vynaložení méně práce. A umělá inteligence může být jedním z celé řady řešení, jak těchto cílů dosáhnout.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
realistic pick and place bboard sol

Pět výzev v procesech balení a paletování u velmi smíšené výroby v malých objemech

21. prosinec 2021 Nový produkt právě opustil továrnu v balení připraveném k uvedení na trh ve smíšeném poměru stanoveném tak, aby vyhovoval potřebám zákazníků. S obalem přitom manipulovala jiná společnost, která zajistila smluvní balení. Smluvní balení lze nalézt ve všech segmentech rychloobrátkového spotřebního zboží (RSZ), ale zejména v segmentu produktů s vyššími cenami, jako jsou třeba produkty pro osobní péči nebo cukrovinky. Jedná se o rychle rostoucí oblast, která uspokojuje poptávku spotřebitelů po větší rozmanitosti.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
predictive maintenance images a en banner sol

Špičková produktivita: Přechod z preventivní údržby na prediktivní

17. prosinec 2021 Údržba je pro prosperující podnik životně důležitá, zejména pak ve výrobě, kde se často očekává nepřetržitá provozuschopnost zařízení. Jak ví každý zavedený podnik, udržování výrobních linek a systémů v optimálním stavu vyžaduje více než jen kvalifikovaný tým údržby. Je zapotřebí také pečlivé a přesné plánování, neustálá bdělost a připravenost vyměnit neopotřebené díly či reagovat na neplánované události. Alespoň tak tomu bylo dříve.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
trelleborg integrated controller d bboard sol

Hotové těsnění za méně než 10 sekund: Integrovaná řídicí jednotka robotu zajišťuje harmonické ovládání

24. listopad 2021 Společnost Trelleborg Livorno modernizovala robotickou buňku pro konečnou úpravu polyuretanových těsnění určených pro trh s udržitelnou větrnou energií. Základem řešení je integrovaná řídicí jednotka robotu od společnosti OMRON, která zajišťuje integraci a synchronizaci všech automatizačních komponentů, včetně robotů, logiky, pohybu, bezpečnosti a uživatelského rozhraní.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
elsive with tm cobot newssingle sol

Cobot Dashboard: How to visualize data for OEE improvement the smart way

16. březen 2021 The factory of the future is not only based on a well-orchestrated interaction of the most diverse machines, robots, sensors, and AI technologies. Entrepreneurs and decision-makers are also increasingly faced with the challenge of reconciling the vast amounts of data collected by the various production lines and making the best possible use of it to support their decisions. Not only does a comprehensive data strategy need to be developed. There are also technologies required that process and present the data in such a way that issues are immediately identified before major problems occur.
VÍCE INFORMACÍ
Operational Excellence
beverage robot assisted workflow 1 bboard sol

Čtyři hlavní tipy pro projekty automatizace v potravinářském a nápojovém průmyslu

22. únor 2021 Výzva urychlená koronavirovou pandemií vedla k tomu, že výrobci museli balancovat mezi dlouhodobým výrobním plánem zaměřeným na požadavky spotřebitelů a snižováním sortimentu vyvolaným rychle se měnícími nákupními zvyky maloobchodníků a spotřebitelů. Společnosti, které díky inovativním technologiím otevírají nové cesty, zároveň snižují množství vyprodukovaného odpadu, riziko kontaminace, plýtvání a ztráty.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
electric vehicle inspection bboard en sol

Proč jsou automatizované kontrolní systémy zásadní pro výrobu elektrických vozidel

23. březen 2023 Bezpečnost je v automobilovém průmyslu na prvním místě a výroba elektrických vozidel není výjimkou. Bezpečnost však může také znamenat složitost a složitost dnešních vozidel – a zejména těch elektrických – je taková, že výrobci již nemohou spoléhat na tradiční metody kontroly založené na vzorku nebo auditu.
VÍCE INFORMACÍ
Flexible Manufacturing
vr data science & cell line control collaboration bboard new en sol

5 nejlepších předpovědí společnosti OMRON Europe pro rok 2023 v oblasti automatizace

01. únor 2023 Před námi je nový rok se všemi jeho příležitostmi, a proto bych rád upozornil na některé z hlavních trendů, které budou ovlivňovat a utvářet průmyslovou automatizaci v roce 2023 i v dalších letech. Výrobní průmysl bude i nadále čelit mnoha výzvám a jejich překonání bude vyžadovat budování odolnosti a flexibility v rámci obchodních modelů. Společnosti musí zároveň využívat nové technologie – senzoriku, robotiku, 5G a umělou inteligenci – k tomu, aby jim pomohly řešit problémy, kterým čelí v důsledku společenských výzev.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
circular economy concept b bboard sol

Cesta k nulovým emisím: O taktice

01. únor 2023 Klíčem k budoucnosti s nulovými emisemi ve výrobě je transformace hodnotového řetězce prostřednictvím automatizace.V červnu 2022 časopis New Scientist uvedl, že třetina největších světových společností si dala za cíl dosažení nulových emisí – výrazně více než ve stejné době v loňském roce.Ačkoli je pozitivní zprávou, že se tempo zrychluje, článek dále uvádí, že podrobnosti o tom, jak společnosti plánují dosáhnout nulových emisí, se liší.To ve skutečnosti není překvapivé. Vytvoření a implementace strategie nulových emisí je velkým závazkem pro všechny podniky, zejména pro ty s 80 % emisí skleníkových plynů, které spadající do rozsahu 3 – jedná se o emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci vstupu nebo výstupu. To je výzva především pro společnosti vyrábějící rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG), jejichž dodavatelské řetězce a následná logistika jsou dlouhé a složité.Většina těchto podniků ví, co musí udělat: dekarbonizovat a cirkularizovat hodnotový řetězec. A mají strategii, která se bude obecně týkat optimalizace využívání zdrojů a energie, nahrazení produktů a procesů s vysokými emisemi a snížení odpadu.Hlavní výzva ale spočívá v převedení záměru do akce. Právě zde hraje klíčovou roli automatizace.Sběr a analýza dat jsou klíčem k úspěšnému přechodu na nulové emise. Jak by bez toho společnosti věděly, jaký je jejich výchozí bod, kde se musí zlepšit, zda se zlepšily a do jaké míry? Spolehlivé údaje jsou základem pro přeměnu závazku ve změnu a pro důvěryhodnou a správnou komunikaci se zúčastněnými stranami a plnění klimatických cílů.
VÍCE INFORMACÍ
Industry 4.0
iab prioduct portfolio bboard sol

Klidný přístup v neklidné době: řešení ekonomické nejistoty přeměnou společenských problémů na technologické příležitosti

06. prosinec 2022 Lidé se mě často ptají, jaká je naše strategie – jakožto divize průmyslové automatizace – pro udržení stabilního růstu v nestabilní a stále méně předvídatelné globální ekonomice. Jak si asi umíte představit, neodpovídám jednou větou, i když odpověď má svůj základ v jediném konceptu: SINIC. SINIC je akronymem pro „Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution“ a jedná se o teorii, kterou v roce 1970 vyvinul dr. Kazuma Tateisi, zakladatel společnosti OMRON. Podle této filozofie jsou věda, technologie a společnost v cyklickém vztahu, navzájem se ovlivňují a působí na sebe. Vědecké objevy pomáhají společnosti v rozvoji a společenské potřeby podněcují technologický pokrok. Společnost OMRON Europe se touto filozofií vždy řídila a v posledním desetiletí položila základy pro vytváření hodnotných řešení současných společenských a ekonomických problémů.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
dassault vaf fuel cell stacking c bboard en sol

Digitalizace v automobilovém průmyslu: Sedm tipů pro chytrou výrobu

02. listopad 2022 Chcete-li růst a zvládat krize, musíte být digitálně ve formě – a tak důležité odvětví, jakým je automobilový průmysl, není v tomto ohledu výjimkou. Abyste mohli oslovit zákazníky nebo řešit problémy s produktivitou, nevyhnete se digitálním nástrojům. Umělá inteligence a udržitelnost jsou klíčovými hnacími silami výrobců a hlavními tématy, na která se zaměřují, jak ukazuje studie společnosti Capgemini. Odborníci ze společnosti Gartner poukazují na význam celostních ekosystémů, technologických partnerství a přístupů založených na open-source spolupráci. Po čem bychom se ale měli dívat u digitalizace a intralogistiky ve výrobě budoucnosti? Na tuto otázku bychom rádi odpověděli ve dvou částech. Začneme s tipy na digitalizaci v chytré továrně. Společnost OMRON jako odborník na automatizaci již mnoho let doprovází výrobce a dodavatele na cestě k větší sofistikovanosti digitalizace.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
batterieproduktion whitepaper banner b bboard misc

Podporujeme úspěch místní výroby bateriových článků

20. září 2021 Odborníci i výrobci automobilů se shodují, že e-mobilita je budoucnost. Baterie a jejich výroba budou hrát klíčovou roli. V této souvislosti se očekává, že celosvětový trh s lithium-iontovými bateriemi vzroste z 44,2 miliard amerických dolarů (v roce 2020) na 94,4 miliard dolarů (v roce 2025). Transformace automobilového průmyslu od spalovacích motorů k bateriovým nebo vodíkovým palivovým článkům přináší společnostem obrovské výzvy.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
europe battery industry 1 background bboard misc

Řešení pro evropský automobilový průmysl

29. leden 2021 Evropský automobilový průmysl čelí silné konkurenci z Asie a také ekonomickým nárokům pandemie. Musí vyvíjet inovativní strategie a technologie, které budou připravené na budoucnost a zvýší účinnost i udržitelnost. Tony Seba ze Stanfordské univerzity se domnívá, že od roku 2025 se nebudou prodávat žádná nová vozidla se spalovacími motory a dojde k přechodu na akumulátory nebo vodíkové palivové články. V současnosti se odvětví potýká s klesajícími prodeji, stále přísnějšími emisními předpisy, novými technologiemi, digitalizací a měnícími se potřebami spotřebitelů. Společnosti musí reagovat přeměnou svých výrobních linek, zvýšením pružnosti a zavedením inovací, které poskytují konkurenční výhodu.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
hd1500 warehouse bboard sol

Moving to e-mobility: seven tips for success

08. září 2020 The automotive industry throughout Europe is changing. It’s been badly hit by the Covid-19 pandemic, which has exacerbated declining sales. And there have been other problems. For instance, the Center for Automotive Research (CAR) forecasts that German vehicle manufacturers and suppliers could lose a quarter of their total workforce by 2030. A similarly gloomy picture is also emerging in the UK. Offsetting this is a growing demand for electric cars, which could lead to many new jobs being created.
VÍCE INFORMACÍ
Sustainable Manufacturing
e-mobility 2 bboard misc

Zero-defect philosophy helps resolve the world’s future issues

05. červen 2020 Imagine the city center of a modern metropolis in 2030: a multitude of unmanned, electrically-powered vehicles driving swiftly and silently through the streets. These vehicles sense traffic lights and other road signs and make decisions using artificial intelligence. They avoid people, who unexpectedly cross their path. They detect and avoid dangerous situations before they occur. And they contribute to everyone’s health and safety. But what happens if the associated electrical systems fail? Omron is already addressing this problem today.
VÍCE INFORMACÍ