Green Omron 2020

Omron považuje otázku životního prostředí za svou společenskou odpovědnost, proto je tato otázka pro společnost Omron důležitým cílem.

Na základě tohoto cíle jsme v květnu 2002 vytvořili naší vizi o životním prostředí "Green Omron 21", která je určena ke zvýšení společenské hodnoty společnosti Omron na dlouhodobém základě a přispívá k budování trvalých obnovitelných zdrojů společnosti. Ve fiskálním roce 2005 společnost Omron zhodnotila oblasti aktivit a cíle specifikované jejím předchozím akčním plánem vedoucím až do roku 2010 a spustila nové programy v šesti klíčových oblastech aktivit, jak je znázorněno na obrázku níže.

Informace o Udržitelnosti společnosti Omron můžete nalézt na našich globálních stránkách.

Green Omron 21.JPG